ENSIMMÄINEN AIKAKIRJA 2
Finnish Bible
1Nämät ovat Israelin lapset: Ruben, Simeon, Levi ja Juuda, Isaskar ja Sebulon, 2Dan, Joseph ja Benjamin, Naphtali, Gad ja Asser.

3Juudan lapset: Ger, Onan, Sela, ne kolme synnytti hänelle Suan tytär Kanaanealainen. Ja Ger Juudan esikoinen oli paha Herran edessä, sentähden tappoi hän hänen. 4Ja Tamar hänen miniänsä synnytti hänelle Peretsen ja Seran, niin että Juudan lapsia oli kaikkiansa viisi.

5Peretsen lapset: Hetsron ja Hamul. 6Seran lapset: Simri, Etan, Heman, Kalkol ja Dara: ja heitä kaikkiansa oli myös viisi. 7Karmin lapset: Akar, joka Israelin murheelliseksi saatti, ryhtyissänsä kirottuun. 8Etanin lapset, Asaria.

9Hetsronin lapset, jotka hänelle ovat syntyneet: Jerahmeel, Ram ja Kalubai. 10Ram siitti Amminadabin; Amminadab siitti Nahessonin, Juudan lasten päämiehen. 11Nahessson siitti Salman; Salma siitti Boaksen. 12Boas siitti Obedin; Obed siitti Isain. 13Isai siitti esikoisensa Eliabin, toisen Abinadabin, kolmannen Simean, 14Neljännen Netaneelin, viidennen Raddain, 15Kuudennen Otsemin ja seitsemännen Davidin. 16Ja heidän sisarensa olivat Seruja ja Abigail. Serujan lapset: Abisai, Joab ja Asael, ne kolme. 17Ja Abigail synnytti Amasan; ja Jeter Ismaelilainen oli Amasan isä.

18Kaleb Hetsronin poika siitti emäntäinsä Asuban ja Jerigodin kanssa, nämät ovat hänen lapsensa: Jeser, Sobad ja Ardon. 19Ja kuin Asuba kuoli, otti Kaleb itsellensä Ephratin, joka synnytti hänelle Hurin. 20Hur siitti Urin ja Uri siitti Betsaleelin.

21Sitte meni Hetsron Makirin Gileadin isän tyttären tykö ja nai hänen, kuin hän oli kuudenkymmenen ajastaikainen; ja hän synnytti hänelle Segubin. 22Ja Segub siitti Jairin; ja hänellä oli kolmekolmattakymmentä kaupunkia Gileadin maakunnassa. 23Mutta Gesur ja Aram saivat heiltä Jairin kylät, Kenatin ja hänen tyttärensä, kuusikymmentä kaupunkia: kaikki nämät ovat Makirin Gileadin isän lapset. 24Kuin Hetsron oli kuollut Kalebin Ephratassa, niin Hetsronin emäntä Abia synnytti hänelle Assurin Tekoan isän.

25Ja Jerahmeelilla Hetsronin esikoisella olivat lapset: hänen esikoisensa Ram, ja Buna, Oren, Otsem ja Ahia. 26Ja Jerahmeelilla oli vielä toinen emäntä, hänen nimensä oli Atara, hän on Onamin äiti. 27Ja Ramin Jerahmeelin esikoisen lapset: Maats, Jamin ja Eker. 28Ja Onamilla olivat lapset: Samai ja Jada; Samain lapset: Nadab ja Abisur. 29Ja Abisurin emännän nimi oli Abihail, ja hän synnytti hänelle Ahbanin ja Molidin. 30Nadabin lapset: Seled ja Appaim. Ja Seled kuoli lapsetonna. 31Ja Appaimin lapset: Jisei; ja Jisein lapset: Sesan; Sesanin lapset: Ahlai. 32Ja Jodan Sammain veljen lapset: Jeter ja Jonatan. Ja Jeter kuoli lapsetonna. 33Ja Jonatanin lapset: Pelet ja Sasa: nämät ovat Jerahmeelin lapset. 34Sesanilla ei ollut yhtään poikaa, vaan tyttäriä. Ja Sesanilla oli Egyptiläinen palvelia, hänen nimensä oli Jarha. 35Ja Sesan antoi Jarhalle palveliallensa tyttärensä emännäksi, hän synnytti hänelle Attain. 36Attai siitti Natanin, Natan siitti Sabadin. 37Sabad siitti Ephlalin, Ephlal siitti Obedin. 38Obed siitti Jehun, Jehu siitti Asarian. 39Asaria siitti Haletsin, ja Halets siitti Elasan. 40Elasa siitti Sismain, ja Sismai siitti Sallumin. 41Sallum siitti Jekamian, ja Jekamia siitti Elisaman.

42Kalebin Jerahmeelin veljen lapset: Mesa hänen esikoisensa; hän on Siphin isä: ja Maresan Hebronin isän lapset. 43Ja Hebronin lapset: Kora, Tappua, Rekem ja Samma. 44Samma siitti Rahamin Jorkamin isän; ja Rekem siitti Sammain. 45Ja Sammain poika Maon, ja Maon oli Betsurin isä. 46Ja Epha Kalebin vaimo synnytti Haranin, Motsan ja Gaseksen; ja Haran siitti Gaseksen. 47Ja Jahdain lapset: Regem, Jotam, Gesan, Pelet, Epha ja Saaph. 48Maeka Kalebin vaimo synnytti Seberin ja Tirhenan. 49Ja hän synnytti myös Saaphin Madmannan isän ja Sjevan Makbenan isän ja Gibean isän. Ja Aksa oli Kalebin tytär. 50Nämät olivat Kalebin lapset Hurin pojan Ephratan esikoisen: Sobal, Kirjatjearimin isä, 51Salma Betlehemin isä, Hareph Betgaderin isä. 52Ja Sobalilla Kirjatjearimin isällä oli poikia: Haroe, Hatsimenyhot. 53Ja Kirjatjearimin sukukunnat: Jetriläiset, Putilaiset, Sumatilaiset ja Misrailaiset. Heistä ovat Zorgatilaiset ja Estaolilaiset tulleet. 54Salman lapset, Betlehem ja Netophatilaiset, Joabin huoneen kruunut; ja puoli osaa Manatilaisista ovat Zorgilaiset. 55Ja kirjoittajain sukukunnat, jotka asuivat Jabeksessa, ovat Tirgatilaiset, Simealaiset, Sukatilaiset. Nämät ovat Kiniläiset, jotka ovat tulleet Hammatista Rekabin huoneen isästä.Biblia, Se on: Koko Pyhä Raamattu, Suomeksi. Vuoden 1776 kirkkoraamattu. Finnish Bible published in 1776.

Bible Hub

1 Chronicles 1
Top of Page
Top of Page