Псалми 33
Bulgarian
1(По слав. 32). Радвайте се праведници, в Господа; Прилично е за праведните да въздават хваление.

2Хвалете Господа с арфа, Псалмопейте Му с десетострунен псалтир.

3Пейте Му нова песен, Свирете изкусно с възклицание.

4Защото словото на Господа е право, И всичките Му дела са [извършени] с вярност.

5Той обича правда и правосъдие; Земята е пълна с милосърдието Господно.

6Чрез словото на Господа станаха небесата, И чрез дишането на устата Му цялото им множество.

7Той събра като куп морските води, Тури бездните в съкровищници.

8Нека се бои от Господа цялата земя; Нека благоговеят с боязън пред Него всичките жители на вселената.

9Защото Той каза, и стана; Той заповяда, и затвърди се.

10Господ осуетява намеренията на народите; Прави безполезни мислите на племената.

11Намеренията на Господа стоят твърди до века, Мислите на сърцето Му из род в род.

12Блажен оня народ, на когото Бог е Господ, Людете, които е изброил за Свое наследство.

13Господ наднича от небето, Наблюдава всичките човешки чада;

14От местообиталището Си Гледа на всичките земни жители,-

15Онзи, Който създаде сърцата на всички тях, Който познава всичките им работи.

16Никой цар не се избавя чрез многочислена войска Силен [мъж] не се отървава чрез голямо юначество.

17Безполезен е конят за избавление, И чрез голямата си сила не може да избави [никого].

18Ето, окото на Господа е върху ония, които Му се боят, Върху ония, които се надяват на Неговата милост,

19За да избави от смърт душата им, И в глад да ги опази живи.

20Душата ни чака Господа; Той е помощ наша и щит наш.

21Защото в Него ще се весели сърцето ни, Понеже на Неговото свето име уповахме.

22Дано бъде милостта Ти, Господи, върху нас Според както сме се надявали на Тебе.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 32
Top of Page
Top of Page