Proverbs 26
Interlinear Bible
Similitudes and Instructions
7950 [e]   1
kaš·še·leḡ   1
כַּשֶּׁ֤לֶג ׀   1
As snow   1
Prep‑k, Art | N‑ms   1
  
 

 
 
 7019 [e]
baq·qa·yiṣ,
בַּקַּ֗יִץ
in summer
Prep‑b, Art | N‑ms
4306 [e]
wə·ḵam·mā·ṭār
וְכַמָּטָ֥ר
and rain
Conj‑w, Prep‑k, Art | N‑ms
  
 

 
 
 7105 [e]
baq·qā·ṣîr;
בַּקָּצִ֑יר
in harvest
Prep‑b, Art | N‑ms
3651 [e]
kên
כֵּ֤ן
so
Adv
3808 [e]
lō-
לֹא־
not
Adv‑NegPrt
5000 [e]
nā·weh
נָאוֶ֖ה
is fitting
Adj‑ms
3684 [e]
liḵ·sîl
לִכְסִ֣יל
for a fool
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 3519 [e]
kā·ḇō·wḏ.
כָּבֽוֹד׃
honor
N‑ms
6833 [e]   2
kaṣ·ṣip·pō·wr   2
כַּצִּפּ֣וֹר   2
Like a sparrow   2
Prep‑k, Art | N‑cs   2
  
 

 
 
 5110 [e]
lā·nūḏ
לָ֭נוּד
flitting
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
1866 [e]
kad·də·rō·wr
כַּדְּר֣וֹר
like a swallow
Prep‑k, Art | N‑ms
  
 

 
 
 5774 [e]
lā·‘ūp̄;
לָע֑וּף
flying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
3651 [e]
kên
כֵּ֥ן
so
Adv
7045 [e]
qil·laṯ
קִֽלְלַ֥ת
a curse
N‑fsc
2600 [e]
ḥin·nām,
חִ֝נָּ֗ם
without cause
Adv
 

[לא]
 - 
Adv‑NegPrt
3808 [e]
lōw
(ל֣וֹ)
not
Prep | 3ms
  
 
.
 
 
 935 [e]
ṯā·ḇō.
תָבֹֽא׃
shall alight
V‑Qal‑Imperf‑3fs
7752 [e]   3
šō·wṭ   3
שׁ֣וֹט   3
A whip   3
N‑ms   3
  
 

 
 
 5483 [e]
las·sūs
לַ֭סּוּס
for the horse
Prep‑l, Art | N‑ms
4964 [e]
me·ṯeḡ
מֶ֣תֶג
a bridle
N‑msc
  
 

 
 
 2543 [e]
la·ḥă·mō·wr;
לַחֲמ֑וֹר
for the donkey
Prep‑l, Art | N‑ms
7626 [e]
wə·šê·ḇeṭ,
וְ֝שֵׁ֗בֶט
and a rod
Conj‑w | N‑ms
1460 [e]
lə·ḡêw
לְגֵ֣ו
for the back
Prep‑l | N‑msc
  
 
.
 
 
 3684 [e]
kə·sî·lîm.
כְּסִילִֽים׃
of fool
N‑mp
408 [e]   4
’al-   4
אַל־   4
Not   4
Adv   4
6030 [e]
ta·‘an
תַּ֣עַן
do answer
V‑Qal‑Imperf.Jus‑2ms
3684 [e]
kə·sîl
כְּ֭סִיל
a fool
N‑ms
  
 

 
 
 200 [e]
kə·’iw·wal·tōw;
כְּאִוַּלְתּ֑וֹ
according to his folly
Prep‑k | N‑fsc | 3ms
6435 [e]
pen-
פֶּֽן־
lest
Conj
7737 [e]
tiš·weh-
תִּשְׁוֶה־
be like
V‑Qal‑Imperf‑2ms
 
lōw
לּ֥וֹ
him
Prep | 3ms
1571 [e]
ḡam-
גַם־
also
Conj
  
 
.
 
