ἐπιστρέφουσιν
Englishman's Concordance
ἐπιστρέφουσιν (epistrephousin) — 1 Occurrence

Acts 15:19 V-PPA-DMP
GRK: τῶν ἐθνῶν ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ τὸν
NAS: those who are turning to God
KJV: the Gentiles are turned to
INT: the Gentiles are turning to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page