Исус Навиев 15
Bulgarian
1А на племето на юдейците, според семействата им, се падна по жребие [земята] до едомската граница; пустинята Цин на юг беше южният й край. 2И южната им граница беше от най-далечния край на Соленото море, от залива, който се простира към юг; 3и простираше се към юг до нагорнището на Акравим, преминаваше в Цин, възлизаше на юг от Кадис-варни, и минаваше край Есрон, възлизаше в Адар, завиваше към Карка, 4минаваше в Асмон, и излизаше при египетския поток; и границата свършваше при морето. Това ще ви бъде южна граница. 5А източната граница беше Соленото море до устието на Иордан. И границата на северната част [почваше] от залива на морето при устието на Иордан; 6и границата възлизаше до Ветагла и минаваше на север от Ветарава; и границата възлизаше до камъка на Воана Рувимовия потомък; 7и от долината Ахор границата възлизаше към Девир и завиваше на север към Галгал срещу нагорнището на Адумим, който е на южната страна на потока; после границата преминаваше към водата на Енсемес и свършваше до извора Рогил; 8и границата възлизаше през долината на Еномовия син, на южната страна на Евус (това е Ерусалим); и границата се възкачваше на върха на хълма, който е на запад срещу еномската долина, която е в северния край на долината на рефаимите; 9и от върха на хълма границата минаваше до извора на водата Нефтоя и излизаше в градовете на ефронската гора; и границата се отправяше към Ваала (която е Кириат-иарим); 10и от Ваала границата завиваше западно към сиирската гора, и минаваше край северната страна на гората Ярим (който е Хасалон), и слизаше у Ветсемес, и минаваше през Тамна; 11после границата излизаше към северната страна на Акарон; и границата се отправяше до Сикрон, и минаваше в гората Ваала, и излизаше в Явнеил; и границата свършваше при морето. 12А западната граница беше край голямото море и пределите му. Тия бяха границите, околовръст, на юдейците според семействата им.

13И според заповяданото от Господа на Исуса, той даде на Халева Ефониевия син за дял между юдейците града на Арва, Енаковия баща, който [град] е Хеврон. 14И Халев изпъди от там тримата Енакови сина: Сесая, Ахимана и Талмая, Енакови чада. 15И от там отиде против жителите на Девир (а името на Девир по-напред беше Кириат-сефер). 16И рече Халев: Който порази Кириат-сефер и го превземе, нему ще дам дъщеря си Ахса за жена. 17И превзе го Готониил син на Кенеза, Халевовия брат; и той му даде дъщеря си Ахса за жена. 18И като отиваше тя му внуши щото да поиска от баща й нива; и тъй, като слезе от осела, Халев й рече: Що ти е? 19А тя каза: Дай ми благословение; понеже си ми дал южна страна, дай ми и водни извори. И той й даде горните извори и долните извори.

20Това е наследството на племето на юдейците според семействата им.

21А най-крайните градове в племето на юдейците към едомските граници на юг бяха: Кавсеил, Едар, Ягур, 22Кина, Димона, Адада, 23Кадес, Асор, Итнан, 24Зиф, Телем, Ваалот, 25Асор-адата, Кириот, Есрон (който е Асор), 26Амам, Сема, Молада, 27Асаргада, Есемон, Ветфалет, 28Асар-суал, Вирсавее, Визиотия, 29Ваала, Иим, Асем, 30Елтолад, Хесил, Хорма, 31Сиклаг, Мадмана, Сансана, 32Леваот, Силеим, Аин и Римон; всичките градове със селата си бяха двадесет и девет.

33В равнината бяха: Естаол, Сараа, Асна, 34Заноа, Енганим, Тапфуа, Инам, 35Ярмут, Одолам, Сохо, Азика, 36Сагарим, Адитаим, Гедира и Гедиротаим; четиринадесет града със селата им;

37Сенан, Адаса, Мигдалгад, 38Далаан Масфа, Иоктеил, 39Лахис, Васкат, Еглон, 40Хавон, Лахмас, Хитлис, 41Гедирот, Вет-дагон, Наама и Макида; шестнадесет града със селата им;

42Ливна, Етер, Асан, 43Ефта, Асена, Несив, 44Кеила, Ахзив и Мариса; девет града със селата им;

45Акарон и заселищата му със селата му; 46от Акарон до морето всичките [градове], които са близо при Азот, със селата им;

47Азот и заселищата му със селата му, Газа и заселищата му със селата му, до египетския поток и голямото море с пределите му.

48А в хълместите места: Самир, Ятир, Сохо, 49Дана, Кириат-сана (който е Девир), 50Анав, Естемо, Аним, 51Гесен, Олон и Гило; единадесет града със селата им;

52Арав, Дума, Есан, 53Янум, Вет-тапфуа, Афека, 54Хумата, Кириат-арва (който е Хеврон) и Сиор; девет града със селата им;

55Маон, Кармил, Зиф, Юта, 56Езраел, Иокдеам, Заноа, 57Акаин, Гаваа и Тамна, десет града със селата им;

58Алул, Ветсур, Гедор, 59Маарат, Ветанот и Елтекон, шест града със селата им;

60Кириат-ваал (който е Кириатиарим) и Рава, два града със селата им.

61В пустинята: Ветарава, Мидин, Сехаха, 62Нивсан, града на солта, и Енгади, шест града със селата им;

63А юдейците не можеха да изгонят евусейците, които населяваха Ерусалим; но евусейците живееха в Ерусалим с юдейците, [и така живеят] до днес.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Joshua 14
Top of Page
Top of Page