 
 859 [e]
’āt·tāh.
אָֽתָּה׃
you
Pro‑2ms
6030 [e]   5
‘ă·nêh   5
עֲנֵ֣ה   5
Answer   5
V‑Qal‑Imp‑ms   5
3684 [e]
ḵə·sîl
כְ֭סִיל
a fool
N‑ms
  
 

 
 
 200 [e]
kə·’iw·wal·tōw;
כְּאִוַּלְתּ֑וֹ
according to his folly
Prep‑k | N‑fsc | 3ms
6435 [e]
pen-
פֶּן־
lest
Conj
1961 [e]
yih·yeh
יִהְיֶ֖ה
he be
V‑Qal‑Imperf‑3ms
2450 [e]
ḥā·ḵām
חָכָ֣ם
wise
Adj‑ms
  
 
.
 
 
 5869 [e]
bə·‘ê·nāw.
בְּעֵינָֽיו׃
in his own eyes
Prep‑b | N‑cdc | 3ms
7096 [e]   6
mə·qaṣ·ṣeh   6
מְקַצֶּ֣ה   6
Cuts off   6
V‑Piel‑Prtcpl‑ms   6
  
 

 
 
 7272 [e]
raḡ·la·yim
רַ֭גְלַיִם
[his own] feet
N‑fd
  
 
.
 
 
 2555 [e]
ḥā·mās
חָמָ֣ס
violence
N‑ms
8354 [e]
šō·ṯeh;
שֹׁתֶ֑ה
[and] drinks
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
7971 [e]
šō·lê·aḥ
שֹׁלֵ֖חַ
He who sends
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
1697 [e]
də·ḇā·rîm
דְּבָרִ֣ים
a message
N‑mp
3027 [e]
bə·yaḏ-
בְּיַד־
by the hand
Prep‑b | N‑fsc
  
 
.
 
 
 3684 [e]
kə·sîl.
כְּסִֽיל׃
of a fool
N‑ms
  
 

 
 
 1809 [e]   7
dal·yū   7
דַּלְי֣וּ   7
That hang limp   7
V‑Qal‑Perf‑3cp   7
7785 [e]
qa·yim
שֹׁ֭קַיִם
[Like] the legs
N‑fd
6455 [e]
mip·pis·sê·aḥ;
מִפִּסֵּ֑חַ
of the lame
Prep‑m | Adj‑ms
4912 [e]
ū·mā·šāl,
וּ֝מָשָׁ֗ל
and [Is] a proverb
Conj‑w | N‑ms
6310 [e]
bə·p̄î
בְּפִ֣י
in the mouth
Prep‑b | N‑msc
  
 
.
 
 
 3684 [e]
ḵə·sî·lîm.
כְסִילִֽים׃
of fools
N‑mp
6887 [e]   8
kiṣ·rō·wr   8
כִּצְר֣וֹר   8
Like one who binds   8
Prep‑k | V‑Qal‑Inf   8
68 [e]
’e·ḇen
אֶ֭בֶן
a stone
N‑fs
  
 

 
 
 4773 [e]
bə·mar·gê·māh;
בְּמַרְגֵּמָ֑ה
in a sling
Prep‑b | N‑fs
3651 [e]
kên-
כֵּן־
So
Adv
5414 [e]
nō·w·ṯên
נוֹתֵ֖ן
[Is] he who gives
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
3684 [e]
liḵ·sîl
לִכְסִ֣יל
to a fool
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 3519 [e]
kā·ḇō·wḏ.
כָּבֽוֹד׃
honor
N‑ms
2336 [e]   9
ḥō·w·aḥ   9
ח֭וֹחַ   9
[Like] a thorn   9
N‑ms   9
5927 [e]
‘ā·lāh
עָלָ֣ה
[that] goes
V‑Qal‑Perf‑3ms
3027 [e]
ḇə·yaḏ-
בְיַד־
into the hand
Prep‑b | N‑fsc
  
 

 
 
 7910 [e]
šik·kō·wr;
שִׁכּ֑וֹר
of a drunkard
Adj‑ms
4912 [e]
ū·mā·šāl,
וּ֝מָשָׁ֗ל
and [Is] a proverb
Conj‑w | N‑ms
6310 [e]
bə·p̄î
בְּפִ֣י
in the mouth
Prep‑b | N‑msc
  
 
.
 
