προσώπῳ
Englishman's Concordance
προσώπῳ (prosōpō) — 7 Occurrences

2 Corinthians 2:10 N-DNS
GRK: ὑμᾶς ἐν προσώπῳ Χριστοῦ
NAS: [I did it] for your sakes in the presence of Christ,
KJV: [forgave I it] in the person of Christ;
INT: you in [the] person of Christ

2 Corinthians 3:18 N-DNS
GRK: πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν
NAS: with unveiled face, beholding as in a mirror
KJV: with open face beholding as in a glass
INT: all with unveiled face the glory

2 Corinthians 4:6 N-DNS
GRK: θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of God in the face of Christ.
KJV: of God in the face of Jesus Christ.
INT: of God in [the] face of Jesus Christ

2 Corinthians 5:12 N-DNS
GRK: τοὺς ἐν προσώπῳ καυχωμένους καὶ
NAS: who take pride in appearance and not in heart.
KJV: in appearance, and
INT: those in appearance boasting and

Galatians 1:22 N-DNS
GRK: ἀγνοούμενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις
NAS: I was [still] unknown by sight to the churches
KJV: unknown by face unto the churches
INT: unknown by face to the churches

1 Thessalonians 2:17 N-DNS
GRK: καιρὸν ὥρας προσώπῳ οὐ καρδίᾳ
NAS: while-- in person, not in spirit--
KJV: time in presence, not
INT: time of an hour in face not in heart

Hebrews 9:24 N-DNS
GRK: ἐμφανισθῆναι τῷ προσώπῳ τοῦ θεοῦ
NAS: to appear in the presence of God
KJV: to appear in the presence of God
INT: to appear in the presence of God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page