Hebrews 8:9
New International Version
It will not be like the covenant I made with their ancestors when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they did not remain faithful to my covenant, and I turned away from them, declares the Lord.

New Living Translation
This covenant will not be like the one I made with their ancestors when I took them by the hand and led them out of the land of Egypt. They did not remain faithful to my covenant, so I turned my back on them, says the LORD.

English Standard Version
not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. For they did not continue in my covenant, and so I showed no concern for them, declares the Lord.

Berean Study Bible
It will not be like the covenant I made with their fathers when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they did not abide by My covenant, and I disregarded them, declares the Lord.

New American Standard Bible
NOT LIKE THE COVENANT WHICH I MADE WITH THEIR FATHERS ON THE DAY WHEN I TOOK THEM BY THE HAND TO LEAD THEM OUT OF THE LAND OF EGYPT; FOR THEY DID NOT CONTINUE IN MY COVENANT, AND I DID NOT CARE FOR THEM, SAYS THE LORD.

King James Bible
Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt; because they continued not in my covenant, and I regarded them not, saith the Lord.

Holman Christian Standard Bible
not like the covenant that I made with their ancestors on the day I took them by their hands to lead them out of the land of Egypt. I disregarded them, says the Lord, because they did not continue in My covenant.

International Standard Version
It will not be like the covenant that I made with their ancestors at the time when I took them by the hand and brought them out of the land of Egypt. Because they did not remain loyal to my covenant, I ignored them, declares the Lord.

NET Bible
"It will not be like the covenant that I made with their fathers, on the day when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they did not continue in my covenant and I had no regard for them, says the Lord.

Aramaic Bible in Plain English
“Not like that Covenant that I gave to their fathers in the day when I took their hands and brought them from the land of Egypt, because they did not continue in my Covenant; I also rejected them, says THE LORD JEHOVAH.”

GOD'S WORD® Translation
It will not be like the promise that I made to their ancestors when I took them by the hand and brought them out of Egypt. They rejected that promise, so I ignored them, says the Lord.

Jubilee Bible 2000
not according to the testament that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they did not continue in my testament, and I regarded them not, saith the Lord.

King James 2000 Bible
Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt; because they continued not in my covenant, and I regarded them not, says the Lord.

American King James Version
Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt; because they continued not in my covenant, and I regarded them not, said the Lord.

American Standard Version
Not according to the covenant that I made with their fathers In the day that I took them by the hand to lead them forth out of the land of Egypt; For they continued not in my covenant, And I regarded them not, saith the Lord.

Douay-Rheims Bible
Not according to the testament which I made to their fathers, on the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt: because they continued not in my testament: and I regarded them not, saith the Lord.

Darby Bible Translation
not according to the covenant which I made to their fathers in [the] day of my taking their hand to lead them out of the land of Egypt; because *they* did not continue in my covenant, and *I* did not regard them, saith [the] Lord.

English Revised Version
Not according to the covenant that I made with their fathers In the day that I took them by the hand to lead them forth out of the land of Egypt; For they continued not in my covenant, And I regarded them not, saith the Lord.

Webster's Bible Translation
Not according to the covenant that I made with their fathers, in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt; because they continued not in my covenant, and I regarded them not, saith the Lord.

Weymouth New Testament
a Covenant unlike the one which I made with their forefathers on the day when I took them by the hand to lead them out from the land of Egypt; for they would not remain faithful to that.' 'So I turned from them,' says the Lord.

World English Bible
not according to the covenant that I made with their fathers, in the day that I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt; for they didn't continue in my covenant, and I disregarded them," says the Lord.

Young's Literal Translation
not according to the covenant that I made with their fathers, in the day of My taking them by their hand, to bring them out of the land of Egypt -- because they did not remain in My covenant, and I did not regard them, saith the Lord, --

Hebreërs 8:9 Afrikaans PWL
nie volgens die verbond wat Ek vir hulle vaders gegee het op die dag toe Ek hulle aan die hand gegryp het, om hulle uit Mitzrayim uit te lei nie, want hulle het nie gebly in My verbond nie en Ek het hulle verwerp,” sê יהוה:

Hebrenjve 8:9 Albanian
jo si besëlidhja që bëra me etërit e tyre, ditën që i mora për dore për t'i nxjerrë jashtë nga toka e Egjiptit, sepse ata nuk qëndruan besnikë në Besëlidhjen time, dhe unë i braktisa, thotë Zoti.

