Псалми 32
Bulgarian
1(По слав. 31). Давидов псалом. Поучение. Блажен [оня], чието престъпление е простено, Чийто грях е покрит.

2Блажен оня човек, комуто Господ не вменява беззаконие, И в чийто дух няма измама.

3Когато мълчах, овехтяха костите ми От охкането ми всеки ден;

4Понеже денем и нощем ръката Ти тежеше върху мене, Влагата ми се обърна на лятна суша. (Села).

5Признах греха си пред Тебе, и беззаконието си не скрих; Рекох: Ще изповядам Господу престъпленията си; И Ти прости вината на греха ми. (Села).

6Затова нещо нека Ти се моли всеки благочестив На време, когато може да се намери [то]; Наистина, когато големите води преливат Те няма да стигнат до него.

7Ти си прибежище мое; Ти ще ме пазиш от скръб; С песни на избавление ще ме окръжаваш. (Села).

8Аз ще те вразумя, и ще те науча Пътя, по който трябва да ходиш; Ще те съветвам, Като върху тебе [ще бъде] окото Ми.

9Не бивайте като кон или като мъска, Които нямат разум; За чиито [челюсти] трябват оглавник и юзда, за да ги държат, Иначе, не биха се приближавали при Тебе.

10Много ще бъдат скърбите на нечестивия; Но онзи, който уповава на Господа, Милост ще го окръжи.

11Веселете се в Господа и радвайте се, праведници, И викайте с радост всички, които сте с право сърце.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 31
Top of Page
Top of Page