1 Chronicles 15
Interlinear Bible
Preparations to Move the Ark to Jerusalem
6213 [e]   1
way·ya·‘aś-   1
וַיַּֽעַשׂ־   1
And [David] built   1
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   1
 
lōw
ל֥וֹ
for himself
Prep | 3ms
1004 [e]
ḇāt·tîm
בָתִּ֖ים
houses
N‑mp
5892 [e]
bə·‘îr
בְּעִ֣יר
in the City
Prep‑b | N‑fsc
  
 

 
 
 1732 [e]
dā·wîḏ;
דָּוִ֑יד
of David
N‑proper‑ms
3559 [e]
way·yā·ḵen
וַיָּ֤כֶן
and he prepared
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
4725 [e]
mā·qō·wm
מָקוֹם֙
a place
N‑ms
727 [e]
la·’ă·rō·wn
לַֽאֲר֣וֹן
for the ark
Prep‑l | N‑csc
  
 

 
 
 430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm,
הָֽאֱלֹהִ֔ים
of God
Art | N‑mp
5186 [e]
way·yeṭ-
וַיֶּט־
and pitched
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
 
lōw
ל֖וֹ
for it
Prep | 3ms
  
 
.
 
 
 168 [e]
’ō·hel.
אֹֽהֶל׃
a tent
N‑ms
227 [e]   2
’āz   2
אָ֚ז   2
Then   2
Adv   2
  
 

 
 
 559 [e]
’ā·mar
אָמַ֣ר
said
V‑Qal‑Perf‑3ms
1732 [e]
dā·wîḏ,
דָּוִ֔יד
David
N‑proper‑ms
3808 [e]

לֹ֤א
No one
Adv‑NegPrt
5375 [e]
lā·śêṯ
לָשֵׂאת֙
may carry
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
727 [e]
’ă·rō·wn
אֲר֣וֹן
the ark
N‑csc
430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm,
הָֽאֱלֹהִ֔ים
of God
Art | N‑mp
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
518 [e]
’im-
אִם־
but
Conj
  
 

 
 
 3881 [e]
hal·wî·yim;
הַלְוִיִּ֑ם
the Levites
Art | N‑proper‑mp
3588 [e]
kî-
כִּי־
for
Conj
 
ḇām
בָ֣ם ׀
them
Prep | 3mp
977 [e]
bā·ḥar
בָּחַ֣ר
has chosen
V‑Qal‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֗ה
Yahweh
N‑proper‑ms
5375 [e]
lā·śêṯ
לָשֵׂ֞את
to carry
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
727 [e]
’ă·rō·wn
אֲר֧וֹן
the ark
N‑csc
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֛ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
8334 [e]
ū·lə·šā·rə·ṯōw
וּֽלְשָׁרְת֖וֹ
and to minister before Him
Conj‑w, Prep‑l | V‑Piel‑Inf | 3ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
to him for
Prep
  
 
.
 
 
 5769 [e]
‘ō·w·lām.
עוֹלָֽם׃
ever
N‑ms
 
s
ס
 - 
Punc
6950 [e]   3
way·yaq·hêl   3
וַיַּקְהֵ֥ל   3
And gathered together   3
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms   3
1732 [e]
dā·wîḏ
דָּוִ֛יד
David
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֖ל
Israel
N‑proper‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
at
Prep
  
 

 
 
 3389 [e]
yə·rū·šā·lim;
יְרֽוּשָׁלִָ֑ם
Jerusalem
N‑proper‑fs
5927 [e]
lə·ha·‘ă·lō·wṯ
לְהַעֲלוֹת֙
to bring up
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
727 [e]
’ă·rō·wn
אֲר֣וֹן
the ark
N‑csc
3068 [e]
Yah·weh,
יְהוָ֔ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 4725 [e]
mə·qō·w·mōw
מְקוֹמ֖וֹ
its place
N‑msc | 3ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
which
Pro‑r
3559 [e]
hê·ḵîn
הֵכִ֥ין
he had prepared
V‑Hifil‑Perf‑3ms
  
 
.
 
 
  
lōw.
לֽוֹ׃
for it
Prep | 3ms
622 [e]   4
way·ye·’ĕ·sōp̄   4
וַיֶּאֱסֹ֥ף   4
And assembled   4
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   4
1732 [e]
dā·wîḏ
דָּוִ֛יד
David
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֥י
the sons
N‑mpc
  
 

 
 
 175 [e]
’a·hă·rōn
אַֽהֲרֹ֖ן
of Aaron
N‑proper‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 3881 [e]
hal·wî·yim.
הַלְוִיִּֽם׃
the Levites
Art | N‑proper‑mp
1121 [e]   5
liḇ·nê   5
לִבְנֵ֖י   5
of the sons   5
Prep‑l | N‑mpc   5
  
 

 
 
 6955 [e]
qə·hāṯ;
קְהָ֑ת
of Kohath
N‑proper‑ms
222 [e]
’ū·rî·’êl
אוּרִיאֵ֣ל
Uriel
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 8269 [e]
haś·śār,
הַשָּׂ֔ר
the chief
Art | N‑ms
251 [e]
wə·’e·ḥāw
וְאֶחָ֖יו
and of his brothers
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
3967 [e]
mê·’āh
מֵאָ֥ה
a hundred
Number‑fs
  
 

 
 
 6242 [e]
wə·‘eś·rîm.
וְעֶשְׂרִֽים׃
and twenty
Conj‑w | Number‑cp
  
 
.
 