ﺍﻟﻌﺒﺮﺍﻧﻴﻴﻦ 8:9 Arabic: Smith & Van Dyke
لا كالعهد الذي عملته مع آبائهم يوم امسكت بيدهم لاخرجهم من ارض مصر لانهم لم يثبتوا في عهدي وانا اهملتهم يقول الرب.

ԹՈՒՂԹ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ 8:9 Armenian (Western): NT
Սակայն ո՛չ այն ուխտին պէս՝ որ կնքեցի անոնց հայրերուն հետ, այն օրը երբ բռնեցի անոնց ձեռքէն՝ Եգիպտոսի երկրէն հանելու համար զանոնք. քանի անոնք չյարատեւեցին իմ ուխտիս մէջ, ես ալ անհոգ եղայ անոնց հանդէպ,- կ՚ըսէ Տէրը:-

Hebraicoetara. 8:9 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ez hayén aitequin eguin vkan nuen Alliançaren araura, hayén escua hartu nuen egunean Egypteco lurretic idoqui nitzançát, ceren ezpaitirade hec ene Alliançán egon, eta nic menospreciatu vkan ditut hec, dio Iaunac.

D Hebern 8:9 Bavarian
und zwaar nit aynn sölchern wie mit iene Vätter, die was i aushergweis aus Güptn. Sö seind nit blibn dyrbei, und drum haan i mi niemer um ien kümmert, spricht dyr Trechtein.

Евреи 8:9 Bulgarian
Не такъв завет, какъвто направих с бащите им В деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из Египетската земя; Защото те не устояха в завета Ми, И Аз ги оставих, казва Господ.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
這約不像從前我拉著他們祖先的手,在領他們出埃及地的日子裡與他們所立的約。因為他們沒有持守我的約,我就不理他們——這是主說的。

中文标准译本 (CSB Simplified)
这约不像从前我拉着他们祖先的手,在领他们出埃及地的日子里与他们所立的约。因为他们没有持守我的约,我就不理他们——这是主说的。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
不像我拉著他們祖宗的手,領他們出埃及的時候,與他們所立的約。因為他們不恆心守我的約,我也不理他們。這是主說的。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
不像我拉着他们祖宗的手,领他们出埃及的时候,与他们所立的约。因为他们不恒心守我的约,我也不理他们。这是主说的。”

希 伯 來 書 8:9 Chinese Bible: Union (Traditional)
不 像 我 拉 著 他 們 祖 宗 的 手 , 領 他 們 出 埃 及 的 時 候 , 與 他 們 所 立 的 約 。 因 為 他 們 不 恆 心 守 我 的 約 , 我 也 不 理 他 們 。 這 是 主 說 的 。

希 伯 來 書 8:9 Chinese Bible: Union (Simplified)
不 像 我 拉 着 他 们 祖 宗 的 手 , 领 他 们 出 埃 及 的 时 候 , 与 他 们 所 立 的 约 。 因 为 他 们 不 恒 心 守 我 的 约 , 我 也 不 理 他 们 。 这 是 主 说 的 。

Poslanica Hebrejima 8:9 Croatian Bible
Ne Savez kakav učinih s ocima njihovim u dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske jer oni ne ustrajaše u mom Savezu pa i ja zanemarih njih - govori Gospodin.

Židům 8:9 Czech BKR
Ne podle smlouvy té, kterouž jsem učinil s otci jejich v ten den, když jsem je vzal za ruku jejich, abych je vyvedl z země Egyptské. Nebo oni nezůstali v smlouvě mé, a já opustil jsem je, praví Pán.

Hebræerne 8:9 Danish
ikke som den Pagt, jeg gjorde med deres Fædre paa den Dag, da jeg tog dem ved Haanden for at føre dem ud af Ægyptens Land; thi de bleve ikke i min Pagt, og jeg brød mig ikke om dem, siger Herren.

