Hebrews 8
Kabyle: NT
1Deg wayen akk i d-nenna atan wayen yesɛan azal : Lmuqeddem nneɣ ameqqran yeṭṭef amkan n lḥekma ɣer tama tayeffust n Sidi Ṛebbi di tgelda n igenwan. 2Ixeddem ccɣel-is n lmuqeddem ameqqran deg wemkan iqedsen n tideț i gebna Sidi Ṛebbi, mačči d win i bnan yemdanen. 3Yal lmuqeddem sbedden-t iwakken ad yețqeddim lewɛadi d iseflawen, daymi i s-ilaq ula d nețța ad yesɛu ayen ara iqeddem ; 4lemmer Lmuqeddem-nneɣ ameqqran di ddunit i gella, ur yezmir ara ad yili d lmuqeddem nețța ur nelli ara seg wat Lewwi, imi llan wid yețqeddimen lewɛadi akken i d-tenna ccariɛa. 5Ccɣel i xeddmen lmuqedemin agi d lemtel, d ccbiha n wayen yellan deg igenwan. Mi gekker Sidna Musa ad isbedd aqiḍun n temlilit, Sidi Ṛebbi yenna yas : -- Muqel ! Xdem kullec am lemtel i k-d-ssekneɣ deg wedrar. 6Meɛna tura Lmasiḥ yețțunefk as-d ccɣel yugaren wagi s waṭas, d nețța i d amcafeɛ-nneɣ ɣer Sidi Ṛebbi di leɛqed yifen amezwaru, ibedden ɣef lweɛd iṣeḥḥan.

7Lemmer leɛqed amezwaru ur ixuṣṣ ara tili ur d-yețțili ara wayeḍ.

8Axaṭer asmi i glum Sidi Ṛebbi ɣef wegdud-is yenna : A d-asen wussan i deg ara sbeddeɣ leɛqed ajdid akk-d wegdud n Isṛail d wegdud n Yahuda.

9 Ur yețțili ara am leɛqed-nni i xedmeɣ d lejdud-nsen asmi i sen-ṭṭfeɣ afus s sufɣeɣ-ten-id si tmurt n Maṣer , imi nutni ur ṭṭifen ara di leɛqed-inu ula d nekk ǧǧiɣ-ten.

10 Atan leɛqed ara sbeddeɣ gar-i d wegdud n Isṛail. A wen-iniɣ : M 'ara ɛeddin wussan-agi, a sen-sfehmeɣ lumuṛat-inu, a ten-skecmeɣ deg wulawen-nsen, ad iliɣ d Illu-nsen, ad ilin d agdud-iw.

11 Deg ussan-nni, yiwen ur yeqqaṛ i wayeḍ neɣ i gma-s « issin Sidi Ṛebbi » axaṭer ad iyi-issinen meṛṛa seg umeẓyan ar umeqqran.

12 A sen-semmḥeɣ ddnubat-nsen, ur ten-id-țmektayeɣ ara.

13Imi d-yehdeṛ ɣef leɛqed ajdid, leɛqed amezwaru yuɣal d aqdim ; ayen yellan d aqdim qṛib ad ițwakkes.Kabyle: NT

Bible Hub

Hebrews 7
Top of Page
Top of Page