Псалми 35
Bulgarian
1(По слав. 34). Давидов [псалом]. Бори се, Господи, с ония, които се борят с мене; Воювай против ония, които воюват против мене.

2Вземи оръжие и щит, И стани да ми помагаш.

3Изтръгни и копие, та затвори пътя на гонителите ми; Кажи на душата ми: Аз съм избавител Твой.

4Нека се посрамят и се опозорят Ония, които искат [да погубят] душата ми; Нека се върнат назад и се смутят Ония, които ми мислят зло.

5Нека бъдат като плява пред вятъра, И ангел Господен да ги гони.

6Нека бъде пътят им тъмен и плъзгав, И ангел Господен да ги гони.

7Защото без причина скриха за мене мрежата си в трап; Без причина изкопаха [яма] за душата ми.

8Да дойде върху всеки един от тях неочаквана погибел; И мрежата му, която е скрил, нека улови самия него. Той нека падне в същата погибел.

9А моята душа ще се весели в Господа, Ще се радва в избавлението Му.

10Всичките ми кости ще рекат; Господи, кой е подобен на Тебе, Който избавяш сиромаха от по-силния от него, Да! сиромаха и немощния от грабителя му?

11Несправедливи свидетели въстават И питат ме за [неща], за които аз не зная [нищо]

12Въздават ми зло за добро, [За да бъде] в оскъдност душата ми.

13А аз, когато те боледуваха, Аз се обличах във вретище, Смирявах с пост душата си, И молитвата ми се връщаше в пазухата ми [и се повтаряше];

14Обхождах се като с приятел, като с мой брат, Ходех наведен и нажален както кога жалее някой майка си.

15Но когато накуцвах в [пътя си], те се зарадваха и се събраха. Побойници се събраха против мене,- човеци, които аз не знаех; Късаха [ме] без да престават.

16Като нечестивите смешкари в пиршества Скърцаха на мене със зъби.

17Господи до кога ще гледаш? Избави душата ми от погубленията им, Живота ми от [тия] лъвове.

18Аз ще Те славословя в голямо събрание, Ще Те хваля между многочислени люде.

19Да не тържествуват над мене Ония, които несправедливо враждуват против мене; Нито да намигват с очи Ония, които ме мразят без причина.

20Защото не говорят за мир, Но измислюват лъжливи думи против тихите на земята.

21Да! те отвориха широко срещу мене устата си; Казваха: О, хохо! очите ни видяха!

22Ти си видял, Господи, да не премълчиш; Господи, да не се отдалечиш от мене,

23Стани и събуди се за съда ми; За делото ми, Боже мой и Господи мой.

24Съди ме, Господи Боже мой, според правдата Си, И да не тържествуват над мене.

25Да не кажат в сърцето си: Ето желанието ни [се изпълни]. Нито да кажат: Погълнахме го.

26Да се посрамят и се опозорят заедно [всички] Ония, които се радват на злощастието ми; Да се облекат със срам и с позор Ония, които се големеят против мене.

27Да възклицават и да се зарадват Ония, които благоприятствуват на правото ми дело, И винаги нека казват: Да се възвеличи Господ, Който желае благоденствие на слугата Си.

28И езикът ми ще разказва Твоята правда И Твоята хвала всеки ден.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 34
Top of Page
Top of Page