Hebreeën 8:9 Dutch Staten Vertaling
Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage, als Ik hen bij de hand nam, om hen uit Egypteland te leiden; want zij zijn in dit Mijn verbond niet gebleven, en Ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere.

Nestle Greek New Testament 1904
οὐ κατὰ τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τῆς χειρὸς αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήκῃ μου, κἀγὼ ἠμέλησα αὐτῶν, λέγει Κύριος.

Westcott and Hort 1881
οὐ κατὰ τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τῆς χειρὸς αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήκῃ μου, κἀγὼ ἠμέλησα αὐτῶν, λέγει Κύριος.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
οὐ κατὰ τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τῆς χειρὸς αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήκῃ μου, κἀγὼ ἠμέλησα αὐτῶν, λέγει Κύριος.

RP Byzantine Majority Text 2005
οὐ κατὰ τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τῆς χειρὸς αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου· ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήκῃ μου, κἀγὼ ἠμέλησα αὐτῶν, λέγει κύριος.

Greek Orthodox Church 1904
οὐ κατὰ τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τῆς χειρὸς αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου· ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήκῃ μου, κἀγὼ ἠμέλησα αὐτῶν, λέγει Κύριος·

Tischendorf 8th Edition
οὐ κατά ὁ διαθήκη ὅς ποιέω ὁ πατήρ αὐτός ἐν ἡμέρα ἐπιλαμβάνομαι ἐγώ ὁ χείρ αὐτός ἐξάγω αὐτός ἐκ γῆ Αἴγυπτος ὅτι αὐτός οὐ ἐμμένω ἐν ὁ διαθήκη ἐγώ κἀγώ ἀμελέω αὐτός λέγω κύριος

Scrivener's Textus Receptus 1894
οὐ κατὰ τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τῆς χειρὸς αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου· ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήκῃ μου, κἀγὼ ἠμέλησα αὐτῶν, λέγει Κύριος.

Stephanus Textus Receptus 1550
οὐ κατὰ τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τῆς χειρὸς αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήκῃ μου κἀγὼ ἠμέλησα αὐτῶν λέγει κύριος·

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ου κατα την διαθηκην ην εποιησα τοις πατρασιν αυτων εν ημερα επιλαβομενου μου της χειρος αυτων εξαγαγειν αυτους εκ γης αιγυπτου οτι αυτοι ουκ ενεμειναν εν τη διαθηκη μου καγω ημελησα αυτων λεγει κυριος

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ου κατα την διαθηκην ην εποιησα τοις πατρασιν αυτων εν ημερα επιλαβομενου μου της χειρος αυτων εξαγαγειν αυτους εκ γης αιγυπτου οτι αυτοι ουκ ενεμειναν εν τη διαθηκη μου καγω ημελησα αυτων λεγει κυριος

Stephanus Textus Receptus 1550
ου κατα την διαθηκην ην εποιησα τοις πατρασιν αυτων εν ημερα επιλαβομενου μου της χειρος αυτων εξαγαγειν αυτους εκ γης αιγυπτου οτι αυτοι ουκ ενεμειναν εν τη διαθηκη μου καγω ημελησα αυτων λεγει κυριος

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ου κατα την διαθηκην ην εποιησα τοις πατρασιν αυτων εν ημερα επιλαβομενου μου της χειρος αυτων εξαγαγειν αυτους εκ γης Αιγυπτου· οτι αυτοι ουκ ενεμειναν εν τη διαθηκη μου, καγω ημελησα αυτων, λεγει Κυριος.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ου κατα την διαθηκην ην εποιησα τοις πατρασιν αυτων εν ημερα επιλαβομενου μου της χειρος αυτων εξαγαγειν αυτους εκ γης αιγυπτου οτι αυτοι ουκ ενεμειναν εν τη διαθηκη μου καγω ημελησα αυτων λεγει κυριος

