תהילים 58
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח אל תשחת לדוד מכתם האמנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם׃

2אף בלב עולת תפעלון בארץ חמס ידיכם תפלסון׃

3זרו רשעים מרחם תעו מבטן דברי כזב׃

4חמת למו כדמות חמת נחש כמו פתן חרש יאטם אזנו׃

5אשר לא ישמע לקול מלחשים חובר חברים מחכם׃

6אלהים הרס שנימו בפימו מלתעות כפירים נתץ יהוה׃

7ימאסו כמו מים יתהלכו למו ידרך חצו כמו יתמללו׃

8כמו שבלול תמס יהלך נפל אשת בל חזו שמש׃

9בטרם יבינו סירתיכם אטד כמו חי כמו חרון ישערנו׃

10ישמח צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע׃

11ויאמר אדם אך פרי לצדיק אך יש אלהים שפטים בארץ׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 57
Top of Page
Top of Page