Псалми 34
Bulgarian
1(По слав. 33). [Псалом] на Давида, когато се престори на луд пред Авимелеха, който го пусна, та си отиде. По еврейски азбучен псалом. Ще благославям Господа на всяко време Похвала към Него ще бъде винаги в устата ми.

2С Господа ще се хвали душата ми; Смирените ще чуят [това] и ще се зарадват.

3Величайте Господа с мене, И заедно нека възвеличим името Му.

4Потърсих Господа; и Той ме послуша, И от всичките ми страхове ме избави.

5Погледнаха към Него; и светнаха [очите им], И лицата им никога няма да се посрамят.

6Тоя сиромах извика; и Господ го послуша, И от всичките му неволи го избави.

7Ангелът на Господа се опълчва около ония, които Му се боят, И ги избавя.

8Вкусете и вижте, че Господ е благ; Блажен оня човек, който уповава на Него.

9Бойте се от Господа, вие Негови светии; Защото за боящите се от Него няма оскъдност.

10Лъвчетата търпят нужда и глад; Но ония, които търсят Господа, няма да бъдат в оскъдност за никое добро.

11Дойдете, чада, послушайте мене; Ще ви науча на страх от Господа.

12Желае ли човек живот, Обича ли дългоденствие, за да види добрини?-

13Пази езика си от зло И устните си от лъжливо говорене.

14Отклонявай се от злото и върши доброто, Търси мира и стреми се към него.

15Очите на Господа са върху праведните, И ушите Му към техния вик.

16Лицето на Господа е против ония, които вършат зло, За да изтреби помена им от земята.

17[Праведните] извикаха, и Господ послуша, И от всичките им беди ги избави.

18Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце, И спасява ония, които са с разкаян дух.

19Много са неволите на праведния; Но Господ го избавя от всички тях;

20Той пази всичките му кости; Ни една от тях не се строшава.

21Злощастието ще затрие грешния; И ония, които мразят праведния, ще бъдат осъдени.

22Господ изкупва душата на слугите Си; И от ония, които уповават на Него, ни един няма да бъде осъден.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 33
Top of Page
Top of Page