Псалми 145
Bulgarian
1(По слав. 144). Давидово хваление. По еврейски, азбучен псалом. Ще Те превъзнасям, Боже мой, Царю [мой], И ще благославям Твоето име от века и до века.

2Всеки ден ще Те благославям, И ще хваля Твоето име от века и до века.

3Велик е Господ и твърде достохвален, И величието Му е неизследимо.

4Едно поколение ще хвали делата Ти на друго, И ще разказват Твоето могъщество,

5Ще размишлявам за славното величие на Твоето достойнство, И за Твоите чудесни дела;

6И [когато] човеците говорят за мощта на Твоите страшни дела, То и аз ще разказвам Твоето величие.

7Ще разгласяват спомена на Твоята голяма благост, И ще възпяват Твоята правда.

8Благодатен и жалостив е Господ, Дълготърпелив и многомилостив.

9Благ е Господ към всички; И благите Му милости са върху всичките Му творения.

10Всичките Твои творения ще Те хвалят, Господи, И Твоите светии ще Те благославят;

11Ще говорят за славата на царството Ти, И ще разказват Твоето могъщество,

12За да изявят на човешките чада мощните Му дела, И славното величие на Неговото царство.

13Твоето царство е вечно, И владичеството Ти [трае] през всички родове.

14Господ подкрепя всичките падащи, И изправя всичките сгърбени.

15Очите на всичките гледат към Тебе; И Ти им даваш храна на време.

16Отваряш ръката Си И удовлетворяваш желанието на всичко живо.

17Праведен е Господ във всичките Си пътища, И благодатен във всичките Свои дела.

18Господ е близо при всички, които Го призовават, При всички, които с истина Го призовават.

19Изпълнява желанието на тия, които Му се боят, Слуша викането им, и ги избавя.

20Господ пази всички, които Го любят; А ще изтреби всичките нечестиви.

21Устата ми ще изговарят хваление на Господа; И всяка твар нека благославя Неговото свето име от века и до века.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 144
Top of Page
Top of Page