Davari Hayamim Aleph 11
1 Chronicles 11 WLC
1ויקבצו כל־ישראל אל־דויד חברונה לאמר הנה עצמך ובשרך אנחנו׃ 2גם־תמול גם־שלשום גם בהיות שאול מלך אתה המוציא והמביא את־ישראל ויאמר יהוה אלהיך לך אתה תרעה את־עמי את־ישראל ואתה תהיה נגיד על עמי ישראל׃ 3ויבאו כל־זקני ישראל אל־המלך חברונה ויכרת להם דויד ברית בחברון לפני יהוה וימשחו את־דויד למלך על־ישראל כדבר יהוה ביד־שמואל׃ ס

4וילך דויד וכל־ישראל ירושלם היא יבוס ושם היבוסי ישבי הארץ׃ 5ויאמרו ישבי יבוס לדויד לא תבוא הנה וילכד דויד את־מצדת ציון היא עיר דויד׃ 6ויאמר דויד כל־מכה יבוסי בראשונה יהיה לראש ולשר ויעל בראשונה יואב בן־צרויה ויהי לראש׃ 7וישב דויד במצד על־כן קראו־לו עיר דויד׃ 8ויבן העיר מסביב מן־המלוא ועד־הסביב ויואב יחיה את־שאר העיר׃ 9וילך דויד הלוך וגדול ויהוה צבאות עמו׃ פ

10ואלה ראשי הגבורים אשר לדויד המתחזקים עמו במלכותו עם־כל־ישראל להמליכו כדבר יהוה על־ישראל׃ ס 11ואלה מספר הגברים אשר לדויד ישבעם בן־חכמוני ראש [השלושים כ] (השלישים ק) הוא־עורר את־חניתו על־שלש־מאות חלל בפעם אחת׃

12ואחריו אלעזר בן־דודו האחוחי הוא בשלושה הגברים׃ 13הוא־היה עם־דויד בפס דמים והפלשתים נאספו־שם למלחמה ותהי חלקת השדה מלאה שעורים והעם נסו מפני פלשתים׃ 14ויתיצבו בתוך־החלקה ויצילוה ויכו את־פלשתים ויושע יהוה תשועה גדולה׃

15וירדו שלושה מן־השלושים ראש על־הצר אל־דויד אל־מערת עדלם ומחנה פלשתים חנה בעמק רפאים׃ 16ודויד אז במצודה ונציב פלשתים אז בבית לחם׃ 17[ויתאו כ] (ויתאיו ק) דויד ויאמר מי ישקני מים מבור בית־לחם אשר בשער׃ 18ויבקעו השלשה במחנה פלשתים וישאבו־מים מבור בית־לחם אשר בשער וישאו ויבאו אל־דויד ולא־אבה דויד לשתותם וינסך אתם ליהוה׃ 19ויאמר חלילה לי מאלהי מעשות זאת הדם האנשים האלה אשתה בנפשותם כי בנפשותם הביאום ולא אבה לשתותם אלה עשו שלשת הגבורים׃

20ואבשי אחי־יואב הוא היה ראש השלושה והוא עורר את־חניתו על־שלש מאות חלל [ולא־ כ] (ולו־שם ק) בשלושה׃ 21מן־השלושה בשנים נכבד ויהי להם לשר ועד־השלושה לא־בא׃ ס

22בניה בן־יהוידע בן־איש־חיל רב־פעלים מן־קבצאל הוא הכה את שני אריאל מואב והוא ירד והכה את־הארי בתוך הבור ביום השלג׃ 23והוא־הכה את־האיש המצרי איש מדה ׀ חמש באמה וביד המצרי חנית כמנור ארגים וירד אליו בשבט ויגזל את־החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו׃ 24אלה עשה בניהו בן־יהוידע ולו־שם בשלושה הגברים׃ 25מן־השלושים הנו נכבד הוא ואל־השלושה לא־בא וישימהו דויד על־משמעתו׃ ס

26וגבורי החילים עשה־אל אחי יואב אלחנן בן־דודו מבית לחם׃ ס 27שמות ההרורי חלץ הפלוני׃ ס 28עירא בן־עקש התקועי אביעזר הענתותי׃ ס 29סבכי החשתי עילי האחוחי׃ ס 30מהרי הנטפתי חלד בן־בענה הנטופתי׃ ס 31איתי בן־ריבי מגבעת בני בנימן ס בניה הפרעתני׃ 32חורי מנחלי געש ס אביאל הערבתי׃ ס 33עזמות הבחרומי אליחבא השעלבני׃ ס 34בני השם הגזוני יונתן בן־שגה ההררי׃ ס 35אחיאם בן־שכר ההררי אליפל בן־אור׃ ס 36חפר המכרתי אחיה הפלני׃ ס 37חצרו הכרמלי נערי בן־אזבי׃ ס 38יואל אחי נתן מבחר בן־הגרי׃ ס 39צלק העמוני נחרי הברתי נשא כלי יואב בן־צרויה׃ ס 40עירא היתרי גרב היתרי׃ ס 41אוריה החתי זבד בן־אחלי׃ ס 42עדינא בן־שיזא הראובני ראש לראובני ועליו שלושים׃ ס 43חנן בן־מעכה ויושפט המתני׃ ס 44עזיא העשתרתי שמע [ויעואל כ] (ויעיאל ק) ס בני חותם הערערי׃ ס 45ידיעאל בן־שמרי ויחא אחיו התיצי׃ ס 46אליאל המחוים ויריבי ויושויה בני אלנעם ויתמה המואבי׃ 47אליאל ועובד ויעשיאל המצביה׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
1 Chronicles 10
Top of Page
Top of Page