Псалми 147
Bulgarian
1(По слав. 146). Хвалете Господа; защото е добро нещо да пеем хваления на нашия Бог, Защото е приятно, [и] хвалението е прилично.

2Господ гради Ерусалим, Събира Израилевите заточеници.

3Изцелява съкрушените в сърце И превързва скърбите им.

4Изброява числото на звездите. Нарича ги всички по име.

5Велик е нашият Господ, и голяма е силата Му; Разумът Му е безпределен.

6Господ укрепява кротките, А нечестивите унижава до земята.

7Пейте Господу и благодарете [Му]. Пейте хваления с арфа на нашия Бог.

8Който покрива небето с облаци, Приготвя дъжд за земята, И прави да расте трева по планините;

9Който дава храна на животните И на гарвановите пилета, които пиукат.

10Не се удоволствува в силата на коня, Нито има благоволение в краката на мъжете.

11Господ има благоволение в ония, които Му се боят, В ония, които уповават на Неговата милост. (По слав. 147).

12Слави Господа, Ерусалиме; Хвали твоя Бог, Сионе;

13Защото Той закрепява лостовете на твоите порти, Благославя чадата ти всред тебе.

14Установява мир в твоите предели, Насища те с най-изрядната пшеница.

15Изпраща заповедта Си по земята; Словото Му тича много бърже;

16Дава сняг като вълна, Разпръсква сланата като пепел,

17Хвърля леда си като уломъци: Пред мраза Му кой може устоя?

18[Пак] изпраща словото Си и ги разтопява; Прави вятъра Си да духа, и водите текат.

19Възвестява словото Си на Якова, Повеленията Си и съдбите Си на Израиля.

20Не е постъпил така с никой [друг народ]; И те не са познали съдбите Му. Алилуя!Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 146
Top of Page
Top of Page