ישעה 46
Hebrew Bible OT and NT

1כרע בל קרס נבו היו עצביהם לחיה ולבהמה נשאתיכם עמוסות משא לעיפה׃

2קרסו כרעו יחדו לא יכלו מלט משא ונפשם בשבי הלכה׃

3שמעו אלי בית יעקב וכל שארית בית ישראל העמסים מני בטן הנשאים מני רחם׃

4ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבל אני עשיתי ואני אשא ואני אסבל ואמלט׃

5למי תדמיוני ותשוו ותמשלוני ונדמה׃

6הזלים זהב מכיס וכסף בקנה ישקלו ישכרו צורף ויעשהו אל יסגדו אף ישתחוו׃

7ישאהו על כתף יסבלהו ויניחהו תחתיו ויעמד ממקומו לא ימיש אף יצעק אליו ולא יענה מצרתו לא יושיענו׃

8זכרו זאת והתאששו השיבו פושעים על לב׃

9זכרו ראשנות מעולם כי אנכי אל ואין עוד אלהים ואפס כמוני׃

10מגיד מראשית אחרית ומקדם אשר לא נעשו אמר עצתי תקום וכל חפצי אעשה׃

11קרא ממזרח עיט מארץ מרחק איש עצתו אף דברתי אף אביאנה יצרתי אף אעשנה׃

12שמעו אלי אבירי לב הרחוקים מצדקה׃

13קרבתי צדקתי לא תרחק ותשועתי לא תאחר ונתתי בציון תשועה לישראל תפארתי׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Isaiah 45
Top of Page
Top of Page