ישעה 45
Hebrew Bible OT and NT

1כה אמר יהוה למשיחו לכורש אשר החזקתי בימינו לרד לפניו גוים ומתני מלכים אפתח לפתח לפניו דלתים ושערים לא יסגרו׃

2אני לפניך אלך והדורים אושר דלתות נחושה אשבר ובריחי ברזל אגדע׃

3ונתתי לך אוצרות חשך ומטמני מסתרים למען תדע כי אני יהוה הקורא בשמך אלהי ישראל׃

4למען עבדי יעקב וישראל בחירי ואקרא לך בשמך אכנך ולא ידעתני׃

5אני יהוה ואין עוד זולתי אין אלהים אאזרך ולא ידעתני׃

6למען ידעו ממזרח שמש וממערבה כי אפס בלעדי אני יהוה ואין עוד׃

7יוצר אור ובורא חשך עשה שלום ובורא רע אני יהוה עשה כל אלה׃

8הרעיפו שמים ממעל ושחקים יזלו צדק תפתח ארץ ויפרו ישע וצדקה תצמיח יחד אני יהוה בראתיו׃

9הוי רב את יצרו חרש את חרשי אדמה היאמר חמר ליצרו מה תעשה ופעלך אין ידים לו׃

10הוי אמר לאב מה תוליד ולאשה מה תחילין׃

11כה אמר יהוה קדוש ישראל ויצרו האתיות שאלוני על בני ועל פעל ידי תצוני׃

12אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי אני ידי נטו שמים וכל צבאם צויתי׃

13אנכי העירתהו בצדק וכל דרכיו אישר הוא יבנה עירי וגלותי ישלח לא במחיר ולא בשחד אמר יהוה צבאות׃

14כה אמר יהוה יגיע מצרים וסחר כוש וסבאים אנשי מדה עליך יעברו ולך יהיו אחריך ילכו בזקים יעברו ואליך ישתחוו אליך יתפללו אך בך אל ואין עוד אפס אלהים׃

15אכן אתה אל מסתתר אלהי ישראל מושיע׃

16בושו וגם נכלמו כלם יחדו הלכו בכלמה חרשי צירים׃

17ישראל נושע ביהוה תשועת עולמים לא תבשו ולא תכלמו עד עולמי עד׃

18כי כה אמר יהוה בורא השמים הוא האלהים יצר הארץ ועשה הוא כוננה לא תהו בראה לשבת יצרה אני יהוה ואין עוד׃

19לא בסתר דברתי במקום ארץ חשך לא אמרתי לזרע יעקב תהו בקשוני אני יהוה דבר צדק מגיד מישרים׃

20הקבצו ובאו התנגשו יחדו פליטי הגוים לא ידעו הנשאים את עץ פסלם ומתפללים אל אל לא יושיע׃

21הגידו והגישו אף יועצו יחדו מי השמיע זאת מקדם מאז הגידה הלוא אני יהוה ואין עוד אלהים מבלעדי אל צדיק ומושיע אין זולתי׃

22פנו אלי והושעו כל אפסי ארץ כי אני אל ואין עוד׃

23בי נשבעתי יצא מפי צדקה דבר ולא ישוב כי לי תכרע כל ברך תשבע כל לשון׃

24אך ביהוה לי אמר צדקות ועז עדיו יבוא ויבשו כל הנחרים בו׃

25ביהוה יצדקו ויתהללו כל זרע ישראל׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Isaiah 44
Top of Page
Top of Page