 
 3684 [e]
ḵə·sî·lîm.
כְסִילִֽים׃
of fools
N‑mp
7227 [e]   10
raḇ   10
רַ֥ב   10
The great [God]   10
N‑ms   10
2342 [e]
mə·ḥō·w·lêl-
מְחֽוֹלֵֽל־
who formed
V‑Piel‑Prtcpl‑ms
3605 [e]
kōl;
כֹּ֑ל
everything
N‑ms
7936 [e]
wə·śō·ḵêr
וְשֹׂכֵ֥ר
and Gives [his] hire
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 3684 [e]
kə·sîl,
כְּ֝סִ֗יל
the fool
N‑ms
7936 [e]
wə·śō·ḵêr
וְשֹׂכֵ֥ר
and [his] wages
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 
.
 
 
 5674 [e]
‘ō·ḇə·rîm.
עֹבְרִֽים׃
the transgressor
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
3611 [e]   11
kə·ḵe·leḇ   11
כְּ֭כֶלֶב   11
As a dog   11
Prep‑k | N‑ms   11
7725 [e]
šāḇ
שָׁ֣ב
returns
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
to
Prep
  
 

 
 
 6892 [e]
qê·’ōw;
קֵא֑וֹ
his own vomit
N‑msc | 3ms
3684 [e]
kə·sîl,
כְּ֝סִ֗יל
a fool
N‑ms
8138 [e]
šō·w·neh
שׁוֹנֶ֥ה
[So] repeats
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 
.
 
 
 200 [e]
ḇə·’iw·wal·tōw.
בְאִוַּלְתּֽוֹ׃
his folly
Prep‑b | N‑fsc | 3ms
7200 [e]   12
rā·’î·ṯā,   12
רָאִ֗יתָ   12
Do you see   12
V‑Qal‑Perf‑2ms   12
376 [e]
’îš
אִ֭ישׁ
a man
N‑ms
2450 [e]
ḥā·ḵām
חָכָ֣ם
wise
Adj‑ms
  
 
؟
 
 
 5869 [e]
bə·‘ê·nāw;
בְּעֵינָ֑יו
in his own eyes
Prep‑b | N‑cdc | 3ms
8615 [e]
tiq·wāh
תִּקְוָ֖ה
[There is] more hope
N‑fs
3684 [e]
liḵ·sîl
לִכְסִ֣יל
for a fool
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 4480 [e]
mim·men·nū.
מִמֶּֽנּוּ׃
than for him
Prep | 3ms
  
 

 
 
 559 [e]   13
’ā·mar   13
אָמַ֣ר   13
Says   13
V‑Qal‑Perf‑3ms   13
6102 [e]
‘ā·ṣêl
עָ֭צֵל
the lazy [man]
Adj‑ms
7826 [e]
ša·ḥal
שַׁ֣חַל
[There is] a lion
N‑ms
  
 

 
 
 1870 [e]
bad·dā·reḵ;
בַּדָּ֑רֶךְ
in the road
Prep‑b, Art | N‑cs
738 [e]
’ă·rî,
אֲ֝רִ֗י
a fierce lion [is]
N‑ms
996 [e]
bên
בֵּ֣ין
in
Prep
  
 
.
 
 
 7339 [e]
hā·rə·ḥō·ḇō·wṯ.
הָרְחֹבֽוֹת׃
the streets
Art | N‑mp
1817 [e]   14
had·de·leṯ   14
הַ֭דֶּלֶת   14
A door   14
Art | N‑fs   14
5437 [e]
tis·sō·wḇ
תִּסּ֣וֹב
[As] turns
V‑Qal‑Imperf‑3fs
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 

 
 
 6735 [e]
ṣî·rāh;
צִירָ֑הּ
its hinges
N‑msc | 3fs
6102 [e]
wə·‘ā·ṣêl,
וְ֝עָצֵ֗ל
so [does] the lazy [man]
Conj‑w | Adj‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 
.
 
