Йов 24
Bulgarian
1Защо, ако времената не са скрити от Всемогъщия, Ония които Го познават, не виждат дните Му [за съд]?

2Едни преместят межди, Грабят стада и ги пасат;

3Откарват осела на сирачетата; Вземат в залог говедото на вдовицата;

4Изтласкват бедните от пътя; Сиромасите на земята се крият заедно [от тях].

5Ето, като диви осли в пустинята излизат по работата си, Подраняват да търсят храна; Пустинята им доставя храна за чадата им.

6Жънат фуража в нивата, [за да го ядат]. И берат лозата на неправедника;

7Цяла нощ лежат голи без дрехи, И нямат завивка в студа;

8Измокрюват се от планинските дъждове, И прегръщат скалата, понеже нямат прибежище.

9[Други] грабват сирачето от съседите, И вземат залог от сиромаха.

10Голи, тия ходят крадешком без дреха, И гладни, носят сноповете;

11Изстискват дървено масло в техните огради, Тъпчат линовете им, а остават жадни.

12Умиращите охкат из града, И душата на ранените вика; Но пак това безумие Бог не гледа.

13[Други] са от противниците на виделината; Не знаят пътищата й, И не стоят в пътеките й,

14Убиецът става в зори и убива сиромаха и нуждаещия се, А нощем е като крадец.

15Така и окото на прелюбодееца очаква да се мръкне, Като казва: Око не ще ме види; И преличава лицето си.

16В тъмнината пробиват къщи; Те се затварят през деня, Видело не познават.

17Защото за всички тях зората е като мрачната сянка; Понеже познават ужасите на мрачната сянка.

18Бърже се [отвличат] по лицето на водата; Делът им е проклет на земята; Не се обръщат [вече] към пътя за лозята.

19[Както] сушата и топлината поглъщат водата от снега, [Така] и преизподнята грешните.

20Майчината утроба ще ги забрави; Червеят ще има сладко ястие в тях; Няма вече да се спомнят; И неправдата ще се строши като дърво.

21Поглъщат неплодната, която не ражда; И на вдовицата не правят добро,

22Влачат и мощните със силата си; Те стават, и никой не е безопасен в живота си.

23[Бог] им дава безопасност, и те се успокояват с нея: Но очите Му са върху пътищата им.

24Въздигнаха се за малко, и, ето, че ги няма! Снишават се; и както всички [други] си отиват, И отсичат се както главите на класовете.

25И сега, ако не е така, кой ще ме изкара лъжец, И ще обърне в нищо думите ми?Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Job 23
Top of Page
Top of Page