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ου κατα την διαθηκην ην εποιησα τοις πατρασιν αυτων εν ημερα επιλαβομενου μου της χειρος αυτων εξαγαγειν αυτους εκ γης αιγυπτου οτι αυτοι ουκ ενεμειναν εν τη διαθηκη μου καγω ημελησα αυτων λεγει κυριος

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ou kata tēn diathēkēn hēn epoiēsa tois patrasin autōn en hēmera epilabomenou mou tēs cheiros autōn exagagein autous ek gēs Aigyptou, hoti autoi ouk enemeinan en tē diathēkē mou, kagō ēmelēsa autōn, legei Kyrios.

ou kata ten diatheken hen epoiesa tois patrasin auton en hemera epilabomenou mou tes cheiros auton exagagein autous ek ges Aigyptou, hoti autoi ouk enemeinan en te diatheke mou, kago emelesa auton, legei Kyrios.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ou kata tēn diathēkēn hēn epoiēsa tois patrasin autōn en hēmera epilabomenou mou tēs cheiros autōn exagagein autous ek gēs Aigyptou, hoti autoi ouk enemeinan en tē diathēkē mou, kagō ēmelēsa autōn, legei Kyrios.

ou kata ten diatheken hen epoiesa tois patrasin auton en hemera epilabomenou mou tes cheiros auton exagagein autous ek ges Aigyptou, hoti autoi ouk enemeinan en te diatheke mou, kago emelesa auton, legei Kyrios.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:9 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ou kata tēn diathēkēn ēn epoiēsa tois patrasin autōn en ēmera epilabomenou mou tēs cheiros autōn exagagein autous ek gēs aiguptou oti autoi ouk enemeinan en tē diathēkē mou kagō ēmelēsa autōn legei kurios

ou kata tEn diathEkEn En epoiEsa tois patrasin autOn en Emera epilabomenou mou tEs cheiros autOn exagagein autous ek gEs aiguptou oti autoi ouk enemeinan en tE diathEkE mou kagO EmelEsa autOn legei kurios

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:9 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ou kata tēn diathēkēn ēn epoiēsa tois patrasin autōn en ēmera epilabomenou mou tēs cheiros autōn exagagein autous ek gēs aiguptou oti autoi ouk enemeinan en tē diathēkē mou kagō ēmelēsa autōn legei kurios

ou kata tEn diathEkEn En epoiEsa tois patrasin autOn en Emera epilabomenou mou tEs cheiros autOn exagagein autous ek gEs aiguptou oti autoi ouk enemeinan en tE diathEkE mou kagO EmelEsa autOn legei kurios

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:9 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ou kata tēn diathēkēn ēn epoiēsa tois patrasin autōn en ēmera epilabomenou mou tēs cheiros autōn exagagein autous ek gēs aiguptou oti autoi ouk enemeinan en tē diathēkē mou kagō ēmelēsa autōn legei kurios

ou kata tEn diathEkEn En epoiEsa tois patrasin autOn en Emera epilabomenou mou tEs cheiros autOn exagagein autous ek gEs aiguptou oti autoi ouk enemeinan en tE diathEkE mou kagO EmelEsa autOn legei kurios

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:9 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ou kata tēn diathēkēn ēn epoiēsa tois patrasin autōn en ēmera epilabomenou mou tēs cheiros autōn exagagein autous ek gēs aiguptou oti autoi ouk enemeinan en tē diathēkē mou kagō ēmelēsa autōn legei kurios

ou kata tEn diathEkEn En epoiEsa tois patrasin autOn en Emera epilabomenou mou tEs cheiros autOn exagagein autous ek gEs aiguptou oti autoi ouk enemeinan en tE diathEkE mou kagO EmelEsa autOn legei kurios

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:9 Westcott/Hort - Transliterated
ou kata tēn diathēkēn ēn epoiēsa tois patrasin autōn en ēmera epilabomenou mou tēs cheiros autōn exagagein autous ek gēs aiguptou oti autoi ouk enemeinan en tē diathēkē mou kagō ēmelēsa autōn legei kurios

ou kata tEn diathEkEn En epoiEsa tois patrasin autOn en Emera epilabomenou mou tEs cheiros autOn exagagein autous ek gEs aiguptou oti autoi ouk enemeinan en tE diathEkE mou kagO EmelEsa autOn legei kurios

