בראשית 16
Hebrew Bible OT and NT

1ושרי אשת אברם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית ושמה הגר׃ 2ותאמר שרי אל אברם הנה נא עצרני יהוה מלדת בא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה וישמע אברם לקול שרי׃ 3ותקח שרי אשת אברם את הגר המצרית שפחתה מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען ותתן אתה לאברם אישה לו לאשה׃ 4ויבא אל הגר ותהר ותרא כי הרתה ותקל גברתה בעיניה׃ 5ותאמר שרי אל אברם חמסי עליך אנכי נתתי שפחתי בחיקך ותרא כי הרתה ואקל בעיניה ישפט יהוה ביני וביניך׃ 6ויאמר אברם אל שרי הנה שפחתך בידך עשי לה הטוב בעיניך ותענה שרי ותברח מפניה׃

7וימצאה מלאך יהוה על עין המים במדבר על העין בדרך שור׃ 8ויאמר הגר שפחת שרי אי מזה באת ואנה תלכי ותאמר מפני שרי גברתי אנכי ברחת׃ 9ויאמר לה מלאך יהוה שובי אל גברתך והתעני תחת ידיה׃ 10ויאמר לה מלאך יהוה הרבה ארבה את זרעך ולא יספר מרב׃

11ויאמר לה מלאך יהוה הנך הרה וילדת בן וקראת שמו ישמעאל כי שמע יהוה אל עניך׃

12והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו ועל פני כל אחיו ישכן׃

13ותקרא שם יהוה הדבר אליה אתה אל ראי כי אמרה הגם הלם ראיתי אחרי ראי׃ 14על כן קרא לבאר באר לחי ראי הנה בין קדש ובין ברד׃

15ותלד הגר לאברם בן ויקרא אברם שם בנו אשר ילדה הגר ישמעאל׃ 16ואברם בן שמנים שנה ושש שנים בלדת הגר את ישמעאל לאברם׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Genesis 15
Top of Page
Top of Page