1166. baal
Strong's Concordance
baal: to marry, rule over
Original Word: בָּעַל
Part of Speech: Verb
Transliteration: baal
Phonetic Spelling: (baw-al')
Definition: to marry, rule over
NAS Exhaustive Concordance
Word Origin
a prim. root
Definition
to marry, rule over
NASB Translation
gets a husband (1), high (1), husband (3), married (4), married* (2), marries (2), marry (1), marrying* (1), master (1), ruled (2).

Brown-Driver-Briggs
בָּעַל verb marry, rule over (compare Arabic = own, possess, especially a wife or concubine; Ethiopic to be rich, Assyrian bâlu, rule COTGloss, Aramaic בְּעַל take possession of wife or concubine) **Jer 3:14; 31:32 AW JosKi Thes, comparing Arabic be disguated, derive from II. בָּעַל loathe (followed by בְּ); so Buhl: Gie Du Co in Jeremiah 31:32 read גָּעַלְתִּי (treating Jeremiah 3:14 as I. בָּעַל). —

Qal Perfect Malachi 2:11 6t.; Imperfect יִבְעַל Isaiah 62:5 (twice in verse); Participle suffix בֹּעֲלַיִךְ Isaiah 54:5; passive feminine בְּעוּלָה Isaiah 54:1 3t.; —

1 marry Genesis 20:3 (E) Deuteronomy 21:13; Deuteronomy 22:22; Deuteronomy 24:1; Isaiah 54:1,5; Isaiah 62:4,5 (twice in verse); Malachi 2:11; followed by בְּ Jeremiah 3:14; Jeremiah 31:32 be lord (husband) over.

2 rule over 1 Chronicles 4:22 (followed by לְ) Isaiah 26:13.

Niph`al Imperfect תִּבָּעֵל Proverbs 30:23; Isaiah 62:4 be married.

Strong's Exhaustive Concordance
have dominion over, be husband, married, wife

A primitive root; to be master; hence, (as denominative from ba'al) to marry -- have dominion (over), be husband, marry(-ried, X wife).

see HEBREW ba'al

Forms and Transliterations
בְּעָל֥וּנוּ בְּעֻ֥לַת בְּעוּלָ֑ה בְעֻֽלַת־ בְעוּלָ֖ה בָּעֲל֥וּ בָּעַ֣לְתִּי בָּעַ֥לְתִּי בֹעֲלַ֙יִךְ֙ בעולה בעלו בעלונו בעליך בעלת בעלת־ בעלתי וּבְעָלָ֑הּ וּבָעַ֖ל ובעל ובעלה יִבְעַ֤ל יִבְעָל֖וּךְ יבעל יבעלוך תִּבָּעֵֽל׃ תִבָּעֵ֑ל תבעל תבעל׃ bā‘altî bā‘ălū bā·‘ă·lū bā·‘al·tî baAlti baaLu bə‘ālūnū bə‘ūlāh ḇə‘ūlāh bə‘ulaṯ ḇə‘ulaṯ- bə·‘ā·lū·nū bə·‘ū·lāh ḇə·‘ū·lāh bə·‘u·laṯ ḇə·‘u·laṯ- beaLunu beuLah beUlat ḇō‘ălayiḵ ḇō·‘ă·la·yiḵ tib·bā·‘êl ṯib·bā·‘êl tibbā‘êl ṯibbā‘êl tibbaEl ū·ḇā·‘al ū·ḇə·‘ā·lāh ūḇā‘al ūḇə‘ālāh uvaAl uveaLah veuLah veulat voaLayich yiḇ‘al yiḇ‘ālūḵ yiḇ·‘ā·lūḵ yiḇ·‘al yivAl yivaLuch
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Genesis 20:3
HEB: לָקַ֔חְתָּ וְהִ֖וא בְּעֻ֥לַת בָּֽעַל׃
KJV: for she [is] a man's wife.
INT: have taken he wife she a man's

Deuteronomy 22:22
HEB: עִם־ אִשָּׁ֣ה בְעֻֽלַת־ בַּ֗עַל וּמֵ֙תוּ֙
NAS: lying with a married woman,
KJV: with a woman married to an husband,
INT: with woman married to an husband shall die

Deuteronomy 24:1
HEB: אִ֛ישׁ אִשָּׁ֖ה וּבְעָלָ֑הּ וְהָיָ֞ה אִם־
NAS: a wife and marries her, and it happens
KJV: a wife, and married her, and it come to pass that she find
INT: A man A wife and marries happens lo

