1 Chronicles 4:22
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3137 [e]וְיוֹקִ֞ים
wə-yō-w-qîm
and JokimConj-w | N-proper-ms
582 [e]וְאַנְשֵׁ֣י
wə-’an-šê
and the menConj-w | N-mpc
3578 [e]כֹזֵבָ֗א
ḵō-zê-ḇā,
of ChozebaN-proper-fs
3101 [e]וְיוֹאָ֧שׁ
wə-yō-w-’āš
and JoashConj-w | N-proper-ms
8315 [e]וְשָׂרָ֛ף
wə-śā-rāp̄
and SaraphConj-w | N-proper-ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
whoPro-r
1166 [e]בָּעֲל֥וּ
bā-‘ă-lū
ruledV-Qal-Perf-3cp
4124 [e]לְמוֹאָ֖ב
lə-mō-w-’āḇ
in MoabPrep-l | N-proper-fs
  וְיָשֻׁ֣בִי
wə-yā-šu-ḇî
and 
3433 [e]לָ֑חֶם
lā-ḥem;
Jashubi-lehemConj-w | N-proper-fs
1697 [e]וְהַדְּבָרִ֖ים
wə-had-də-ḇā-rîm
and the records areConj-w, Art | N-mp
6267 [e]עַתִּיקִֽים׃
‘at-tî-qîm.
ancientAdj-mp

Hebrew Texts
דברי הימים א 4:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֹוקִ֞ים וְאַנְשֵׁ֣י כֹזֵבָ֗א וְיֹואָ֧שׁ וְשָׂרָ֛ף אֲשֶׁר־בָּעֲל֥וּ לְמֹואָ֖ב וְיָשֻׁ֣בִי לָ֑חֶם וְהַדְּבָרִ֖ים עַתִּיקִֽים׃

דברי הימים א 4:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויוקים ואנשי כזבא ויואש ושרף אשר־בעלו למואב וישבי לחם והדברים עתיקים׃

דברי הימים א 4:22 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויוקים ואנשי כזבא ויואש ושרף אשר־בעלו למואב וישבי לחם והדברים עתיקים׃

דברי הימים א 4:22 Hebrew Bible
ויוקים ואנשי כזבא ויואש ושרף אשר בעלו למואב וישבי לחם והדברים עתיקים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and Jokim, the men of Cozeba, Joash, Saraph, who ruled in Moab, and Jashubi-lehem. And the records are ancient.

King James Bible
And Jokim, and the men of Chozeba, and Joash, and Saraph, who had the dominion in Moab, and Jashubilehem. And these are ancient things.

Holman Christian Standard Bible
Jokim, the men of Cozeba; and Joash and Saraph, who married Moabites and returned to Lehem. These names are from ancient records.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Chronicles 4:221 Chronicles 4:22 NIV1 Chronicles 4:22 NLT1 Chronicles 4:22 ESV1 Chronicles 4:22 NASB1 Chronicles 4:22 KJV1 Chronicles 4:22 Bible Apps1 Chronicles 4:22 Biblia Paralela1 Chronicles 4:22 Chinese Bible1 Chronicles 4:22 French Bible1 Chronicles 4:22 German BibleBible Hub
1 Chronicles 4:21
Top of Page
Top of Page