προσωπολημψία
Englishman's Concordance
προσωπολημψία (prosōpolēmpsia) — 3 Occurrences

Romans 2:11 N-NFS
GRK: γάρ ἐστιν προσωπολημψία παρὰ τῷ
NAS: For there is no partiality with God.
KJV: no respect of persons with
INT: indeed there is partiality with

Ephesians 6:9 N-NFS
GRK: οὐρανοῖς καὶ προσωπολημψία οὐκ ἔστιν
NAS: and there is no partiality with Him.
KJV: is there respect of persons with
INT: [the] heavens and partiality not there is

Colossians 3:25 N-NFS
GRK: οὐκ ἔστιν προσωπολημψία
NAS: and that without partiality.
KJV: there is no respect of persons.
INT: not there is partiality

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page