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:9 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ou kata tēn diathēkēn ēn epoiēsa tois patrasin autōn en ēmera epilabomenou mou tēs cheiros autōn exagagein autous ek gēs aiguptou oti autoi ouk enemeinan en tē diathēkē mou kagō ēmelēsa autōn legei kurios

ou kata tEn diathEkEn En epoiEsa tois patrasin autOn en Emera epilabomenou mou tEs cheiros autOn exagagein autous ek gEs aiguptou oti autoi ouk enemeinan en tE diathEkE mou kagO EmelEsa autOn legei kurios

Zsidókhoz 8:9 Hungarian: Karoli
Nem azon szövetség szerint, a melyet kötöttem az õ atyáikkal ama napon, mikor kézen fogtam õket, hogy kivezessem Égyiptomból, mert õk nem maradtak meg abban az én szövetségemben, azért én sem gondoltam velök, mondja az Úr.

Al la hebreoj 8:9 Esperanto
Ne tian, kiel la interligo, kiun Mi faris kun iliaj patroj En la tago, kiam Mi prenis ilian manon, por elkonduki ilin el la lando Egipta, CXar ili ne restis en Mia interligo, Kaj Mi malatentis ilin, diris la Eternulo.

Kirje heprealaisille 8:9 Finnish: Bible (1776)
En sen Testamentin jälkeen, jonka minä heidän isillensä sinä päivänä annoin, kuin minä heidän käteensä rupesin, heitä Egyptin maalta johdattaakseni; sillä ei he pysyneet minun Testamentissani, niin en minäkään ole heistä lukua pitänyt, sanoo Herra.

Hébreux 8:9 French: Darby
non selon l'alliance que j'ai faite avec leurs peres, au jour ou je les pris par la main pour les tirer du pays d'Egypte; car ils n'ont pas persevere dans mon alliance, et moi je les ai delaisses, dit le *Seigneur.

Hébreux 8:9 French: Louis Segond (1910)
Non comme l'alliance que je traitai avec leurs pères, Le jour où je les saisis par la main Pour les faire sortir du pays d'Egypte; Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, Et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur.

Hébreux 8:9 French: Martin (1744)
Non selon l'alliance que je traitai avec leurs pères, le jour que je les pris par la main pour les tirer du pays d'Egypte, car ils n'ont point persévéré dans mon alliance; c'est pourquoi je les ai méprisés, dit le Seigneur.

Hebraeer 8:9 German: Modernized
nicht nach dem Testament, das ich gemacht habe mit ihren Vätern an dem Tage, da ich ihre Hand ergriff, sie auszuführen aus Ägyptenland. Denn sie sind nicht geblieben in meinem Testament; so habe ich ihrer auch nicht wollen achten, spricht der HERR.

Hebraeer 8:9 German: Luther (1912)
nicht nach dem Testament, das ich gemacht habe mit ihren Vätern an dem Tage, da ich ihre Hand ergriff, sie auszuführen aus Ägyptenland. Denn sie sind nicht geblieben in meinem Testament, so habe ich ihrer auch nicht wollen achten, spricht der HERR.

Hebraeer 8:9 German: Textbibel (1899)
nicht wie den Bund, den ich gemacht habe für ihre Väter am Tage, da ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Aegyptenland zu führen; denn sie sind nicht bei meinem Bund geblieben, so habe ich sie aufgegeben, spricht der Herr.

Ebrei 8:9 Italian: Riveduta Bible (1927)
non un patto come quello che feci coi loro padri nel giorno che li presi per la mano per trarli fuori dal paese d’Egitto; perché essi non han perseverato nel mio patto, ed io alla mia volta non mi son curato di loro, dice il Signore.

Ebrei 8:9 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Non secondo il patto ch’io feci co’ padri loro, nel giorno ch’io li presi per la mano, per trarli fuor del paese di Egitto; poichè essi non hanno perseverato nel mio patto; onde io li ho rigettati, dice il Signore.

