בראשית 5
Hebrew Bible OT and NT

1זה ספר תולדת אדם ביום ברא אלהים אדם בדמות אלהים עשה אתו׃ 2זכר ונקבה בראם ויברך אתם ויקרא את שמם אדם ביום הבראם׃

3ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שת׃ 4ויהיו ימי אדם אחרי הולידו את שת שמנה מאת שנה ויולד בנים ובנות׃ 5ויהיו כל ימי אדם אשר חי תשע מאות שנה ושלשים שנה וימת׃

6ויחי שת חמש שנים ומאת שנה ויולד את אנוש׃ 7ויחי שת אחרי הולידו את אנוש שבע שנים ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות׃ 8ויהיו כל ימי שת שתים עשרה שנה ותשע מאות שנה וימת׃

9ויחי אנוש תשעים שנה ויולד את קינן׃ 10ויחי אנוש אחרי הולידו את קינן חמש עשרה שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות׃ 11ויהיו כל ימי אנוש חמש שנים ותשע מאות שנה וימת׃

12ויחי קינן שבעים שנה ויולד את מהללאל׃ 13ויחי קינן אחרי הולידו את מהללאל ארבעים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות׃ 14ויהיו כל ימי קינן עשר שנים ותשע מאות שנה וימת׃

15ויחי מהללאל חמש שנים וששים שנה ויולד את ירד׃ 16ויחי מהללאל אחרי הולידו את ירד שלשים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות׃ 17ויהיו כל ימי מהללאל חמש ותשעים שנה ושמנה מאות שנה וימת׃

18ויחי ירד שתים וששים שנה ומאת שנה ויולד את חנוך׃ 19ויחי ירד אחרי הולידו את חנוך שמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות׃ 20ויהיו כל ימי ירד שתים וששים שנה ותשע מאות שנה וימת׃

21ויחי חנוך חמש וששים שנה ויולד את מתושלח׃ 22ויתהלך חנוך את האלהים אחרי הולידו את מתושלח שלש מאות שנה ויולד בנים ובנות׃ 23ויהי כל ימי חנוך חמש וששים שנה ושלש מאות שנה׃ 24ויתהלך חנוך את האלהים ואיננו כי לקח אתו אלהים׃

25ויחי מתושלח שבע ושמנים שנה ומאת שנה ויולד את למך׃ 26ויחי מתושלח אחרי הולידו את למך שתים ושמונים שנה ושבע מאות שנה ויולד בנים ובנות׃ 27ויהיו כל ימי מתושלח תשע וששים שנה ותשע מאות שנה וימת׃

28ויחי למך שתים ושמנים שנה ומאת שנה ויולד בן׃ 29ויקרא את שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה יהוה׃ 30ויחי למך אחרי הולידו את נח חמש ותשעים שנה וחמש מאת שנה ויולד בנים ובנות׃ 31ויהי כל ימי למך שבע ושבעים שנה ושבע מאות שנה וימת׃

32ויהי נח בן חמש מאות שנה ויולד נח את שם את חם ואת יפת׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Genesis 4
Top of Page
Top of Page