Yob 41
Job 41 WLC
1תמשך לויתן בחכה ובחבל תשקיע לשנו׃

2התשים אגמון באפו ובחוח תקוב לחיו׃

3הירבה אליך תחנונים אם־ידבר אליך רכות׃

4היכרת ברית עמך תקחנו לעבד עולם׃

5התשחק־בו כצפור ותקשרנו לנערותיך׃

6יכרו עליו חברים יחצוהו בין כנענים׃

7התמלא בשכות עורו ובצלצל דגים ראשו׃

8שים־עליו כפך זכר מלחמה אל־תוסף׃

9הן־תחלתו נכזבה הגם אל־מראיו יטל׃

10לא־אכזר כי יעורנו ומי הוא לפני יתיצב׃

11מי הקדימני ואשלם תחת כל־השמים לי־הוא׃

12[לא־ כ] (לו־אחריש ק) בדיו ודבר־גבורות וחין ערכו׃

13מי־גלה פני לבושו בכפל רסנו מי יבוא׃

14דלתי פניו מי פתח סביבות שניו אימה׃

15גאוה אפיקי מגנים סגור חותם צר׃

16אחד באחד יגשו ורוח לא־יבוא ביניהם׃

17איש־באחיהו ידבקו יתלכדו ולא יתפרדו׃

18ע‍טישתיו תהל אור ועיניו כעפעפי־שחר׃

19מפיו לפידים יהלכו כידודי אש יתמלטו׃

20מנחיריו יצא עשן כדוד נפוח ואגמן׃

21נפשו גחלים תלהט ולהב מפיו יצא׃

22בצוארו ילין עז ולפניו תדוץ דאבה׃

23מפלי בשרו דבקו יצוק עליו בל־ימוט׃

24לבו יצוק כמו־אבן ויצוק כפלח תחתית׃

25משתו יגורו אלים משברים יתחטאו׃

26משיגהו חרב בלי תקום חנית מסע ושריה׃

27יחשב לתבן ברזל לעץ רקבון נחושה׃

28לא־יבריחנו בן־קשת לקש נהפכו־לו אבני־קלע׃

29כקש נחשבו תותח וישחק לרעש כידון׃

30תחתיו חדודי חרש ירפד חרוץ עלי־טיט׃

31ירתיח כסיר מצולה ים ישים כמרקחה׃

32אחריו יאיר נתיב יחשב תהום לשיבה׃

33אין־על־עפר משלו העשו לבלי־חת׃

34את־כל־גבה יראה הוא מלך על־כל־בני־שחץ׃ ס

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Job 40
Top of Page
Top of Page