תהילים 52
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח משכיל לדוד בבוא דואג האדמי ויגד לשאול ויאמר לו בא דוד אל בית אחימלך מה תתהלל ברעה הגבור חסד אל כל היום׃

2הוות תחשב לשונך כתער מלטש עשה רמיה׃

3אהבת רע מטוב שקר מדבר צדק סלה׃

4אהבת כל דברי בלע לשון מרמה׃

5גם אל יתצך לנצח יחתך ויסחך מאהל ושרשך מארץ חיים סלה׃

6ויראו צדיקים וייראו ועליו ישחקו׃

7הנה הגבר לא ישים אלהים מעוזו ויבטח ברב עשרו יעז בהותו׃

8ואני כזית רענן בבית אלהים בטחתי בחסד אלהים עולם ועד׃

9אודך לעולם כי עשית ואקוה שמך כי טוב נגד חסידיך׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 51
Top of Page
Top of Page