 
  
s
ס
 - 
Punc
1121 [e]   6
liḇ·nê   6
לִבְנֵ֖י   6
of the sons   6
Prep‑l | N‑mpc   6
  
 

 
 
 4847 [e]
mə·rā·rî;
מְרָרִ֑י
of Merari
N‑proper‑ms
6222 [e]
‘ă·śā·yāh
עֲשָׂיָ֣ה
Asaiah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 8269 [e]
haś·śār,
הַשָּׂ֔ר
the chief
Art | N‑ms
251 [e]
wə·’e·ḥāw
וְאֶחָ֖יו
and of his brothers
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
3967 [e]
mā·ṯa·yim
מָאתַ֥יִם
two hundred
Number‑fd
  
 

 
 
 6242 [e]
wə·‘eś·rîm.
וְעֶשְׂרִֽים׃
and twenty
Conj‑w | Number‑cp
  
 
.
 
 
  
s
ס
 - 
Punc
1121 [e]   7
liḇ·nê   7
לִבְנֵ֖י   7
of the sons   7
Prep‑l | N‑mpc   7
  
 

 
 
 1648 [e]
gê·rə·šō·wm;
גֵּרְשׁ֑וֹם
of Gershom
N‑proper‑ms
3100 [e]
yō·w·’êl
יוֹאֵ֣ל
Joel
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 8269 [e]
haś·śār,
הַשָּׂ֔ר
the chief
Art | N‑ms
251 [e]
wə·’e·ḥāw
וְאֶחָ֖יו
and of his brothers
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
3967 [e]
mê·’āh
מֵאָ֥ה
a hundred
Number‑fs
  
 

 
 
 7970 [e]
ū·šə·lō·šîm.
וּשְׁלֹשִֽׁים׃
and thirty
Conj‑w | Number‑cp
  
 
.
 
 
  
s
ס
 - 
Punc
1121 [e]   8
liḇ·nê   8
לִבְנֵ֖י   8
of the sons   8
Prep‑l | N‑mpc   8
  
 

 
 
 469 [e]
’ĕ·lî·ṣā·p̄ān;
אֱלִֽיצָפָ֑ן
of Elizaphan
N‑proper‑ms
8098 [e]
šə·ma‘·yāh
שְׁמַֽעְיָ֥ה
Shemaiah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 8269 [e]
haś·śār
הַשָּׂ֖ר
the chief
Art | N‑ms
251 [e]
wə·’e·ḥāw
וְאֶחָ֥יו
and of his brothers
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
  
 

 
 
 3967 [e]
mā·ṯā·yim.
מָאתָֽיִם׃
two hundred
Number‑fd
  
 
.
 
 
  
s
ס
 - 
Punc
1121 [e]   9
liḇ·nê   9
לִבְנֵ֖י   9
of the sons   9
Prep‑l | N‑mpc   9
  
 

 
 
 2275 [e]
ḥeḇ·rō·wn;
חֶבְר֑וֹן
of Hebron
N‑proper‑ms
447 [e]
’ĕ·lî·’êl
אֱלִיאֵ֥ל
Eliel
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 8269 [e]
haś·śār
הַשָּׂ֖ר
the chief
Art | N‑ms
251 [e]
wə·’e·ḥāw
וְאֶחָ֥יו
and of his brothers
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
  
 

 
 
 8084 [e]
šə·mō·w·nîm.
שְׁמוֹנִֽים׃
eighty
Number‑cp
  
 
.
 
 
  
s
ס
 - 
Punc
1121 [e]   10
liḇ·nê   10
לִבְנֵ֖י   10
of the sons   10
Prep‑l | N‑mpc   10
  
 

 
 
 5816 [e]
‘uz·zî·’êl;
עֻזִּיאֵ֑ל
of Uzziel
N‑proper‑ms
5992 [e]
‘am·mî·nā·ḏāḇ
עַמִּינָדָ֣ב
Amminadab
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 8269 [e]
haś·śār,
הַשָּׂ֔ר
the chief
Art | N‑ms
251 [e]
wə·’e·ḥāw
וְאֶחָ֕יו
and of his brothers
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
3967 [e]
mê·’āh
מֵאָ֖ה
a hundred
Number‑fs
8147 [e]
ū·šə·nêm
וּשְׁנֵ֥ים
and two
Conj‑w | Number‑md
  
 
.
 
