διεληλυθότα
Englishman's Concordance
διεληλυθότα (dielēlythota) — 1 Occurrence

Hebrews 4:14 V-RPA-AMS
GRK: ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς
NAS: who has passed through the heavens,
KJV: high priest, that is passed into the heavens,
INT: a high priest great [who] has passed through the heavens

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page