Псалми 149
Bulgarian
1Алилуя! Пейте на Господа нова песен, И хвалението Му в събранието на светиите.

2Нека се весели Израил за Създателя си; Нека се радват сионовите чада за Царя си,

3Нека хвалят името Му с хороиграние: С тъпанче и арфа нека Му пеят хваления.

4Защото Господ има благоволение към людете Си; Ще украси кротките с победа.

5Светиите ще тържествуват славно, Ще се радват на леглата си.

6Славословия към Бога ще бъдат в устата им, И меч остър от двете страни в ръката им,

7За да отдават възмездие на народите И наказание на племената,

8За да вържат царете им с вериги, И благородните им с железни окови,-

9За да извършат над тях написания съд! Тая чест принадлежи на всички Негови светии. Алилуя.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 148
Top of Page
Top of Page