 
 6240 [e]
‘ā·śār.
עָשָֽׂר׃
[and] ten
Number‑ms
 
s
ס
 - 
Punc
7121 [e]   11
way·yiq·rā   11
וַיִּקְרָ֣א   11
And called   11
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   11
1732 [e]
ḏā·wîḏ,
דָוִ֔יד
David
N‑proper‑ms
6659 [e]
lə·ṣā·ḏō·wq
לְצָד֥וֹק
for Zadok
Prep‑l | N‑proper‑ms
54 [e]
ū·lə·’eḇ·yā·ṯār
וּלְאֶבְיָתָ֖ר
and Abiathar
Conj‑w, Prep‑l | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3548 [e]
hak·kō·hă·nîm;
הַכֹּֽהֲנִ֑ים
the priests
Art | N‑mp
  
 

 
 
 3881 [e]
wə·lal·wî·yim,
וְלַלְוִיִּ֗ם
for the Levites
Conj‑w, Prep‑l | N‑proper‑mp
  
 

 
 
 222 [e]
lə·’ū·rî·’êl
לְאֽוּרִיאֵ֤ל
for Uriel
Prep‑l | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 6222 [e]
‘ă·śā·yāh
עֲשָׂיָה֙
Asaiah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3100 [e]
wə·yō·w·’êl
וְיוֹאֵ֣ל
and Joel
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 8098 [e]
šə·ma‘·yāh,
שְׁמַֽעְיָ֔ה
Shemaiah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 447 [e]
we·’ĕ·lî·’êl
וֶאֱלִיאֵ֖ל
and Eliel
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 5992 [e]
wə·‘am·mî·nā·ḏāḇ.
וְעַמִּינָדָֽב׃
and Amminadab
Conj‑w | N‑proper‑ms
559 [e]   12
way·yō·mer   12
וַיֹּ֣אמֶר   12
and He said   12
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   12
 
lā·hem,
לָהֶ֔ם
to them
Prep | 3mp
859 [e]
’at·tem
אַתֶּ֛ם
You [are]
Pro‑2mp
7218 [e]
rā·šê
רָאשֵׁ֥י
the heads
N‑mpc
1 [e]
hā·’ā·ḇō·wṯ
הָאָב֖וֹת
of the fathers' [houses]
Art | N‑mp
  
 

 
 
 3881 [e]
lal·wî·yim;
לַלְוִיִּ֑ם
of the Levites
Prep‑l | N‑proper‑mp
  
 

 
 
 6942 [e]
hiṯ·qad·də·šū
הִֽתְקַדְּשׁוּ֙
sanctify yourselves
V‑Hitpael‑Imp‑mp
859 [e]
’at·tem
אַתֶּ֣ם
you
Pro‑2mp
  
 

 
 
 251 [e]
wa·’ă·ḥê·ḵem,
וַאֲחֵיכֶ֔ם
and your brothers
Conj‑w | N‑mpc | 2mp
5927 [e]
wə·ha·‘ă·lî·ṯem,
וְהַֽעֲלִיתֶ֗ם
that you may bring up
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑2mp
853 [e]
’êṯ
אֵ֣ת
 - 
DirObjM
727 [e]
’ă·rō·wn
אֲר֤וֹן
the ark
N‑csc
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָה֙
of Yahweh
N‑proper‑ms
430 [e]
’ĕ·lō·hê
אֱלֹהֵ֣י
God
N‑mpc
3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֔ל
of Israel
N‑proper‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to [the place]
Prep
3559 [e]
hă·ḵî·nō·w·ṯî
הֲכִינ֖וֹתִי
I have prepared
V‑Hifil‑Perf‑1cs
  
 
.
 
 
  
lōw.
לֽוֹ׃
for it
Prep | 3ms
3588 [e]   13
   13
כִּ֛י   13
For   13
Conj   13
  
 

 
 
 7223 [e]
lə·mab·bā·ri·šō·w·nāh
לְמַבָּרִ֥אשׁוֹנָ֖ה
because the first [time]
Conj‑w, Art | Adj‑fs
3808 [e]

לֹ֣א
not
Adv‑NegPrt
859 [e]
’at·tem;
אַתֶּ֑ם
you [did do it]
Pro‑2mp
6555 [e]
pā·raṣ
פָּרַ֨ץ
broke out
V‑Qal‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֤ה
Yahweh
N‑proper‑ms
430 [e]
’ĕ·lō·hê·nū
אֱלֹהֵ֙ינוּ֙
our God
N‑mpc | 1cp
 
bā·nū,
בָּ֔נוּ
against us
Prep | 1cp
3588 [e]
kî-
כִּי־
because
Conj
3808 [e]

לֹ֥א
not
Adv‑NegPrt
1875 [e]
ḏə·raš·nu·hū
דְרַשְׁנֻ֖הוּ
we did consult Him
V‑Qal‑Perf‑1cp | 3ms
  
 
.
 
 
 4941 [e]
kam·miš·pāṭ.
כַּמִּשְׁפָּֽט׃
about the proper order
Prep‑k, Art | N‑ms
6942 [e]   14
way·yiṯ·qad·də·šū,   14
וַיִּֽתְקַדְּשׁ֔וּ   14
So sanctified themselves   14
Conj‑w | V‑Hitpael‑ConsecImperf‑3mp   14
3548 [e]
hak·kō·hă·nîm
הַכֹּהֲנִ֖ים
the priests
Art | N‑mp
3881 [e]
wə·hal·wî·yim;
וְהַלְוִיִּ֑ם
and the Levites
Conj‑w, Art | N‑proper‑mp
5927 [e]
lə·ha·‘ă·lō·wṯ
לְהַעֲל֕וֹת
to bring up
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
727 [e]
’ă·rō·wn
אֲר֥וֹן
the ark
N‑csc
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
430 [e]
’ĕ·lō·hê
אֱלֹהֵ֥י
God
N‑mpc
  
