Псалми 146
Bulgarian
1(По слав. 145). Алилуя! Хвали Господа, душе моя.

2Ще хваля Господа докато съм жив, Ще пея хваление на моя Бог догдето съществувам.

3Не уповавайте на князе, Нито на човешки син, в когото няма помощ.

4Излиза ли духът му, той се връща в земята си; В тоя същий ден загиват намеренията му.

5Блажен оня, чийто помощник е Якововият Бог, Чиято надежда е на Господа неговия Бог,

6Който направи небето и земята, Морето и всичко що е в тях,- Който пази вярност до века;

7Който извършва правосъдие за угнетените, Който дава храна на гладните. Господ развързва вързаните.

8Господ отваря [очите на] слепите; Господ изправя сгърбените; Господ люби праведните,

9Господ пази чужденците; Поддържа сирачето и вдовицата; А пътят на нечестивите превръща.

10Господ ще царува до века, Твоят Бог, Сионе, из род в род. Алилуя!Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 145
Top of Page
Top of Page