Еклесиаст 3
Bulgarian
1Има време за всяко нещо, И срок за всяка работа под небето:

2Време за раждане, и време за умиране; Време за насаждане, и време за изкореняване насаденото;

3Време за убиване, и време за изцеляване; Време за събаряне, и време за градене;

4Време за плачене, и време за смеене; Време за жалеене, и време за ликуване;

5Време за разхвърляне камъни, и време за събиране камъни; Време за прегръщане, и време за въздържане от прегръщането;

6Време за търсене, и време за изгубване; Време за пазене, и време за хвърляне;

7Време за раздиране, и време за шиене; Време за мълчание, и време за говорене;

8Време за обичане и време за мразене; Време за война, и време за мир.

9Каква полза за онзи, който работи От онова, в което се труди той? 10Видях труда, който даде Бог На човешките чада, за да се трудят в него.

11Той е направил всяко нещо хубаво на времето му; Положил е и вечността в тяхното сърце, Без обаче да може човек да издири Отначало до край делото, което е направил Бог.

12Познах, че няма [друго] по-добро за тях, Освен да се весели [всеки], и да благоденствува през живота си; 13И още всеки човек да яде и да пие И да се наслаждава от доброто на всичкия си труд. Това е дар от Бога. 14Познах, че всичко що прави Бог ще бъде вечно; Не е възможно да се притури на него, нито да се отнеме от него; И Бог е направил [това], за да се боят [човеците от] Него. 15Каквото съществува е станало вече; И каквото ще стане е станало вече; И Бог издирва наново онова, което е било оттласнато.

16Видях още под слънцето Мястото на съда, [а] там беззаконието,- И мястото на правдата, [а] там неправдата. 17Рекох в сърцето си: Бог ще съди праведния и нечестивия; Защото има време [у Него] за всяко нещо и за всяко дело. 18Рекох в сърцето си относно човешките чада, Че това е за да ги опита Бог, И за да видят те, че в себе си са [като] животни. 19Защото каквото постига човешките чада Постига и животните: една участ имат; Както умира единият, така умира и другото; Да! един дух имат всичките; И човек не превъзхожда в нищо животното, Защото всичко е суета. 20Всички отиват в едно място; Всички са от пръстта, и всички се връщат в пръстта. 21Кой знае, че духът на човешките чада, възлиза горе, И, че духът на животното слиза долу на земята? 22Видях, прочее, че за човека няма по-добро, Освен да се радва в делата си; Защото това е делът му; Понеже кой ще го възвърне [надире] за да види Онова, което ще бъде подир него?Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Ecclesiastes 2
Top of Page
Top of Page