223. Ἀλέξανδρος (Alexandros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 223. Ἀλέξανδρος (Alexandros) — 6 Occurrences

Mark 15:21 N-GMS
GRK: τὸν πατέρα Ἀλεξάνδρου καὶ Ῥούφου
NAS: (the father of Alexander and Rufus),
KJV: the father of Alexander and
INT: the father of Alexander and Rufus

Acts 4:6 N-NMS
GRK: Ἰωάννης καὶ Ἀλέξανδρος καὶ ὅσοι
NAS: and John and Alexander, and all who
KJV: John, and Alexander, and as many as
INT: John and Alexander and as many as

Acts 19:33 N-AMS
GRK: ὄχλου συνεβίβασαν Ἀλέξανδρον προβαλόντων αὐτὸν
NAS: concluded [it was] Alexander, since the Jews
KJV: they drew Alexander out of
INT: crowd they put forward Alexander having thrust forward him

Acts 19:33 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἀλέξανδρος κατασείσας τὴν
NAS: with his hand, Alexander was intending
KJV: And Alexander beckoned
INT: and Alexander having made a sign with the

1 Timothy 1:20 N-NMS
GRK: Ὑμέναιος καὶ Ἀλέξανδρος οὓς παρέδωκα
NAS: are Hymenaeus and Alexander, whom
KJV: and Alexander; whom
INT: Hymenaeus and Alexander whom I handed over

2 Timothy 4:14 N-NMS
GRK: Ἀλέξανδρος ὁ χαλκεὺς
NAS: Alexander the coppersmith did
KJV: Alexander the coppersmith did
INT: Alexander the smith

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page