Псалми 22
Bulgarian
1(По слав. 21). За първия певец по "Кошутата на зората". Давидов псалом. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? [Защо стоиш] далеч и не ми помагаш, [Нито внимаваш] на думите на охкането ми?

2Боже мой, викам денем, но не отговаряш, И нощем, но нямам отдих.

3Но Ти си Светият, Който си възцарен между Израилевите хваления.

4На Тебе уповаваха бащите ни Уповаваха, и Ти ги избави,

5Към Тебе извикаха, и бяха избавени; На Тебе уповаваха, и не се посрамиха.

6А аз съм червей, а не човек, Укоряван от човеците, и презиран от людете.

7Всички, които ме гледат, ругаят ме, Отварят устните си, кимват с глава [и казват]:

8Той упова на Господа: нека го избави; Нека го избави понеже има благоволение в него.

9Но Ти си, Който си ме извадил из утробата; Ти си ме научил да уповавам [като бях] на майчините си гърди,

10На Тебе бях оставен от рождението си; От утробата на майка ми Ти си мой Бог.

11Да се не отдалечиш от мене; защото скръбта е близо, Понеже няма помощник.

12Много юнци ме обиколиха; Силни васански бикове ме окръжиха.

13Отвориха срещу мене устата си, [Като] лъв, който граби и реве.

14Разлях се като вода, И разглобиха се всичките ми кости; Сърцето ми стана като восък, Разтопява се всред вътрешностите ми.

15Силата ми изсъхна като черепка, И езикът ми прилепна за челюстите ми; И Ти си ме свел в пръстта на смъртта.

16Защото кучета ме обиколиха; Тълпа от злодейци ме окръжи; Прободоха ръцете ми и нозете ми.

17Мога да преброя всичките си кости, Хората се взират в мене и ме гледат.

18Разделиха си дрехите ми, И за облеклото ми хвърлиха жребие.

19Но Ти, Господи, да се не отдалечиш; Ти, сило моя, побързай да ми помогнеш.

20Избави от меч душата ми, Живота ми от силата на кучето.

21Избави ме от устата на лъва И от роговете на дивите волове. Ти си ме послушал!

22Ще възвестявам името Ти на братята си; Всред събранието ще Те хваля.

23Вие, които се боите от Господа, хвалете Го; Цяло Яковово потомство славете Го; И бойте Му се, всички вие от Израилевото потомство.

24Защото не е презрял и не се е отвращавал от скръбта на оскърбения, Нито е скрил лицето Си от него; Но послуша, когато извика той към Него.

25От Тебе е гдето принасям хваление в голямото събрание; Ще изпълня обреците си пред ония, които Му се боят.

26Смирените ще ядат и ще се наситят; Ще хвалят Господа ония, които Го търсят; Сърцето ви нека живее вечно.

27Ще си спомнят и ще се обърнат към Господа Всичките земни краища, И ще се поклонят пред Тебе Всичките племена на народите;

28Защото царството е на Господа, И Той владее над народите.

29Ще ядат и ще се поклонят всичките богати на земята; Пред Него ще се преклонят всички, които слизат в пръстта; А онзи, който не може да запази живота си,

30Неговото потомство ще Му слугува; Ще се приказва за Господа на [идното] поколение.

31Ще дойдат и ще известят правдата Му На люде, които ще се родят, [казвайки], че Той е сторил [това].Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 21
Top of Page
Top of Page