Йов 4
Bulgarian
1Тогава теманецът Елифаз проговаряйки рече:-

2Ако започнем да ти говорим, ще ти дотегне ли? Но кой може се въздържа да не говори?

3Ето, ти си научил мнозина, И немощни ръце си укрепил.

4Твоите думи са заякчили колебаещия, И ослабнали колене си укрепил.

5А сега [това] дойде на тебе, и ти е дотегнало; Допира те, и смутил си се.

6В страха ти [от Бога] не е ли твоето упование, И в правотата на пътищата ти твоята надежда?

7Спомни си, моля, кой [някога] е погинал невинен, Или где са били изтребени правдивите.

8До колкото съм аз видял, ония, които орат беззаконие, И сеят нечестие, това и жънат.

9Изтребват се от дишането на Бога, И от духането на ноздрите Му погиват.

10Ревът на лъва и гласът на свирепия лъв [замират], И зъбите на младите лъвове се изкъртват.

11Лъвът загива от нямане лов, И малките на лъвицата се разпръсват.

12Тайно достига до мене едно нещо, И ухото ми долови един шепот от него:

13Всред мислите от нощните видения, Когато дълбок сън напада човеците,

14Ужас ме обзе, и трепет, И разтърси всичките ми кости;

15Тогава дух премина пред мене; Космите на тялото ми настръхнаха;

16Той застана, но не можах да позная образа му; Призрак [се яви] пред очите ми; В тишината чух тоя глас:

17Ще бъде ли смъртен човек праведен пред Бога? Ще бъде ли човек чист пред Създателя си?

18Ето, Той не се доверява на слугите Си, И в ангелите Си намира недостатък,-

19Колко повече в ония, които живеят в къщи от кал. Чиято основа е в пръстта, И които се смазват като че ли са молци!

20Между заранта и вечерта се събарят, Без да усети някой изгубват се за винаги.

21Величието, което е в тях, не се ли премахва? Умират и то без мъдрост.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Job 3
Top of Page
Top of Page