διῆλθον
Englishman's Concordance
διῆλθον (diēlthon) — 5 Occurrences

Acts 8:4 V-AIA-3S
GRK: οὖν διασπαρέντες διῆλθον εὐαγγελιζόμενοι τὸν
NAS: who had been scattered went about preaching
KJV: they that were scattered abroad went every where preaching
INT: therefore had been scattered passed through proclaiming the gospel the

Acts 11:19 V-AIA-3S
GRK: ἐπὶ Στεφάνῳ διῆλθον ἕως Φοινίκης
NAS: with Stephen made their way to Phoenicia
KJV: Stephen travelled as far as
INT: over Stephen passed through to Phoenicia

Acts 16:6 V-AIA-3S
GRK: Διῆλθον δὲ τὴν
NAS: They passed through the Phrygian
KJV: Now when they had gone throughout Phrygia
INT: Having passed through moreover

Acts 20:25 V-AIA-1S
GRK: ἐν οἷς διῆλθον κηρύσσων τὴν
NAS: whom I went about preaching
KJV: whom I have gone preaching
INT: among whom I have gone about proclaiming the

1 Corinthians 10:1 V-AIA-3S
GRK: τῆς θαλάσσης διῆλθον
NAS: and all passed through the sea;
KJV: and all passed through the sea;
INT: the sea passed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page