Hebrews 8
Uma New Testament
1Toi-mi poko lolita-ku: ria-taka-tana Imam Bohe-ta to hewa toe. Mohura-i hi mali ngka'ana Pohuraa Alata'ala hi suruga. 2Mpobago-i bago karapo'Imam-Bohe-na hi rala tomi to moroli', batua-na, tomi pepuea' to hi suruga. Tomi pepuea' toe-mi, poko tomi pepuea' to nawangu Alata'ala moto, bela tomi to nawangu manusia', hewa Kemah Pepuea' to nawangu Musa owi. 3Butu dua Imam Bohe ra'ongko' bona mpotonu porewua pai' pepue' ntani' -na hi Alata'ala. Wae wo'o Yesus Imam Bohe-ta toe, kana ria wo'o-hawo pepue' to natonu hi Alata'ala, toe-mi woto-na moto. 4Ane rapa' -na hi dunia' toi-i-pidi Yesus, ke uma-i jadi' imam, apa' ria-ramo imam to mpotonu pepue' hi Alata'ala ntuku' Atura Musa. 5Imam toera mobago hi rala tomi pepuea' to hi rala dunia' toi. Tomi pepuea' toe, hewa gambara-wadi to mpowalatu napa to hi suruga. Toe pai' kako'ia-na nabi Musa mpowangu Kemah Pepuea' owi, Alata'ala mpo'uli' -ki hewa toi: "Kiwoi-e'! Hawe'ea toe kana nubabehi ntuku' tonco to rapopohiloi-koko hi lolo bulu'!" 6Aga pobago Yesus meliu kalompe' -na ngkai pobago imam to hi dunia' toi, apa' Yesus jadi' topetauntongoi' to mpoparata Pojanci Alata'ala to meliu kalompe' -na ngkai Pojanci to ri'ulu to naparata nabi Musa, apa' napa to najanci-taka Alata'ala ngkai petauntongoi' -na Yesus meliu kalompe' -na.

7Ane rapa' -na Atura Musa uma ria kakuraa' -na, ke uma-pi mingki' rapali' ohea to ntani' -na mpoposidai' manusia' hante Alata'ala.

8Ntaa' narua' -di Alata'ala kasalaa' topetuku' -na, pai' na'uli' -raka hewa tohe'i: Epe-e'! Rata mpai' tempo-na kubabehi Pojanci to bo'u hante hawe'ea to Yahudi, lompe' suku Israel lompe' suku Yehuda.

9Pojanci to bo'u toe mpai', uma hewa Pojanci to kubabehi hi ntu'a-ra owi nto'u kakutete' -ra malai ngkai tana' Mesir. Uma-ra tida mpotuku' Pojanci-ku to ri'ulu toe, alaa-na uma-pi kupewili' -ra.

10Jadi', tohe'i mpai' Pojanci to kubabehi hante to Israel hi eo-eo to tumai: hawa' -ku kutu'u hi rala pekiri-ra pai' ku'uki' hi rala nono-ra. Aku' jadi' Pue' -ra, pai' hira' jadi' ntodea-ku.

11Nto'u toe mpai', uma-rapa mingki' mometudui' himpau ompi' -ra pai' doo-ra bona ra'inca-a. Apa' hawe'ea-ra mpo'inca-ama, lompe' batua lompe' maradika.

12Nto'u toe mpai', ku'ampungi moto sala' -ra, pai' tungkai' kulipo' -mi jeko' -ra." Hewa toe-mi ponguli' Pue'.

13Jadi', ompi' -ompi', hi rala Lolita Pue' toe we'i lau, Alata'ala mpotompo'wiwi Pojanci to bo'u, pai' hante lolita-na toe na'uli' Pojanci to ri'ulu kana rasampei apa' hae-mi. Jadi', Pojanci to hae toe uma-pi rapake', bate ratadi pai' rasampei hante to bo'u-mi.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

Hebrews 7
Top of Page
Top of Page