Числа 15
Bulgarian
1И Господ говори на Моисея, казвайки: 2Говори на израилтяните, казвайки им: Когато влезете в земята, която Аз ви давам да живеете в нея, 3и пренесете жертва чрез огън Господу, било всеизгаряне, или жертва за изпълнение на обрек, или доброволен принос, или на празниците си, за да направите благоухание Господу от говедата или от овците, 4тогава оня, който принася приноса си Господу, нека принесе за хлебен принос една десета [от ефа] чисто брашно, смесено с четвърт ин дървено масло. 5И за всяко агне на всеизгарянето или на жертвата да притуриш четвърт от ин вино за възлияние, 6или за всеки овен да притуриш за хлебен принос две десети [от ефа] чисто брашно, смесено с една трета от ин дървено масло; 7и за възлияние да принесеш една трета от ин вино за благоухание Господу. 8И ако принесеш от говедата за всеизгаряне, или жертва за изпълнение на обрек, или примирителен принос Господу, 9тогава с [жертвата] от говедата да принесеш за хлебен принос три десети [от ефа] чисто брашно, смесено с половин ин дървено масло; 10и за възлияние да принесеш половин ин вино в жертва чрез огън за благоухание Господу.

11Така трябва да се прави за всяко говедо, или за всеки овен, или за всяко агне или яре. 12Според числото, което ще принесете, така да направите за всяко според числото им. 13Всеки туземец да прави така, когато принася жертва чрез огън за благоухание Господу.

14Ако някой чужденец е пришелец между вас, или ако какъвто и да бил е между вас във всичките ви поколения, и принася жертва чрез огън за благоухание Господу, то както правите вие, така да направи и той. 15Един закон да има за вас, които сте от обществото, и за чужденеца, който е пришелец [между вас], един вечен закон във всичките ви поколения; както сте вие така ще бъде и чужденецът пред Господа. 16Един закон и една наредба да има за вас и за чужденеца, който е пришелец между вас.

17Господ говори още на Моисея, казвайки: 18Говори на израилтяните, казвайки им: Когато влезете в земята, в която Аз ви въвеждам, 19и ядете от хляба на земята, тогава да принесете Господу възвишаем принос; 20от първото си тесто да принесете пита за възвишаем принос; да го възвишите, както правите с възвишаемия принос от гумно. 21От първото си тесто да давате Господу възвишаем принос във всичките си поколения.

22И ако прегрешите и не изпълните всички тия заповеди, които Господ каза на Моисея, 23то ест, всичко, което Господ ви заповяда чрез Моисея, от деня когато Господ даде заповедта и нататък във всичките ви поколения, 24то, ако е сторено от незнание, без да знае обществото- цялото общество нека принесе един юнец за всеизгаряне за благоухание Господу, заедно с хлебния му принос и с възлиянието му, според наредбата, и един козел в принос за грях. 25И свещеникът да направи умилостивение за цялото общество израилтяни, и ще им се прости; защото е станало от незнание, и те са принесли приноса си в жертва чрез огън Господу, и приноса си за грях пред Господа за несъзнателната си погрешка; 26и ще се прости на цялото общество израилтяни и на чужденеца, който е пришелец между тях, защото колкото за всичките люде стореното е станало от незнание.

27Но ако един човек съгреши от незнание, той трябва да принесе едногодишна коза в принос за грях. 28И свещеникът да направи умилостивение пред Господа за човека, който е съгрешил от незнание; когато съгреши от незнание, да направи умилостивение за него, и ще му се прости. 29Един закон да има за вас, както за туземеца от израилтяните, така и за чужденеца, който е пришелец между тях, когато съгреши от незнание. 30Но ако някой съгреши с надменна ръка, бил той туземец или чужденец, той показва презрение към Господа; тоя човек ще бъде изтребен измежду людете си. 31Понеже е презрял словото на Господа и престъпил заповедта Му, тоя човек непременно ще се изтреби, беззаконието му ще бъде върху него.

32Когато израилтяните бяха в пустинята, намериха един човек, който събираше дърва в съботен ден. 33И ония, които го намериха като събираше дърва, доведоха го при Моисея и Аарона и при цялото общество. 34И туриха го под стража, понеже не беше още изявено що трябваше да сторят с него. 35И Господ каза на Моисея: Човекът непременно трябва да се умъртви; цялото общество да го убие с камъни вън от стана. 36И тъй, цялото общество го изведе вън от стана и го уби с камъни, та умря, според както Господ заповяда на Моисея.

37Тогава Господ говори на Моисея, казвайки: 38Говори на израилтяните и заповядай им да правят, във всичките си поколения, ресни по краищата на дрехите си, и да турят син ширит по ресните на всичките краища. 39И това да ви бъде за ресни, като ги гледате, да помните всичките Господни заповеди и да ги изпълнявате, и да не дирите [неща] по своите си сърца и по своите си очи, подир, които неща вие блудствувате; 40та да помните и изпълнявате всичките Ми заповеди, и да бъдете свети на вашия Бог. 41Аз съм Господ вашият Бог, Който ви изведох из Египетската земя, за да ви бъда Бог. Аз съм Иеова вашият Бог.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Numbers 14
Top of Page
Top of Page