Isaiah 41:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2219 [e]tiz-rêmתִּזְרֵם֙shall fan themVerb
7307 [e]wə-rū-aḥוְר֣וּחַand the windNoun
5375 [e]tiś-śā-’êm,תִּשָּׂאֵ֔םshall carry them awayVerb
5591 [e]ū-sə-‘ā-rāhוּסְעָרָ֖הand the whirlwindNoun
6327 [e]tā-p̄îṣתָּפִ֣יץshall scatterVerb
853 [e]’ō-w-ṯām;אוֹתָ֑םthemAcc
859 [e]wə-’at-tāhוְאַתָּה֙and youPro
1523 [e]tā-ḡîlתָּגִ֣ילshall rejoiceVerb
3068 [e]Yah-weh,בַּֽיהוָ֔הin the LORDNoun
6918 [e]biq-ḏō-wōšבִּקְד֥וֹשׁin the HolyAdj
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
1984 [e]tiṯ-hal-lāl.תִּתְהַלָּֽל׃shall gloryVerb
  פ -  
Hebrew Texts
ישעה 41:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
תִּזְרֵם֙ וְר֣וּחַ תִּשָּׂאֵ֔ם וּסְעָרָ֖ה תָּפִ֣יץ אֹותָ֑ם וְאַתָּה֙ תָּגִ֣יל בַּֽיהוָ֔ה בִּקְדֹ֥ושׁ יִשְׂרָאֵ֖ל תִּתְהַלָּֽל׃ פ

ישעה 41:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
תזרם ורוח תשאם וסערה תפיץ אותם ואתה תגיל ביהוה בקדוש ישראל תתהלל׃ פ

Links
Isaiah 41:16Isaiah 41:16 Text AnalysisIsaiah 41:16 InterlinearIsaiah 41:16 MultilingualIsaiah 41:16 TSKIsaiah 41:16 Cross ReferencesIsaiah 41:16 Bible HubIsaiah 41:16 Biblia ParalelaIsaiah 41:16 Chinese BibleIsaiah 41:16 French BibleIsaiah 41:16 German Bible

Bible Hub
Isaiah 41:15
Top of Page
Top of Page