 
.
 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl.
יִשְׂרָאֵֽל׃
of Israel
N‑proper‑ms
The Priests and Levites Carry the Ark
5375 [e]   15
way·yiś·’ū   15
וַיִּשְׂא֣וּ   15
And bore   15
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   15
1121 [e]
ḇə·nê-
בְנֵֽי־
the sons
N‑mpc
3881 [e]
hal·wî·yim,
הַלְוִיִּ֗ם
of the Levites
Art | N‑proper‑mp
853 [e]
’êṯ
אֵ֚ת
 - 
DirObjM
727 [e]
’ă·rō·wn
אֲר֣וֹן
the ark
N‑csc
430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm,
הָֽאֱלֹהִ֔ים
of God
Art | N‑mp
834 [e]
ka·’ă·šer
כַּאֲשֶׁ֛ר
as
Prep‑k | Pro‑r
6680 [e]
ṣiw·wāh
צִוָּ֥ה
had commanded
V‑Piel‑Perf‑3ms
4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֖ה
Moses
N‑proper‑ms
1697 [e]
kiḏ·ḇar
כִּדְבַ֣ר
according to the word
Prep‑k | N‑msc
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh;
יְהוָ֑ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
3802 [e]
biḵ·ṯê·p̄ām
בִּכְתֵפָ֥ם
On their shoulders
Prep‑b | N‑fsc | 3mp
4133 [e]
bam·mō·ṭō·wṯ
בַּמֹּט֖וֹת
by poles
Prep‑b, Art | N‑fp
  
 

 
 
 5921 [e]
‘ă·lê·hem.
עֲלֵיהֶֽם׃
its
Prep | 3mp
  
 
.
 
 
  

פ
 - 
Punc
559 [e]   16
way·yō·mer   16
וַיֹּ֣אמֶר   16
and spoke   16
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   16
1732 [e]
dā·wîḏ
דָּוִיד֮
David
N‑proper‑ms
8269 [e]
lə·śā·rê
לְשָׂרֵ֣י
to the leaders
Prep‑l | N‑mpc
3881 [e]
hal·wî·yim
הַלְוִיִּם֒
of the Levites
Art | N‑proper‑mp
5975 [e]
lə·ha·‘ă·mîḏ,
לְהַֽעֲמִ֗יד
to appoint [to be]
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
251 [e]
’ă·ḥê·hem
אֲחֵיהֶם֙
their brothers
N‑mpc | 3mp
7891 [e]
ham·šō·rə·rîm,
הַמְשֹׁ֣רְרִ֔ים
the singers
Art | V‑Piel‑Prtcpl‑mp
3627 [e]
biḵ·lê-
בִּכְלֵי־
accompanied by instruments
Prep‑b | N‑mpc
  
 

 
 
 7892 [e]
šîr
שִׁ֛יר
of music
N‑ms
5035 [e]
nə·ḇā·lîm
נְבָלִ֥ים
stringed instruments
N‑mp
3658 [e]
wə·ḵin·nō·rō·wṯ
וְכִנֹּר֖וֹת
and harps
Conj‑w | N‑mp
  
 

 
 
 4700 [e]
ū·mə·ṣil·tā·yim;
וּמְצִלְתָּ֑יִם
and cymbals
Conj‑w | N‑cd
  
 

 
 
 8085 [e]
maš·mî·‘îm
מַשְׁמִיעִ֥ים
resounding
V‑Hifil‑Prtcpl‑mp
7311 [e]
lə·hā·rîm-
לְהָרִֽים־
by raising
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
6963 [e]
bə·qō·wl
בְּק֖וֹל
the voice
Prep‑b | N‑ms
  
 
.
 
 
 8057 [e]
lə·śim·ḥāh.
לְשִׂמְחָֽה׃
with joy
Prep‑l | N‑fs
 

פ
 - 
Punc
5975 [e]   17
way·ya·‘ă·mî·ḏū   17
וַיַּעֲמִ֣ידוּ   17
So appointed   17
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3mp   17
3881 [e]
hal·wî·yim,
הַלְוִיִּ֗ם
the Levites
Art | N‑proper‑mp
853 [e]
’êṯ
אֵ֚ת
 - 
DirObjM
1968 [e]
hê·mān
הֵימָ֣ן
Heman
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
son
N‑msc
  
 

 
 
 3100 [e]
yō·w·’êl,
יוֹאֵ֔ל
of Joel
N‑proper‑ms
4480 [e]
ū·min-
וּמִ֨ן־
and
Conj‑w | Prep
  
 

 
 
 251 [e]
’e·ḥāw,
אֶחָ֔יו
of his brothers
N‑mpc | 3ms
623 [e]
’ā·sāp̄
אָסָ֖ף
Asaph
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
son
N‑msc
  
 

 
 