IBRANI 8:9 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
bukannya menurut seperti perjanjian yang sudah Aku buat dengan segala nenek moyang mereka itu, pada hari tatkala Aku memegang tangannya memimpin mereka itu keluar dari negeri Mesir; karena tiada mereka itu tetap kepada Perjanjian-Ku itu, dan tiadalah Aku mengindahkan mereka itu, firman Tuhan.

Hebrews 8:9 Kabyle: NT
Ur yețțili ara am leɛqed-nni i xedmeɣ d lejdud-nsen asmi i sen-ṭṭfeɣ afus s sufɣeɣ-ten-id si tmurt n Maṣer , imi nutni ur ṭṭifen ara di leɛqed-inu ula d nekk ǧǧiɣ-ten.

히브리서 8:9 Korean
또 주께서 가라사대 내가 저희 열조들의 손을 잡고 애굽 땅에서 인도하여 내던 날에 저희와 세운 언약과 같지 아니하도다 저희는내 언약 안에 머물러 있지 아니하므로 내가 저희를 돌아보지 아니하였노라

Hebraeos 8:9 Latin: Vulgata Clementina
non secundum testamentum quod feci patribus eorum in die qua apprehendi manum eorum ut educerem illos de terra Ægypti : quoniam ipsi non permanserunt in testamento meo : et ego neglexi eos, dicit Dominus.

Ebrejiem 8:9 Latvian New Testament
Ne tādu derību, kādu nodibināju ar viņu tēviem tanī dienā, kad satvēru viņu roku, lai izvestu tos no Ēģiptes zemes, jo viņi paši nav palikuši manā derībā, un es viņus atmetu, saka Kungs.

Laiðkas þydams 8:9 Lithuanian
Ne tokią Sandorą, kokią buvau sudaręs su jų tėvais tą dieną, kai paėmiau juos už rankos, norėdamas išvesti iš Egipto žemės. Jie neišsaugojo mano Sandoros, ir Aš juos apleidau,­sako Viešpats.­

Hebrews 8:9 Maori
E kore e rite ki te kawenata i whakaritea e ahau ki o ratou matua, i arahi mai ai i a ratou i te whenua o Ihipa; kihai nei hoki ratou i u ki taku kawenata, a kore ake oku whakaaro ki a ratou, e ai ta te Ariki.

Hebreerne 8:9 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
ikke efter den pakt som jeg gjorde med deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egyptens land; for de blev ikke i min pakt, og jeg brydde mig ikke om dem, sier Herren.

Hebreos 8:9 Spanish: La Biblia de las Américas
NO COMO EL PACTO QUE HICE CON SUS PADRES EL DIA QUE LOS TOME DE LA MANO PARA SACARLOS DE LA TIERRA DE EGIPTO; PORQUE NO PERMANECIERON EN MI PACTO, Y YO ME DESENTENDI DE ELLOS, DICE EL SEÑOR.

Hebreos 8:9 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
NO COMO EL PACTO QUE HICE CON SUS PADRES EL DIA QUE LOS TOME DE LA MANO PARA SACARLOS DE LA TIERRA DE EGIPTO; PORQUE NO PERMANECIERON EN MI PACTO, Y YO ME DESENTENDI DE ELLOS, DICE EL SEÑOR.

Hebreos 8:9 Spanish: Reina Valera Gómez
No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto: Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo los desatendí, dice el Señor.

Hebreos 8:9 Spanish: Reina Valera 1909
No como el pacto que hice con sus padres El día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto: Porque ellos no permanecieron en mi pacto, Y yo los menosprecié, dice el Señor.

Hebreos 8:9 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
no como el testamento que hice a vuestros padres el día que los tomé por la mano que los sacaría de la tierra de Egipto; porque ellos no permanecieron en mi testamento, y yo los menosprecié a ellos, dice el Señor;

Hebreus 8:9 Bíblia King James Atualizada Português
Não conforme a aliança que fiz com seus antepassados, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito; pois eles não continuaram na minha aliança, e Eu me afastei deles”, assevera o Senhor!

Hebreus 8:9 Portugese Bible
Não segundo o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito; pois não permaneceram naquele meu pacto, e eu para eles não atentei, diz o Senhor.   

