σέσωκέν
Englishman's Concordance
σέσωκέν (sesōken) — 7 Occurrences

Matthew 9:22 V-RIA-3S
GRK: πίστις σου σέσωκέν σε καὶ
NAS: your faith has made you well.
KJV: hath made thee whole. And the woman
INT: faith of you has cured you And

Mark 5:34 V-RIA-3S
GRK: πίστις σου σέσωκέν σε ὕπαγε
NAS: your faith has made you well; go
KJV: hath made thee whole; go in
INT: faith of you has healed you go

Mark 10:52 V-RIA-3S
GRK: πίστις σου σέσωκέν σε καὶ
NAS: your faith has made you well. Immediately
KJV: hath made thee whole. And immediately
INT: faith of you has healed you And

Luke 7:50 V-RIA-3S
GRK: πίστις σου σέσωκέν σε πορεύου
NAS: Your faith has saved you; go
KJV: Thy faith hath saved thee; go
INT: faith of you has saved you go

Luke 8:48 V-RIA-3S
GRK: πίστις σου σέσωκέν σε πορεύου
NAS: your faith has made you well; go
KJV: hath made thee whole; go in
INT: faith of you has healed you go

Luke 17:19 V-RIA-3S
GRK: πίστις σου σέσωκέν σε
NAS: your faith has made you well.
KJV: hath made thee whole.
INT: faith of you has cured you

Luke 18:42 V-RIA-3S
GRK: πίστις σου σέσωκέν σε
NAS: your faith has made you well.
KJV: thy faith hath saved thee.
INT: faith of you has healed you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page