Псалми 148
Bulgarian
1Алилуя! Хвалете Господа от небесата; Хвалете Го във височините.

2Хвалете Го, всички ангели Негови; Хвалете Го, всички войнства Негови.

3Хвалете Го, слънце и луно; Хвалете Го, всички светли звезди.

4Хвалете Го, вие висши небеса, И води, които сте над небесата.

5Нека хвалят името на Господа; Защото Той заповяда, и те се създадоха;

6И утвърди ги от века и до века, Като издаде постановление, което няма да премине.

7Хвалете Господа от земята, Вие морски чудовища и всички бездни,

8Огън и град, сняг и пара, Бурен вятър, който изпълнява словото Му,

9Планини и всички хълмове, Плодовити дървета и всички кедри,

10Зверове и всички животни, Животни и крилати птици,

11Земни царе и всички племена, Князе и всички земни съдии,

12Юноши и девици, Старци и младежи,-

13Нека хвалят името на Господа; Защото само Неговото име е превъзнесено, Славата Му е над земята и небето.

14И Той е възвисил рога на людете Си, Славата на всичките Си светии, На израилтяните, люде, които са близки Нему. Алилуя!Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 147
Top of Page
Top of Page