Псалми 9
Bulgarian
1За първия певец по "Умри за сина". Давидов псалом. Ще [Те] славословя, Господи, с цялото си сърце, Ще разкажа всичките Твои чудесни дела.

2Ще се веселя и ще се радвам в Тебе, Ще възпявам името Ти, Всевишни;

3Понеже неприятелите ми се връщат назад Падат и гинат пред Твоето присъствие.

4Защото Ти си защитил правото и делото ми; Седнал на престола, Ти си отсъдил справедливо.

5Изобличил си народите, изтребил си нечестивите, Изличил си името им до вечни векове.

6Неприятелите изчезнаха; те са запустели за винаги; Ти си разорил градовете [им], та и поменът им загина.

7Но Господ седи [Цар] до века, Приготвил е престола Си за съд,

8И Той ще съди света с правда. Ще отсъди за племената справедливо.

9И Господ ще бъде прибежище на угнетените, Прибежище в скръбни времена.

10И ония, които познават името Ти, ще уповават на Тебе; Защото Ти, Господи, не си оставил ония, които Те търсят.

11Пейте хвали на Господа, Който обитава в Сион, Изявете между племената делата Му;

12Защото Оня, Който прави изследване за кръвопролития, помни [уповаващите на Него], Не забравя викането на кротките.

13Смили се за мене, Господи; Виж скръбта, [която ми причиняват] ония, които ме мразят. Ти, Който ме дигаш от портите на смъртта;

14За да разкажа всичко, [поради което] Ти [си] за хвалене, В портите на Сионовата дъщеря, [И] за да се радвам заради спасителната Ти помощ.

15Народите затънаха в ямата, [която сами] направиха; В мрежата, която скриха, се улови ногата на сами тях.

16Господ е станал познат [чрез] правосъдието, [което] е извършил; Нечестивият се впримчва в делото на своите си ръце. (Игаион: Села).

17Нечестивите ще се върнат в преизподнята, Всичките народи, които забравят Бога.

18Защото бедният няма да бъде забравен за винаги, Нито ще бъде изгубено за всякога ожидането на кротките.

19Стани, Господи; да не надделява човек; Да бъдат съдени народите пред Тебе.

20Господи, докарай страх върху тях; Нека познаят народите, че са само човеци (Села).Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 8
Top of Page
Top of Page