 1296 [e]
be·reḵ·yā·hū;
בֶּֽרֶכְיָ֑הוּ
of Berechiah
N‑proper‑ms
 
s
ס
 - 
Punc
4480 [e]
ū·min-
וּמִן־
and
Conj‑w | Prep
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֤י
of the sons
N‑mpc
4847 [e]
mə·rā·rî
מְרָרִי֙
of Merari
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 251 [e]
’ă·ḥê·hem,
אֲחֵיהֶ֔ם
their brothers
N‑mpc | 3mp
387 [e]
’ê·ṯān
אֵיתָ֖ן
Ethan
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
son
N‑msc
  
 

 
 
 6984 [e]
qū·šā·yā·hū.
קֽוּשָׁיָֽהוּ׃
of Kushaiah
N‑proper‑ms
5973 [e]   18
wə·‘im·mā·hem   18
וְעִמָּהֶ֖ם   18
and with them   18
Conj‑w | Prep | 3mp   18
251 [e]
’ă·ḥê·hem
אֲחֵיהֶ֣ם
their brothers
N‑mpc | 3mp
4932 [e]
ham·miš·nîm;
הַמִּשְׁנִ֑ים
of the second [rank]
Art | N‑mp
  
 

 
 
 2148 [e]
zə·ḵar·yā·hū
זְכַרְיָ֡הוּ
Zechariah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1122 [e]
bên
בֵּ֡ן
Ben
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3268 [e]
wə·ya·‘ă·zî·’êl
וְיַֽעֲזִיאֵ֡ל
and Jaaziel
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 8070 [e]
ū·šə·mî·rā·mō·wṯ
וּשְׁמִֽירָמ֡וֹת
and Shemiramoth
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3171 [e]
wî·ḥî·’êl
וִיחִיאֵ֣ל ׀
Jehiel
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 6042 [e]
wə·‘un·nî
וְעֻנִּ֡י
and Unni
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 446 [e]
’ĕ·lî·’āḇ
אֱלִיאָ֡ב
Eliab
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1141 [e]
ū·ḇə·nā·yā·hū
וּבְנָיָ֡הוּ
and Benaiah
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4641 [e]
ū·ma·‘ă·śê·yā·hū
וּמַֽעֲשֵׂיָ֡הוּ
and Maaseiah
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4993 [e]
ū·mat·tiṯ·yā·hū
וּמַתִּתְיָהוּ֩
and Mattithiah
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 466 [e]
we·’ĕ·lî·p̄ə·lê·hū
וֶאֱלִ֨יפְלֵ֜הוּ
and Elipheleh
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4737 [e]
ū·miq·nê·yā·hū
וּמִקְנֵיָ֨הוּ
and Mikneiah
Conj‑w | N‑proper‑ms
 
wə·‘ō·ḇêḏ
וְעֹבֵ֥ד
and
 
  
 

 
 
 5654 [e]
’ĕ·ḏōm
אֱדֹ֛ם
Obed-edom
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3273 [e]
wî·‘î·’êl
וִֽיעִיאֵ֖ל
and Jeiel
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 7778 [e]
haš·šō·‘ă·rîm.
הַשֹּׁעֲרִֽים׃
the gatekeepers
Art | N‑mp
  
 

 
 
 7891 [e]   19
wə·ham·šō·rə·rîm,   19
וְהַמְשֹׁ֣רְרִ֔ים   19
And the singers   19
Conj‑w, Art | V‑Piel‑Prtcpl‑mp   19
  
 

 
 
 1968 [e]
hê·mān
הֵימָ֥ן
Heman
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 623 [e]
’ā·sāp̄
אָסָ֖ף
Asaph
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 387 [e]
wə·’ê·ṯān;
וְאֵיתָ֑ן
and Ethan
Conj‑w | N‑proper‑ms
4700 [e]
bim·ṣil·ta·yim
בִּמְצִלְתַּ֥יִם
the cymbals
Prep‑b | N‑cd
  
 

 
 
 5178 [e]
nə·ḥō·šeṯ
נְחֹ֖שֶׁת
of
N‑fs
  
 
.
 
 
 8085 [e]
lə·haš·mî·a‘.
לְהַשְׁמִֽיעַ׃
[were] to sound
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
  
 

 
 
 2148 [e]   20
ū·zə·ḵar·yāh   20
וּזְכַרְיָ֨ה   20
And Zechariah   20
Conj‑w | N‑proper‑ms   20
  
 

 
 
 5815 [e]
wa·‘ă·zî·’êl
וַעֲזִיאֵ֜ל
and Aziel
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 8070 [e]
ū·šə·mî·rā·mō·wṯ
וּשְׁמִֽירָמ֤וֹת
and Shemiramoth
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3171 [e]
wî·ḥî·’êl
וִֽיחִיאֵל֙
Jehiel
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 6042 [e]
wə·‘un·nî
וְעֻנִּ֣י
and Unni
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 446 [e]
we·’ĕ·lî·’āḇ,
וֶֽאֱלִיאָ֔ב
and Eliab
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4641 [e]
ū·ma·‘ă·śê·yā·hū
וּמַעֲשֵׂיָ֖הוּ
and Maaseiah
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1141 [e]
ū·ḇə·nā·yā·hū;
וּבְנָיָ֑הוּ
and Benaiah
Conj‑w | N‑proper‑ms
5035 [e]
bin·ḇā·lîm
בִּנְבָלִ֖ים
with strings
Prep‑b | N‑mp
5921 [e]
‘al-
עַל־
according to
Prep
  
