תהילים 53
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח על מחלת משכיל לדוד אמר נבל בלבו אין אלהים השחיתו והתעיבו עול אין עשה טוב׃

2אלהים משמים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דרש את אלהים׃

3כלו סג יחדו נאלחו אין עשה טוב אין גם אחד׃

4הלא ידעו פעלי און אכלי עמי אכלו לחם אלהים לא קראו׃

5שם פחדו פחד לא היה פחד כי אלהים פזר עצמות חנך הבשתה כי אלהים מאסם׃

6מי יתן מציון ישעות ישראל בשוב אלהים שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 52
Top of Page
Top of Page