Evrei 8:9 Romanian: Cornilescu
nu ca legămîntul, pe care l-am făcut cu părinţii lor, în ziua cînd i-am apucat de mînă, ca să -i scot din ţara Egiptului. Pentrucă n'au rămas în legămîntul Meu, şi nici Mie nu Mi -a păsat de ei, zice Domnul.

К Евреям 8:9 Russian: Synodal Translation (1876)
не такой завет, какой Я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской, потому что они не пребыли в том завете Моем, и Я пренебрег их, говорит Господь.

К Евреям 8:9 Russian koi8r
не такой завет, какой Я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской, потому что они не пребыли в том завете Моем, и Я пренебрег их, говорит Господь.

Hebrews 8:9 Shuar New Testament
Yaunchu ju shuara uuntrin Ejiptunmaya yaruakmiaj nui Emka Chichaman najanamjai. Tura Yamaram Chichaman najanattaj nu N·nischa ßtatui. Emka nuna uminiachkui ajapan iniaisarmajai." N·nis tawai Uunt Yus.

Hebreerbrevet 8:9 Swedish (1917)
icke ett sådant förbund som det jag gjorde med deras fäder, på den dag då jag tog dem vid handen till att föra dem ut ur Egyptens land. Ty de förblevo icke i mitt förbund, och därför frågade icke heller jag efter dem, säger Herren.

Waebrania 8:9 Swahili NT
Agano hili halitakuwa kama lile nililofanya na babu zao siku ile nilipowaongoza kwa mkono kutoka nchi ya Misri. Hawakuwa waaminifu kwa agano langu; na hivyo mimi sikuwajali, asema Bwana.

Hebreo 8:9 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Hindi ayon sa tipang aking ipinakipagtipan sa kanilang mga magulang Nang araw na sila'y aking tangnan sa kamay, upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Egipto; Sapagka't sila'y hindi nanatili sa aking tipan, At akin silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon.

Širawt ta tǝtawaktab i Kǝl-Ɣibri 8:9 Tawallamat Tamajaq NT
Arkawal ǝn tassaq wa, wǝr zʼalu ǝd wa namaggaɣ ǝd marawan-nasan, assaɣa wa tan-d-ǝdkalaɣ ǝkkasaq-qan-du daɣ Masar. Dad zamas wǝr ǝɣdelan daɣ arkawal ǝn tassaq wa dǝr-san namagga, wǝdi ǝgmada batu-nasan, inna Ǝmǝli.

ฮีบรู 8:9 Thai: from KJV
ไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราได้กระทำกับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย เมื่อเราจูงมือเขาเพื่อนำเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์ เพราะว่าเขาเหล่านั้นไม่ได้มั่นอยู่ในพันธสัญญาของเราอีกต่อไปแล้ว เราจึงได้ละเขาไว้" องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้แหละ

İbraniler 8:9 Turkish
‹Atalarını Mısırdan çıkarmak için Ellerinden tuttuğum gün Onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek. Çünkü onlar antlaşmama bağlı kalmadılar, Ben de onlardan yüz çevirdim› Diyor Rab.

Евреи 8:9 Ukrainian: NT
не по завіту, що вробив я з отцями вашими, того дня, як узяв я їх за руку, щоб вивести їх із землі Єгипецької: бо вони не пробували в завітї моїм, і я занедбав їх, глаголе Господь.

Hebrews 8:9 Uma New Testament
Pojanci to bo'u toe mpai', uma hewa Pojanci to kubabehi hi ntu'a-ra owi nto'u kakutete' -ra malai ngkai tana' Mesir. Uma-ra tida mpotuku' Pojanci-ku to ri'ulu toe, alaa-na uma-pi kupewili' -ra.

Heâ-bô-rô 8:9 Vietnamese (1934)
Không phải như ước ta đã lập với tổ tiên chúng nó, Trong ngày ta cầm tay họ dẫn ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Vì họ không bền giữ lời ước ta, Nên ta không đoái xem họ, ấy là lời Chúa phán.

Hebrews 8:8
Top of Page
Top of Page