 

 
 
 5961 [e]
‘ă·lā·mō·wṯ.
עֲלָמֽוֹת׃
Alamoth
N‑fp
  
 

 
 
 4993 [e]   21
ū·mat·tiṯ·yā·hū   21
וּמַתִּתְיָ֣הוּ   21
and Mattithiah   21
Conj‑w | N‑proper‑ms   21
  
 

 
 
 466 [e]
we·’ĕ·lî·p̄ə·lê·hū,
וֶאֱלִֽיפְלֵ֗הוּ
and Elipheleh
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4737 [e]
ū·miq·nê·yā·hū
וּמִקְנֵיָ֙הוּ֙
and Mikneiah
Conj‑w | N‑proper‑ms
 
wə·‘ō·ḇêḏ
וְעֹבֵ֣ד
and
 
  
 

 
 
 5654 [e]
’ĕ·ḏōm,
אֱדֹ֔ם
Obed-edom
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3273 [e]
wî·‘î·’êl
וִֽיעִיאֵ֖ל
Jeiel
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 5812 [e]
wa·‘ă·zaz·yā·hū;
וַעֲזַזְיָ֑הוּ
and Azaziah
Conj‑w | N‑proper‑ms
3658 [e]
bə·ḵin·nō·rō·wṯ
בְּכִנֹּר֥וֹת
with harps
Prep‑b | N‑mp
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
8067 [e]
haš·šə·mî·nîṯ
הַשְּׁמִינִ֖ית
the Sheminith
Art | N‑fs
  
 
.
 
 
 5329 [e]
lə·naṣ·ṣê·aḥ.
לְנַצֵּֽחַ׃
to direct
Prep‑l | V‑Piel‑Inf
  
 

 
 
 3663 [e]   22
ū·ḵə·nan·yā·hū   22
וּכְנַנְיָ֥הוּ   22
And Chenaniah   22
Conj‑w | N‑proper‑ms   22
8269 [e]
śar-
שַֽׂר־
leader
N‑msc
  
 

 
 
 3881 [e]
hal·wî·yim
הַלְוִיִּ֖ם
of the Levites
Art | N‑proper‑mp
  
 

 
 
 4853 [e]
bə·maś·śā;
בְּמַשָּׂ֑א
song
Prep‑b | N‑ms
3256 [e]
yā·sōr
יָסֹר֙
was instructor
V‑Qal‑InfAbs
  
 

 
 
 4853 [e]
bam·maś·śā,
בַּמַּשָּׂ֔א
[in charge of] the music
Prep‑b, Art | N‑ms
3588 [e]

כִּ֥י
because
Conj
995 [e]
mê·ḇîn
מֵבִ֖ין
[was] skillful
V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
  
 
.
 
 
 1931 [e]
hū.
הֽוּא׃
he
Pro‑3ms
1296 [e]   23
ū·ḇe·reḵ·yāh   23
וּבֶֽרֶכְיָה֙   23
And Berechiah   23
Conj‑w | N‑proper‑ms   23
511 [e]
wə·’el·qā·nāh,
וְאֶלְקָנָ֔ה
and Elkanah
Conj‑w | N‑proper‑ms
7778 [e]
šō·‘ă·rîm
שֹׁעֲרִ֖ים
[were] doorkeepers
N‑mp
  
 
.
 
 
 727 [e]
lā·’ā·rō·wn.
לָאָרֽוֹן׃
for the ark
Prep‑l, Art | N‑cs
  
 

 
 
 7645 [e]   24
ū·šə·ḇan·yā·hū   24
וּשְׁבַנְיָ֡הוּ   24
And Shebaniah   24
Conj‑w | N‑proper‑ms   24
3146 [e]
wə·yō·wō·šā·p̄āṭ
וְיֽוֹשָׁפָ֡ט
and Joshaphat
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 5417 [e]
ū·nə·ṯan·’êl
וּנְתַנְאֵ֡ל
and Nethanel
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 6022 [e]
wa·‘ă·mā·śay
וַעֲמָשַׂ֡י
and Amasai
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2148 [e]
ū·zə·ḵar·yā·hū
וּ֠זְכַרְיָהוּ
and Zechariah
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1141 [e]
ū·ḇə·nā·yā·hū
וּבְנָיָ֤הוּ
and Benaiah
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 461 [e]
we·’ĕ·lî·‘e·zer
וֶֽאֱלִיעֶ֙זֶר֙
and Eliezer
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3548 [e]
hak·kō·hă·nîm,
הַכֹּ֣הֲנִ֔ים
the priests
Art | N‑mp
 
ma·ḥă·ṣō·ṣə·rîm
[מחצצרים]
 - 
V‑Hifil‑Prtcpl‑mp
2690 [e]
maḥ·ṣə·rîm
(מַחְצְרִים֙)
were to blow
V‑Hifil‑Prtcpl‑mp
2689 [e]
ba·ḥă·ṣō·ṣə·rō·wṯ,
בַּחֲצֹ֣צְר֔וֹת
the trumpets
Prep‑b, Art | N‑fp
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵ֖י
before
Prep‑l | N‑cpc
727 [e]
’ă·rō·wn
אֲר֣וֹן
the ark
N‑csc
  
 
.
 