1 Chronicles 4:22
HEB: וְשָׂרָ֛ף אֲשֶׁר־ בָּעֲל֥וּ לְמוֹאָ֖ב וְיָשֻׁ֣בִי
NAS: who ruled in Moab,
KJV: and Saraph, who had the dominion in Moab,
INT: Saraph who ruled Moab and Jashubi-lehem

Proverbs 30:23
HEB: שְׂ֭נוּאָה כִּ֣י תִבָּעֵ֑ל וְ֝שִׁפְחָ֗ה כִּֽי־
NAS: woman when she gets a husband, And a maidservant
KJV: For an odious [woman] when she is married; and an handmaid
INT: an unloved when gets maidservant when

Isaiah 26:13
HEB: יְהוָ֣ה אֱלֹהֵ֔ינוּ בְּעָל֥וּנוּ אֲדֹנִ֖ים זֽוּלָתֶ֑ךָ
NAS: besides You have ruled us; [But] through You alone
KJV: beside thee have had dominion over us: [but] by thee only will we make mention
INT: LORD our God have ruled masters besides

Isaiah 54:1
HEB: שׁוֹמֵמָ֛ה מִבְּנֵ֥י בְעוּלָ֖ה אָמַ֥ר יְהוָֽה׃
NAS: the sons of the married woman, says
KJV: than the children of the married wife, saith
INT: of the desolate the sons of the married says the LORD

Isaiah 54:5
HEB: כִּ֤י בֹעֲלַ֙יִךְ֙ עֹשַׂ֔יִךְ יְהוָ֥ה
NAS: For your husband is your Maker,
KJV: For thy Maker [is] thine husband; the LORD
INT: For your husband is your Maker is the LORD

Isaiah 62:4
HEB: בָ֔הּ וּלְאַרְצֵ֖ךְ בְּעוּלָ֑ה כִּֽי־ חָפֵ֤ץ
NAS: is in her, And your land, Married; For the LORD
KJV: and thy land Beulah: for the LORD
INT: Hephzibah her and your land Married for delights

Isaiah 62:4
HEB: בָּ֔ךְ וְאַרְצֵ֖ךְ תִּבָּעֵֽל׃
NAS: in you, And [to Him] your land will be married.
KJV: in thee, and thy land shall be married.
INT: the LORD your land will be married

Isaiah 62:5
HEB: כִּֽי־ יִבְעַ֤ל בָּחוּר֙ בְּתוּלָ֔ה
NAS: For [as] a young man marries a virgin,
KJV: For [as] a young man marrieth a virgin,
INT: for marries For a young A virgin

Isaiah 62:5
HEB: בָּחוּר֙ בְּתוּלָ֔ה יִבְעָל֖וּךְ בָּנָ֑יִךְ וּמְשׂ֤וֹשׂ
NAS: [So] your sons will marry you; And [as] the bridegroom
KJV: [so] shall thy sons marry thee: and [as] the bridegroom
INT: For a young A virgin will marry your sons rejoices

Jeremiah 3:14
HEB: כִּ֥י אָנֹכִ֖י בָּעַ֣לְתִּי בָכֶ֑ם וְלָקַחְתִּ֨י
NAS: the LORD; For I am a master to you, And I will take
KJV: the LORD; for I am married unto you: and I will take
INT: for I master will take one

Jeremiah 31:32
HEB: בְּרִיתִ֗י וְאָנֹכִ֛י בָּעַ֥לְתִּי בָ֖ם נְאֻם־
NAS: they broke, although I was a husband to them, declares
KJV: they brake, although I was an husband unto them, saith
INT: my covenant I was a husband declares the LORD

Malachi 2:11
HEB: אֲשֶׁ֣ר אָהֵ֔ב וּבָעַ֖ל בַּת־ אֵ֥ל
NAS: He loves and has married the daughter
KJV: which he loved, and hath married the daughter
INT: which loves married the daughter god

15 Occurrences

Strong's Hebrew 1166
15 Occurrences


bā·‘al·tî — 2 Occ.
bā·‘ă·lū — 1 Occ.
bə·‘ā·lū·nū — 1 Occ.
bə·‘ū·lāh — 1 Occ.
bə·‘u·laṯ — 1 Occ.
ṯib·bā·‘êl — 2 Occ.
ū·ḇā·‘al — 1 Occ.
ū·ḇə·‘ā·lāh — 1 Occ.
ḇə·‘ū·lāh — 1 Occ.
ḇə·‘u·laṯ- — 1 Occ.
ḇō·‘ă·la·yiḵ — 1 Occ.
yiḇ·‘al — 1 Occ.
yiḇ·‘ā·lūḵ — 1 Occ.
1165
Top of Page
Top of Page