 
 4296 [e]
miṭ·ṭā·ṯōw.
מִטָּתֽוֹ׃
his bed
N‑fsc | 3ms
2934 [e]   15
ṭā·man   15
טָ֘מַ֤ן   15
Buries   15
V‑Qal‑Perf‑3ms   15
6102 [e]
‘ā·ṣêl
עָצֵ֣ל
the lazy [man]
Adj‑ms
3027 [e]
yā·ḏōw
יָ֭דוֹ
his hand
N‑fsc | 3ms
  
 

 
 
 6747 [e]
baṣ·ṣal·lā·ḥaṯ;
בַּצַּלָּ֑חַת
in the bowl
Prep‑b, Art | N‑fs
3811 [e]
nil·’āh,
נִ֝לְאָ֗ה
it wearies him
V‑Nifal‑Perf‑3ms
7725 [e]
la·hă·šî·ḇāh
לַֽהֲשִׁיבָ֥הּ
to bring it back
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf | 3fs
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 
.
 
 
 6310 [e]
pîw.
פִּֽיו׃
his mouth
N‑msc | 3ms
2450 [e]   16
ḥā·ḵām   16
חָכָ֣ם   16
[is] wiser   16
Adj‑ms   16
6102 [e]
‘ā·ṣêl
עָצֵ֣ל
the lazy [man]
Adj‑ms
5869 [e]
bə·‘ê·nāw;
בְּעֵינָ֑יו
in his own eyes
Prep‑b | N‑cdc | 3ms
7651 [e]
miš·šiḇ·‘āh,
מִ֝שִּׁבְעָ֗ה
Than seven
Prep‑m | Number‑ms
7725 [e]
mə·šî·ḇê
מְשִׁ֣יבֵי
who can answer
V‑Hifil‑Prtcpl‑mpc
  
 
.
 
 
 2940 [e]
ṭā·‘am.
טָֽעַם׃
sensibly
N‑ms
2388 [e]   17
ma·ḥă·zîq   17
מַחֲזִ֥יק   17
[Is like] one who takes   17
V‑Hifil‑Prtcpl‑ms   17
  
 
.
 
 
 241 [e]
bə·’ā·zə·nê-
בְּאָזְנֵי־
by the ears
Prep‑b | N‑fdc
3611 [e]
ḵā·leḇ;
כָ֑לֶב
A dog
N‑ms
  
 

 
 
 5674 [e]
‘ō·ḇêr
עֹבֵ֥ר
He who passes by
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
5674 [e]
miṯ·‘ab·bêr,
מִ֝תְעַבֵּ֗ר
[and] meddles
V‑Hitpael‑Prtcpl‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
in
Prep
7379 [e]
rîḇ
רִ֥יב
a quarrel
N‑ms
3808 [e]
lō-
לֹּֽא־
not
Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
  
lōw.
לֽוֹ׃
his own
Prep | 3ms
3856 [e]   18
kə·miṯ·lah·lê·ah   18
כְּֽ֭מִתְלַהְלֵהַּ   18
Like a madman   18
Prep‑k | V‑Hitpael‑Prtcpl‑ms   18
3384 [e]
hay·yō·reh
הַיֹּרֶ֥ה
who throws
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 2131 [e]
ziq·qîm,
זִקִּ֗ים
firebrands
N‑mp
  
 

 
 
 2671 [e]
ḥiṣ·ṣîm
חִצִּ֥ים
arrows
N‑mp
  
 

 
 
 4194 [e]
wā·mā·weṯ.
וָמָֽוֶת׃
and death
Conj‑w | N‑ms
3651 [e]   19
kên-   19
כֵּֽן־   19
So   19
Adv   19
376 [e]
’îš
אִ֭ישׁ
[Is] the man
N‑ms
7411 [e]
rim·māh
רִמָּ֣ה
[who] deceives
V‑Piel‑Perf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 7453 [e]
rê·‘ê·hū;
רֵעֵ֑הוּ
his neighbor
N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 559 [e]
wə·’ā·mar,
וְ֝אָמַ֗ר
and says
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
3808 [e]
hălō-
הֲ‍ֽלֹא־
not
Adv‑NegPrt
7832 [e]
mə·śa·ḥêq
מְשַׂחֵ֥ק
was only joking
V‑Piel‑Prtcpl‑ms
  
 
؟
 
 
 589 [e]
’ā·nî.
אָֽנִי׃
I
Pro‑1cs
657 [e]   20
bə·’e·p̄es   20
בְּאֶ֣פֶס   20
where [there is] no   20
Prep‑b | N‑msc   20
6086 [e]
‘ê·ṣîm
עֵ֭צִים
wood
N‑mp
  
 

 
 
 3518 [e]
tiḵ·beh-
תִּכְבֶּה־
goes out
V‑Qal‑Imperf‑3fs
784 [e]
’êš;
אֵ֑שׁ
the fire
N‑cs
369 [e]
ū·ḇə·’ên
וּבְאֵ֥ין
and where [there is] no
Conj‑w, Prep‑b | Adv
  
 

 
 
 5372 [e]
nir·gān,
נִ֝רְגָּ֗ן
talebearer
V‑Nifal‑Prtcpl‑ms
8367 [e]
yiš·tōq
יִשְׁתֹּ֥ק
ceases
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 
.
 