 
 430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm;
הָֽאֱלֹהִ֑ים
of God
Art | N‑mp
 
wə·‘ō·ḇêḏ
וְעֹבֵ֤ד
And
 
5654 [e]
’ĕ·ḏōm
אֱדֹם֙
Obed-edom
Conj‑w | N‑proper‑ms
3174 [e]
wî·ḥî·yāh,
וִֽיחִיָּ֔ה
and Jehiah
Conj‑w | N‑proper‑ms
7778 [e]
šō·‘ă·rîm
שֹׁעֲרִ֖ים
doorkeepers
N‑mp
  
 
.
 
 
 727 [e]
lā·’ā·rō·wn.
לָאָרֽוֹן׃
for the ark
Prep‑l, Art | N‑cs
Moving the Ark to Jerusalem
1961 [e]   25
way·hî   25
וַיְהִ֥י   25
So   25
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   25
  
 

 
 
 1732 [e]
ḏā·wîḏ
דָוִ֛יד
David
N‑proper‑ms
2205 [e]
wə·ziq·nê
וְזִקְנֵ֥י
and the elders
Conj‑w | Adj‑mpc
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֖ל
of Israel
N‑proper‑ms
8269 [e]
wə·śā·rê
וְשָׂרֵ֣י
and the captains over
Conj‑w | N‑mpc
  
 

 
 
 505 [e]
hā·’ă·lā·p̄îm;
הָאֲלָפִ֑ים
thousands
Art | Number‑mp
1980 [e]
ha·hō·lə·ḵîm,
הַהֹֽלְכִ֗ים
went
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑mp
5927 [e]
lə·ha·‘ă·lō·wṯ
לְֽהַעֲל֞וֹת
to bring up
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
727 [e]
’ă·rō·wn
אֲר֧וֹן
the ark
N‑csc
1285 [e]
bə·rîṯ-
בְּרִית־
of the covenant
N‑fsc
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֛ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
4480 [e]
min-
מִן־
from
Prep
1004 [e]
bêṯ
בֵּ֥ית
the house
N‑msc
 
‘ō·ḇêḏ-
עֹבֵֽד־
of
 
5654 [e]
’ĕ·ḏōm
אֱדֹ֖ם
Obed-edom
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 8057 [e]
bə·śim·ḥāh.
בְּשִׂמְחָֽה׃
with joy
Prep‑b | N‑fs
 
s
ס
 - 
Punc
  
 

 
 
 1961 [e]   26
way·hî   26
וַֽיְהִי֙   26
And when so it was   26
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   26
5826 [e]
be‘·zōr
בֶּעְזֹ֣ר
helped
Prep‑b | V‑Qal‑Inf
430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm,
הָֽאֱלֹהִ֔ים
God
Art | N‑mp
853 [e]
’eṯ-
אֶ֨ת־
 - 
DirObjM
3881 [e]
hal·wî·yim,
הַלְוִיִּ֔ם
the Levites
Art | N‑proper‑mp
5375 [e]
nō·śə·’ê
נֹשְׂאֵ֖י
who bore
V‑Qal‑Prtcpl‑mpc
727 [e]
’ă·rō·wn
אֲר֣וֹן
the ark
N‑csc
1285 [e]
bə·rîṯ-
בְּרִית־
of the covenant
N‑fsc
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh;
יְהוָ֑ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
2076 [e]
way·yiz·bə·ḥū
וַיִּזְבְּח֥וּ
that they offered
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
7651 [e]
šiḇ·‘āh-
שִׁבְעָֽה־
seven
Number‑ms
6499 [e]
p̄ā·rîm
פָרִ֖ים
bulls
N‑mp
7651 [e]
wə·šiḇ·‘āh
וְשִׁבְעָ֥ה
and seven
Conj‑w | Number‑ms
  
 
.
 
 
 352 [e]
’ê·lîm.
אֵילִֽים׃
rams
N‑mp
1732 [e]   27
wə·ḏā·wîḏ   27
וְדָוִ֞יד   27
And David   27
Conj‑w | N‑proper‑ms   27
3736 [e]
mə·ḵur·bāl
מְכֻרְבָּ֣ל ׀
was clothed
V‑Pual‑Prtcpl‑ms
4598 [e]
bim·‘îl
בִּמְעִ֣יל
with a robe
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 948 [e]
būṣ,
בּ֗וּץ
of fine linen
N‑ms
3605 [e]
wə·ḵāl
וְכָל־
and as were all
Conj‑w | N‑msc
3881 [e]
hal·wî·yim
הַלְוִיִּם֙
the Levites
Art | N‑proper‑mp
5375 [e]
han·nō·śə·’îm
הַנֹּשְׂאִ֣ים
who bore
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 727 [e]
hā·’ā·rō·wn,
הָאָר֔וֹן
the ark
Art | N‑cs
  
 

 
 
