בראשית 4
Hebrew Bible OT and NT

1והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את יהוה׃ 2ותסף ללדת את אחיו את הבל ויהי הבל רעה צאן וקין היה עבד אדמה׃ 3ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה ליהוה׃ 4והבל הביא גם הוא מבכרות צאנו ומחלבהן וישע יהוה אל הבל ואל מנחתו׃ 5ואל קין ואל מנחתו לא שעה ויחר לקין מאד ויפלו פניו׃ 6ויאמר יהוה אל קין למה חרה לך ולמה נפלו פניך׃ 7הלוא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רבץ ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו׃

8ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו׃

9ויאמר יהוה אל קין אי הבל אחיך ויאמר לא ידעתי השמר אחי אנכי׃ 10ויאמר מה עשית קול דמי אחיך צעקים אלי מן האדמה׃ 11ועתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידך׃ 12כי תעבד את האדמה לא תסף תת כחה לך נע ונד תהיה בארץ׃ 13ויאמר קין אל יהוה גדול עוני מנשא׃ 14הן גרשת אתי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ והיה כל מצאי יהרגני׃ 15ויאמר לו יהוה לכן כל הרג קין שבעתים יקם וישם יהוה לקין אות לבלתי הכות אתו כל מצאו׃

16ויצא קין מלפני יהוה וישב בארץ נוד קדמת עדן׃

17וידע קין את אשתו ותהר ותלד את חנוך ויהי בנה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך׃ 18ויולד לחנוך את עירד ועירד ילד את מחויאל ומחייאל ילד את מתושאל ומתושאל ילד את למך׃ 19ויקח לו למך שתי נשים שם האחת עדה ושם השנית צלה׃ 20ותלד עדה את יבל הוא היה אבי ישב אהל ומקנה׃ 21ושם אחיו יובל הוא היה אבי כל תפש כנור ועוגב׃ 22וצלה גם הוא ילדה את תובל קין לטש כל חרש נחשת וברזל ואחות תובל קין נעמה׃

23ויאמר למך לנשיו עדה וצלה שמען קולי נשי למך האזנה אמרתי כי איש הרגתי לפצעי וילד לחברתי׃

24כי שבעתים יקם קין ולמך שבעים ושבעה׃

25וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין׃ 26ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנוש אז הוחל לקרא בשם יהוה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Genesis 3
Top of Page
Top of Page