 
 4066 [e]
mā·ḏō·wn.
מָדֽוֹן׃
strife
N‑ms
6352 [e]   21
pe·ḥām   21
פֶּחָ֣ם   21
[As] charcoal [is]   21
N‑ms   21
  
 

 
 
 1513 [e]
lə·ḡe·ḥā·lîm
לְ֭גֶחָלִים
to burning coals
Prep‑l | N‑mp
6086 [e]
wə·‘ê·ṣîm
וְעֵצִ֣ים
and wood
Conj‑w | N‑mp
  
 

 
 
 784 [e]
lə·’êš;
לְאֵ֑שׁ
to fire
Prep‑l | N‑cs
376 [e]
wə·’îš
וְאִ֥ישׁ
so [is] a man
Conj‑w | N‑msc
 
mi·ḏō·w·nîm
[מדונים]
 - 
N‑mp
4066 [e]
miḏ·yā·nîm,
(מִ֝דְיָנִ֗ים)
contentious
N‑mp
2787 [e]
lə·ḥar·ḥar-
לְחַרְחַר־
to kindle
Prep‑l | V‑Piel‑Inf
  
 
.
 
 
 7379 [e]
rîḇ.
רִֽיב׃
strife
N‑ms
 

פ
 - 
Punc
1697 [e]   22
diḇ·rê   22
דִּבְרֵ֣י   22
The words   22
N‑mpc   22
5372 [e]
nir·gān
נִ֭רְגָּן
of a talebearer
V‑Nifal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 3859 [e]
kə·miṯ·la·hă·mîm;
כְּמִֽתְלַהֲמִ֑ים
[are] like tasty trifles
Prep‑k | V‑Hitpael‑Prtcpl‑mp
1992 [e]
wə·hêm,
וְ֝הֵ֗ם
and they
Conj‑w | Pro‑3mp
3381 [e]
yā·rə·ḏū
יָרְד֥וּ
go down
V‑Qal‑Perf‑3cp
2315 [e]
ḥaḏ·rê-
חַדְרֵי־
into the inmost
N‑mpc
  
 
.
 
 
 990 [e]
ḇā·ṭen.
בָֽטֶן׃
body
N‑fs
3701 [e]   23
ke·sep̄   23
כֶּ֣סֶף   23
With silver   23
N‑msc   23
  
 
.
 
 
 5509 [e]
sî·ḡîm
סִ֭יגִים
dross
N‑mp
6823 [e]
mə·ṣup·peh
מְצֻפֶּ֣ה
Covered
V‑Pual‑Prtcpl‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
[Are [like]
Prep
2789 [e]
ḥā·reś;
חָ֑רֶשׂ
earthenware
N‑ms
8193 [e]
śə·p̄ā·ṯa·yim
שְׂפָתַ֖יִם
lips
N‑fd
1814 [e]
dō·lə·qîm
דֹּלְקִ֣ים
Fervent
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
3820 [e]
wə·leḇ-
וְלֶב־
and with a heart
Conj‑w | N‑msc
  
 
.
 
 
 7451 [e]
rā‘.
רָֽע׃
wicked
Adj‑ms
    24
biś·p̄ā·ṯōw   24
[בשפתו]   24
 -    24
Prep‑b | N‑fsc | 3ms   24
  
 

 
 
 8193 [e]
biś·p̄ā·ṯāw
(בִּ֭שְׂפָתָיו)
With his lips
Prep‑b | N‑fdc | 3ms
5234 [e]
yin·nā·ḵêr
יִנָּכֵ֣ר
disguises [it]
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
8130 [e]
śō·w·nê;
שׂוֹנֵ֑א
He who hates
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
7130 [e]
ū·ḇə·qir·bōw,
וּ֝בְקִרְבּ֗וֹ
and within himself
Conj‑w, Prep‑b | N‑msc | 3ms
7896 [e]
yā·šîṯ
יָשִׁ֥ית
lays up
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 
.
 
