Matthew 2
Kabyle: NT
1Sidna Ɛisa ilul di taddart n Bitelḥem, di tmurt n Yahuda di lweqt n ugellid Hiṛudus ameqqran, kra n imusnawen usan-d si cceṛq ɣer temdint n Lquds, iwakken ad steqsin : 2anda ilul llufan-nni ara yilin d agellid n wat Isṛail ? Axaṭer nwala-d itri-ines si cceṛq, nusa-d a t-neɛbed. 3Agellid Hiṛudus akk-d imezdaɣ n temdint n Lquds meṛṛa dehcen, yerwi lxaṭer-nsen mi slan s lexbaṛ-agi. 4Hiṛudus yesnejmaɛ-ed akk lmuqedmin d lɛulama n wegdud, isteqsa-ten ɣef wemkan anda ara d-ilal Lmasiḥ ara d-yasen. 5Nnan-as : Ahat di tmurt n Yahuda di taddart n Bitelḥem ! Axaṭer atan wayen i gura nnbi Mixa :

6I kemm a taddart n Bitelḥem, ur telliḍ ara ț-țaneggarut ger temdinin n Yahuda, axaṭer seg-em ara d-iffeɣ ugellid ara yeksen at Isṛail agdud-iw.

7Hiṛudus yessawel i imusnawen nni s tuffra, isteqsa-ten si melmi i walan itri-nni. 8Dɣa iceggeɛ-iten ɣer Bitelḥem, yenna-yasen : Nadit lexbaṛ n ṣṣeḥ ɣef weqcic-agi, m'ara t-tafem, init-iyi-d iwakken ad ṛuḥeɣ ula d nekk a t-ɛabdeɣ. 9Mi slan i ugellid, ṛuḥen. AAkken kan i ffɣen, walan itri-nni i ẓran di cceṛq yezwar, iteddu zdat-sen. MMi gewweḍ sennig wemkan anda yella weqcic-nni, yeḥbes. 10Feṛḥen aṭas mi walan itri-nni. 11Kecmen ɣer wexxam-nni, walan llufan akk-d yemma-s Meryem ; tɛeǧben s weqcic-nni dɣa seǧǧden zdat-es. FFsin tiyemmusin-nsen, fkan-as tirezfin : ddheb, lebxuṛ akk-d leɛṭeṛ ɣlayen. 12Sidi Ṛebbi ixebbeṛ-iten-id di targit ur țțuɣalen ara ɣer Hiṛudus, dɣa uɣalen ɣer tmurt-nsen seg ubrid nniḍen.

13Mi ṛuḥen, lmelk n Sidi Ṛebbi idheṛ-as-ed i Yusef di targit, yenna-yas-ed :-- Kker, ddem aqcic akk-d yemma-s, rewlet ɣer tmurt n Maṣeṛ, qqimet dinna alamma nniɣ-ak-ed a d-tuɣaleḍ, axaṭer Hiṛudus ad iqelleb ɣef weqcic-agi iwakken a t-ineɣ.

14Yusef ikker yewwi aqcic-nni akk-d yemma-s deg iḍ, yerwel ɣer tmurt n Maṣeṛ. 15Yeqqim dinna armi yemmut Hiṛudus, iwakken ad idṛu wayen i d-yenna Sidi Ṛebbi seg imi n nnbi Huceɛ : Ssawleɣ-as i Mmi a d-iffeɣ si tmurt n Maṣer.

16Mi gwala Hiṛudus belli kelxen-t imusnawen-nni, ikcem-it zzɛaf d ameqqran, iceggeɛ ɣer taddart n Bitelḥem akk-d ț-țmura i s-d-izzin, ad nɣen arrac meṛṛa yesɛan si sin iseggasen d akessar, s wakken yella leḥsab i s-d-fkan imusnawen-nni. 17Dɣa yețwakemmel wayen i d yenna nnbi Irmiya :

18Yekker leɛyaḍ di taddart n Rama, nesla i imeṭṭawen d umeǧǧed, d Ṛaḥil i gețrun ɣef warraw-is, tegguma aț-țesbeṛ fell-asen, axaṭer mmuten.

19Mi gemmut Hiṛudus ameqqran, lmelk n Sidi Ṛebbi iweḥḥa-d i Yusef di targit mi gella di tmurt n Maṣer, 20yenna-yas : Kker, ddem aqcic d yemma-s tuɣaleḍ ɣer tmurt n wat Isṛail, axaṭer wid yebɣan ad nɣen aqcic-nni, mmuten. 21Yusef iddem aqcic-nni d yemma-s, yuɣal ɣer tmurt n wat Isṛail 22Meɛna mi gesla belli d Aṛxilyus mmi-s n Hiṛudus, i gellan d agellid ɣef tmurt n Yahuda, yuggad. SSidi Ṛebbi iɛeggen-as-ed di targit, iṛuḥ ɣer tmurt n Jlili, 23izdeɣ deg yiwet n taddart ițțusemman Naṣaret, iwakken ad yedṛu wayen i d-nnan lenbiya : Ad ițțusemmi Anaṣari.Kabyle: NT

Bible Hub

Matthew 1
Top of Page
Top of Page