 7891 [e]
wə·ham·šō·rə·rîm,
וְהַמְשֹׁ֣רְרִ֔ים
and the singers
Conj‑w, Art | V‑Piel‑Prtcpl‑mp
3663 [e]
ū·ḵə·nan·yāh
וּכְנַנְיָ֛ה
and Chenaniah
Conj‑w | N‑proper‑ms
8269 [e]
haś·śar
הַשַּׂ֥ר
the master
Art | N‑msc
4853 [e]
ham·maś·śā
הַמַּשָּׂ֖א
music
Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 7891 [e]
ham·šō·rə·rîm;
הַמְשֹֽׁרְרִ֑ים
[with] the singers
Art | V‑Piel‑Prtcpl‑mp
5921 [e]
wə·‘al-
וְעַל־
And also
Conj‑w | Prep
1732 [e]
dā·wîḏ
דָּוִ֖יד
David [wore]
N‑proper‑ms
646 [e]
’ê·p̄ō·wḏ
אֵפ֥וֹד
a ephod
N‑msc
  
 
.
 
 
 906 [e]
bāḏ.
בָּֽד׃
linen
N‑ms
3605 [e]   28
wə·ḵāl   28
וְכָל־   28
Thus all   28
Conj‑w | N‑msc   28
3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֗ל
Israel
N‑proper‑ms
5927 [e]
ma·‘ă·lîm
מַעֲלִים֙
brought up
V‑Hifil‑Prtcpl‑mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
727 [e]
’ă·rō·wn
אֲר֣וֹן
the ark
N‑csc
1285 [e]
bə·rîṯ-
בְּרִית־
of the covenant
N‑fsc
3068 [e]
Yah·weh,
יְהוָ֔ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 8643 [e]
biṯ·rū·‘āh
בִּתְרוּעָה֙
with shouting
Prep‑b | N‑fs
6963 [e]
ū·ḇə·qō·wl
וּבְק֣וֹל
and with the sound
Conj‑w, Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 7782 [e]
šō·w·p̄ār,
שׁוֹפָ֔ר
of the horn
N‑ms
  
 

 
 
 2689 [e]
ū·ḇa·ḥă·ṣō·ṣə·rō·wṯ
וּבַחֲצֹצְר֖וֹת
and with trumpets
Conj‑w, Prep‑b, Art | N‑fp
  
 

 
 
 4700 [e]
ū·ḇim·ṣil·tā·yim;
וּבִמְצִלְתָּ֑יִם
and with cymbals
Conj‑w, Prep‑b | N‑cd
8085 [e]
maš·mi·‘îm
מַשְׁמִעִ֕ים
making music
V‑Hifil‑Prtcpl‑mp
5035 [e]
bin·ḇā·lîm
בִּנְבָלִ֖ים
with stringed instruments
Prep‑b | N‑mp
  
 
.
 
 
 3658 [e]
wə·ḵin·nō·rō·wṯ.
וְכִנֹּרֽוֹת׃
and harps
Conj‑w | N‑mp
  
 

 
 
 1961 [e]   29
way·hî,   29
וַיְהִ֗י   29
And it came to pass   29
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   29
727 [e]
’ă·rō·wn
אֲרוֹן֙
[as] the ark
N‑csc
1285 [e]
bə·rîṯ
בְּרִ֣ית
of the covenant
N‑fsc
3068 [e]
Yah·weh,
יְהוָ֔ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
935 [e]

בָּ֖א
came
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
to
Prep
5892 [e]
‘îr
עִ֣יר
the City
N‑fsc
  
 

 
 
 1732 [e]
dā·wîḏ;
דָּוִ֑יד
of David
N‑proper‑ms
4324 [e]
ū·mî·ḵal
וּמִיכַ֨ל
that Michal
Conj‑w | N‑proper‑fs
1323 [e]
baṯ-
בַּת־
daughter
N‑fsc
7586 [e]
šā·’ūl
שָׁא֜וּל
of Saul
N‑proper‑ms
8259 [e]
niš·qə·p̄āh
נִשְׁקְפָ֣ה ׀
looked through
V‑Nifal‑Perf‑3fs
1157 [e]
bə·‘aḏ
בְּעַ֣ד
at
Prep
2474 [e]
ha·ḥal·lō·wn,
הַחַלּ֗וֹן
a window
Art | N‑cs
7200 [e]
wat·tê·re
וַתֵּ֨רֶא
and saw
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fs
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4428 [e]
ham·me·leḵ
הַמֶּ֤לֶךְ
King
Art | N‑ms
1732 [e]
dā·wîḏ
דָּוִיד֙
David
N‑proper‑ms
7540 [e]
mə·raq·qêḏ
מְרַקֵּ֣ד
whirling
V‑Piel‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 7832 [e]
ū·mə·śa·ḥêq,
וּמְשַׂחֵ֔ק
and playing music
Conj‑w | V‑Piel‑Prtcpl‑ms
959 [e]
wat·ti·ḇez
וַתִּ֥בֶז
and she despised
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fs
 
lōw
ל֖וֹ
him
Prep | 3ms
  
 
.
 
 
 3820 [e]
bə·lib·bāh.
בְּלִבָּֽהּ׃
in her heart
Prep‑b | N‑msc | 3fs
 

פ
 - 
Punc
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
1 Chronicles 14
Top of Page
Top of Page