Acts 4:6
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
andConj
452 [e]Ἅννας
Hannas
AnnasN-NMS
3588 [e]
ho
theArt-NMS
749 [e]ἀρχιερεὺς
archiereus
high priest,N-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2533 [e]Καϊάφας
Kaiaphas
Caiaphas,N-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2491 [e]Ἰωάννης
Iōannēs
John,N-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
223 [e]Ἀλέξανδρος
Alexandros
Alexander,N-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3745 [e]ὅσοι
hosoi
as many asRelPro-NMP
1510 [e]ἦσαν
ēsan
wereV-IIA-3P
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
1085 [e]γένους
genous
descentN-GNS
748 [e]ἀρχιερατικοῦ,
archieratikou
high-priestly.Adj-GNS

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 4:6 Greek NT: Nestle 1904
καὶ Ἄννας ὁ ἀρχιερεὺς καὶ Καϊάφας καὶ Ἰωάνης καὶ Ἀλέξανδρος καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ,

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:6 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ Ἅννας ὁ ἀρχιερεὺς καὶ Καιάφας καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀλέξανδρος καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ,

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:6 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ Ἅννας ὁ ἀρχιερεὺς καὶ Καιάφας καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀλέξανδρος καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ,

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:6 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ Ἄνναν τὸν ἀρχιερέα, καὶ Καϊάφαν, καὶ Ἰωάννην, καὶ Ἀλέξανδρον, καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:6 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ Ἅνναν τὸν ἀρχιερέα καὶ Καϊάφαν καὶ Ἰωάννην καὶ Ἀλέξανδρον καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ,

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:6 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ Ἄννας ὁ ἀρχιερεὺς καὶ Καϊάφας καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀλέξανδρος καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:6 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ Ἄνναν τὸν ἀρχιερέα, καὶ Καϊάφαν, καὶ Ἰωάννην, καὶ Ἀλέξανδρον, καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:6 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
εἴς Ἰερουσαλήμ καὶ Ἄνναν τὸν ἀρχιερέα καὶ Καϊάφαν, καὶ Ἰωάννην καὶ Ἀλέξανδρον καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ

Acts 4:6 Hebrew Bible
וחנן הכהן הגדול וקיפא ויוחנן ואלכסנדרוס וכל אשר ממשפחת הכהן הגדול׃

Acts 4:6 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܦ ܚܢܢ ܪܒ ܟܗܢܐ ܘܩܝܦܐ ܘܝܘܚܢܢ ܘܐܠܟܤܢܕܪܘܤ ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܕܪܒܝ ܟܗܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and Annas the high priest was there, and Caiaphas and John and Alexander, and all who were of high-priestly descent.

King James Bible
And Annas the high priest, and Caiaphas, and John, and Alexander, and as many as were of the kindred of the high priest, were gathered together at Jerusalem.

Holman Christian Standard Bible
with Annas the high priest, Caiaphas, John and Alexander, and all the members of the high-priestly family.
Treasury of Scripture Knowledge

Annas.

Luke 3:2 Annas and Caiaphas being the high priests, the word of God came to …

John 11:49 And one of them, named Caiaphas, being the high priest that same …

John 18:13,14,24 And led him away to Annas first; for he was father in law to Caiaphas, …

Links
Acts 4:6Acts 4:6 NIVActs 4:6 NLTActs 4:6 ESVActs 4:6 NASBActs 4:6 KJVActs 4:6 Bible AppsActs 4:6 Biblia ParalelaActs 4:6 Chinese BibleActs 4:6 French BibleActs 4:6 German BibleBible Hub
Acts 4:5
Top of Page
Top of Page