4 Царе 9
Bulgarian
1Тогава пророк Елисей повика един от пророческите ученици та му рече: Препаши кръста си и вземи в ръката си тоя съд с миро та иди в Рамот-галаад; 2и като стигнеш там, подири в същото място Ииуя, син на Иосафата, Намесиевия син; тогава влез [при него], дигни го отсред братята му, и въведи го в една вътрешна стая. 3После вземи съда с мирото та го излей на главата му, и речи: Така казва Господ: Помазах те цар над Израиля. Тогава отвори вратата и бягай без да се забавиш.

4И тъй, младежът, младият пророк, отиде в Рамот-галаад. 5И като стигна, ето, военачалниците седяха [заедно]; и рече: Имам дума към тебе, о военачалниче. И Ииуй рече: Към кого от всички нас? А той каза: Към тебе военачалниче. 6И той стана та влезе в къщата. Тогава [пророкът] изля мирото на главата му и му рече: Така казва Господ Израилевият Бог: Помазах те цар над Господните люде, над Израиля. 7И ти да поразиш дома на господаря си Ахаава, за да отмъстя върху Езавел за кръвта на слугите Си пророците, за кръвта на всичките Господни слуги. 8Защото целият Ахаавов дом ще бъде изтребен, и ще погубя от Ахаава всеки от мъжки пол, както малолетния, така и пълнолетния в Израил; 9и ще направя дома на Ахаава както дома на Еровоама, Наватовия син и както дома на Вааса, Ахиевия син. 10А Езавел- кучетата ще я изядат в градския край на Езраел, и не ще да има кой да я погребе. И като отвори вратата, побягна.

11Тогава Ииуй излезе при слугите на господаря си, и един [от тях] му каза: Всичко добре ли е? Защо е дошъл тоя луд при тебе? А той им рече: Вие знаете човека и това, което каза. 12А те рекоха: Не е вярно; я ни кажи. А той рече: Така и така ми говори, като рече: Така казва Господ: Помазах те цар над Израиля. 13Тогава побързаха, и като взеха всеки дрехата си туриха ги под [Ииуя] на върха на стълбата, и засвириха с тръба и рекоха: Ииуй се възцари.

14Така Ииуй, син на Иосафата, Намесиевият син, направи заговор против Иорама. (А Иорам с целия Израил пазеше Рамот-галаад от сирийския цар Азаил; 15а цар Иорам беше се върнал в Езраел за да се цери от раните които сирийците му бяха нанесли, когато воюваше против сирийския цар Азаил). И рече Ииуй: Ако това е вашето мнение, то да не излезе никой да побегне из града за да отиде и извести това в Езраел. 16Тогава Ииуй се качи на колесницата та отиде в Езраел, защото Иорам лежеше там. И Юдовият цар Охозия бе слязъл да види Иорама.

17И стражът, който стоеше на кулата в Езраел, когато съгледа дружината на Ииуя, като идеше, рече: Виждам една дружина. И рече Иорам: Вземи конник и прати да ги посрещне; и нека рече: [С] мир ли [идеш]? 18Отиде, прочее, конник да го посрещне, и рече: Така казва царят: [С] мир ли [идеш]? А Ииуй рече: Що имаш ти с мира? обърни се та иди отзаде ми. И стражът извести, казвайки: Пратеникът стигна до тях, но не се връща. 19Тогава изпрати втори конник, който отиде при тях та рече: Така казва царят: [С] мир ли [идеш]? А Ииуй отговори: Що имаш ти с мира? обърни се та иди отзаде ми. 20И стражът извести, казвайки: Стигна до тях, но [и той] не се връща; а карането прилича на карането на Ииуя, Намесиевия син, защото кара като луд.

21Тогава рече Иорам: Впрегнете. И впрегнаха колесницата му. И Израилевият цар Иорам и Юдовият цар Охозия излязоха, всеки в колесницата си, и отидоха да посрещнат Ииуя, и намериха го в нивата на езраелеца Навутей. 22И Иорам, като видя Ииуя, рече: [С] мир ли [идеш], Ииуе? А той отговори: Какъв мир докле са толкоз много блудствата и чародействата на майка ти Езавел? 23Тогава Иорам обърна юзда та побягна, като думаше на Охозия: Предателство, Охозие! 24А Ииуй дръпна лъка си с пълна сила та устрели Иорама между плещите му така щото стрелата излезе през сърцето му; а той се прегърби в колесницата си. 25Тогава рече [Ииуй] на военачалника си Видкар: Вземи та го хвърли в [оная] част от нивата, [която принадлежи] на езраелеца Навутей; защото спомни си, че, когато аз и ти яздехме подир баща му Ахаава, Господ произнесе против него това пророчество: 26Не видях ли вчера кръвта на Навутея и кръвта на синовете му, казва Господ? И в тая част [от нивата] ще ти въздам, казва Господ. Сега, прочее, дигни, хвърли го в тая част, според Господното слово.

27А Юдовият цар Охозия, като видя това побягна през пътя на градинската къща. И Ииуй се спусна подир него и рече: Поразете и тогова в колесницата. [И поразиха го] в нагорнището на Гур, близо до Ивлеам; и той побягна в Магедон и умря там. 28И слугите му го докараха на колесница в Ерусалим, погребаха го в гроба му с бащите му в Давидовия град.

29А Охозия бе се възцарил над Юда в единадесетата година на Иорама Ахаавовия син.

30Така Ииуй дойде в Езраел и Езавел като чу начерни [клепачите на] очите си, накити главата си и надникна през прозореца. 31И, като влизаше Ииуй в портата, тя рече: [С] мир ли [идеш], ти Зимриевце, убийцо на господаря си? 32А той подигна лицето си към прозореца и рече: Кой е от към мене? Кой? И надникнаха към него двама трима скопци.

33И рече: Хвърлете я долу. И те я хвърлиха долу; и пръсна от кръвта й по стената и по конете; и той я сгази. 34И като влезе та яде и пи, рече: Идете сега и вижте тая проклета и погребете я, защото е царска дъщеря. 35И отидоха да я погребат, но не намериха от нея освен черепа, нозете и дланите на ръцете. 36И когато се върнаха та му явиха това, той рече: Това е словото, което Господ говори чрез слугата Си тесвиеца Илия, като рече: В градския край на Езраел кучетата ще изядат месата на Езавел; 37и трупът на Езавел в градския край на Езраел ще бъде като гной по лицето на полето, така щото не ще да рекат: Това е Езавел.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

2 Kings 8
Top of Page
Top of Page