Йов 5
Bulgarian
1Извикай сега; има ли някой да ти отговори? И към кого от светите [духове] ще се обърнеш?

2Наистина гневът убива безумния, И негодуването умъртвява глупавия.

3Аз съм виждал безумният като се е вкоренявал; Но веднага съм проклинал обиталището му;

4[Защото] чадата му са далеч от безопасност; Съкрушават ги по съдилищата И няма кой да ги отърве;

5Гладният изяжда жетвата им, Граби я даже изсред тръните; И грабителят поглъща имота им.

6Защото скръбта не излиза от пръстта, Нито печалта пониква из земята;

7Но човек се ражда за печал, Както искрите, за да хвъркат високо,

8Но аз Бога ще потърся, И делото си ще възложа на Бога,

9Който върши велики и неизследими дела И безбройни чудеса;

10Който дава дъжд по лицето на земята, И праща води по нивите;

11Който възвишава смирените, И въздига в безопасност нажалените,

12Който осуетява кроежите на хитрите, Така щото ръцете им не могат да извършат предприятието си;

13Който улавя мъдрите в лукавството им, Тъй че намисленото от коварните се прекатурва.

14Денем посрещат тъмнина, И по пладне пипат както нощем.

15Но [Бог] избавя сиромаха от меча, който е устата им, И от ръката на силния;

16И така сиромахът има надежда, А устата на беззаконието се запушват.

17Ето, блажен е оня човек, когото Бог изобличава; Затова, не презирай наказанието от Всемогъщия;

18Защото Той наранява, Той и превързва; Поразява, и Неговите ръце изцеляват.

19В шест беди ще те избави; Дори в седмата няма да те досегне зло.

20В глад ще те откупи от смърт, И във война от силата на меча.

21От бича на език ще бъдеш опазен, И не ще се уплашиш от погибел, когато дойде.

22На погибелта и на глада ще се присмиваш, И не ще се уплашиш от земните зверове;

23Защото ще имаш спогодба с камъните на полето; И дивите зверове ще бъдат в мир с тебе.

24И ще познаеш, че шатърът ти е в мир; И когато посетиш кошарата си, няма да намериш да ти липсва нещо.

25Ще познаеш още, че е многочислено твоето потомство, И рожбите ти както земната трева.

26В дълбока старост ще дойдеш на гроба си, Както се събира житен сноп на времето си.

27Ето, това издирихме; така е; Слушай го, и познай го за своето добро.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Job 4
Top of Page
Top of Page