 
 4820 [e]
mir·māh.
מִרְמָֽה׃
deceit
N‑fs
3588 [e]   25
kî-   25
כִּֽי־   25
When   25
Conj   25
  
 

 
 
 2603 [e]
yə·ḥan·nên
יְחַנֵּ֣ן
kindly
V‑Piel‑Imperf‑3ms
6963 [e]
qō·w·lōw
ק֭וֹלוֹ
he speaks
N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 408 [e]
’al-
אַל־
not
Adv
539 [e]
ta·’ă·men-
תַּֽאֲמֶן־
do believe
V‑Hifil‑Imperf.Jus‑2ms
 
bōw;
בּ֑וֹ
him
Prep | 3ms
3588 [e]

כִּ֤י
for
Conj
7651 [e]
še·ḇa‘
שֶׁ֖בַע
seven
Number‑fs
8441 [e]
tō·w·‘ê·ḇō·wṯ
תּוֹעֵב֣וֹת
[there are] abominations
N‑fp
  
 
.
 
 
 3820 [e]
bə·lib·bōw.
בְּלִבּֽוֹ׃
in his heart
Prep‑b | N‑msc | 3ms
3680 [e]   26
tik·kas·seh   26
תִּכַּסֶּ֣ה   26
Is covered   26
V‑Hitpael‑Imperf‑3fs   26
8135 [e]
nə·’āh
שִׂ֭נְאָה
[Though his] hatred
N‑fs
  
 

 
 
 4860 [e]
bə·maš·šā·’ō·wn;
בְּמַשָּׁא֑וֹן
by deceit
Prep‑b | N‑ms
1540 [e]
tig·gā·leh
תִּגָּלֶ֖ה
will be revealed
V‑Nifal‑Imperf‑3fs
7451 [e]
rā·‘ā·ṯōw
רָעָת֣וֹ
His wickedness
N‑fsc | 3ms
  
 
.
 
 
 6951 [e]
ḇə·qā·hāl.
בְקָהָֽל׃
before the assembly
Prep‑b | N‑ms
3738 [e]   27
kō·re·hō·ša-   27
כֹּֽרֶה־   27
Whoever digs   27
V‑Qal‑Prtcpl‑ms   27
7845 [e]
ḥaṯ
שַּׁ֭חַת
a pit
N‑fs
 
bāh
בָּ֣הּ
into it
Prep | 3fs
5307 [e]
yip·pōl;
יִפֹּ֑ל
will fall
V‑Qal‑Imperf‑3ms
1556 [e]
wə·ḡō·lêl
וְגֹ֥לֵ֥ל
and he who rolls
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 68 [e]
’e·ḇen
אֶ֝בֶן
a stone
N‑fs
413 [e]
’ê·lāw
אֵלָ֥יו
on him
Prep | 3ms
  
 
.
 
 
 7725 [e]
tā·šūḇ.
תָּשֽׁוּב׃
will have it roll back
V‑Qal‑Imperf‑3fs
3956 [e]   28
lə·šō·w·nō·še-   28
לְֽשׁוֹן־   28
A tongue   28
N‑csc   28
8267 [e]
qer
שֶׁ֭קֶר
lying
N‑ms
8130 [e]
yiś·nā
יִשְׂנָ֣א
hates
V‑Qal‑Imperf‑3ms
1790 [e]
ḏak·kāw;
דַכָּ֑יו
[those who are] opressed by it
Adj‑mpc | 3ms
6310 [e]
ū·p̄eh
וּפֶ֥ה
and a mouth
Conj‑w | N‑ms
2509 [e]
ḥā·lāq,
חָ֝לָ֗ק
flattering
Adj‑ms
6213 [e]
ya·‘ă·śeh
יַעֲשֶׂ֥ה
works
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 
.
 
 
 4072 [e]
miḏ·ḥeh.
מִדְחֶֽה׃
ruin
N‑ms
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Proverbs 25
Top of Page
Top of Page