Hebrews 8:11
New International Version
No longer will they teach their neighbor, or say to one another, 'Know the Lord,' because they will all know me, from the least of them to the greatest.

New Living Translation
And they will not need to teach their neighbors, nor will they need to teach their relatives, saying, 'You should know the LORD.' For everyone, from the least to the greatest, will know me already.

English Standard Version
And they shall not teach, each one his neighbor and each one his brother, saying, ‘Know the Lord,’ for they shall all know me, from the least of them to the greatest.

Berean Study Bible
No longer will each one teach his neighbor or his brother, saying, ‘Know the Lord,’ because they will all know Me, from the least of them to the greatest.

New American Standard Bible
"AND THEY SHALL NOT TEACH EVERYONE HIS FELLOW CITIZEN, AND EVERYONE HIS BROTHER, SAYING, 'KNOW THE LORD,' FOR ALL WILL KNOW ME, FROM THE LEAST TO THE GREATEST OF THEM.

King James Bible
And they shall not teach every man his neighbour, and every man his brother, saying, Know the Lord: for all shall know me, from the least to the greatest.

Holman Christian Standard Bible
And each person will not teach his fellow citizen, and each his brother, saying, "Know the Lord," because they will all know Me, from the least to the greatest of them.

International Standard Version
Never again will everyone teach his neighbor or his brother by saying, 'Know the Lord,' because all of them will know me, from the least important to the most important.

NET Bible
"And there will be no need at all for each one to teach his countryman or each one to teach his brother saying, 'Know the Lord,' since they will all know me, from the least to the greatest.

Aramaic Bible in Plain English
“And a man will not teach a citizen of his city, neither his brother, and say, 'Know THE LORD JEHOVAH', because they shall all know me, from their little ones and unto their Elders.”

GOD'S WORD® Translation
No longer will each person teach his neighbors or his relatives by saying, 'Know the Lord.' All of them from the least important to the most important will all know me

Jubilee Bible 2000
and no one shall teach his neighbour nor anyone his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me, from the least to the greatest.

King James 2000 Bible
And they shall not teach every man his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord: for all shall know me, from the least to the greatest.

American King James Version
And they shall not teach every man his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord: for all shall know me, from the least to the greatest.

American Standard Version
And they shall not teach every man his fellow-citizen, And every man his brother, saying, Know the Lord: For all shall know me, From the least to the greatest of them.

Douay-Rheims Bible
And they shall not teach every man his neighbour and every man his brother, saying, Know the Lord: for all shall know me from the least to the greatest of them:

Darby Bible Translation
And they shall not teach each his fellow-citizen, and each his brother, saying, Know the Lord; because all shall know me in themselves, from [the] little one [among them] unto [the] great among them.

English Revised Version
And they shall not teach every man his fellow-citizen, And every man his brother, saying, Know the Lord: For all shall know me, From the least to the greatest of them.

Webster's Bible Translation
And they shall not teach every man his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord: for all shall know me, from the least to the greatest.

Weymouth New Testament
And there shall be no need for them to teach each one his fellow citizen and each one his brother, saying, Know the Lord. For all will know Me from the least of them to the greatest;

World English Bible
They will not teach every man his fellow citizen, and every man his brother, saying, 'Know the Lord,' for all will know me, from the least of them to the greatest of them.

Young's Literal Translation
and they shall not teach each his neighbour, and each his brother, saying, Know thou the Lord, because they shall all know Me from the small one of them unto the great one of them,

Hebreërs 8:11 Afrikaans PWL
en hulle sal nie meer elkeen sy medemens en elkeen sy broer leer en sê: ‘Ken יהוה’ nie, want hulle almal sal My ken, vanaf hulle kleinste tot hulle oudste.

Hebrenjve 8:11 Albanian
Dhe askush nuk do të mësojë më të afërmin e tij, askush vëllanë e vet, duke thënë: "Njih Perëndinë!". Sepse të gjithë do të më njohin, nga më i vogli e deri tek më i madhi prej tyre,

ﺍﻟﻌﺒﺮﺍﻧﻴﻴﻦ 8:11 Arabic: Smith & Van Dyke
ولا يعلّمون كل واحد قريبه وكل واحد اخاه قائلا اعرف الرب لان الجميع سيعرفونني من صغيرهم الى كبيرهم.

ԹՈՒՂԹ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ 8:11 Armenian (Western): NT
Ա՛լ իւրաքանչիւրը պիտի չսորվեցնէ իր ընկերին, ո՛չ ալ իւրաքանչիւրը իր եղբօր՝ ըսելով. “Ճանչցի՛ր Տէրը”, քանի որ անոնց պզտիկէն մինչեւ մեծը՝ պիտի ճանչնան զիս.

Hebraicoetara. 8:11 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta eztu iracatsiren batbederac bere hurcoa, ez batbederac bere anayea, dioela, Eçagut eçac Iauna: ecen eçaguturen nauté chipienetic hayén arteco handieneranoco guciéc.

D Hebern 8:11 Bavarian
Kainer braucht aft meer seinn Mitbürger beleern und zo seinn Bruedern sagn: 'Dyrkenn önn Trechtein!' Denn sö allsand, Maiste wie Minste, gaand mi dyrkennen.

Евреи 8:11 Bulgarian
И няма [вече] да учат всеки съгражданина си И всеки брата си, като му казват: Познай Господа; Защото всички ще Ме познават, От малък до голям между тях.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
他們絕不需要教導各自的同胞、各自的兄弟,說:『你要認識主』——因為他們所有的人,從卑微的到尊貴的,都將認識我;

中文标准译本 (CSB Simplified)
他们绝不需要教导各自的同胞、各自的兄弟,说:‘你要认识主’——因为他们所有的人,从卑微的到尊贵的,都将认识我;

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
他們不用各人教導自己的鄉鄰和自己的弟兄說:『你該認識主』,因為他們從最小的到至大的,都必認識我。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
他们不用各人教导自己的乡邻和自己的弟兄说:‘你该认识主’,因为他们从最小的到至大的,都必认识我。

希 伯 來 書 8:11 Chinese Bible: Union (Traditional)
他 們 不 用 各 人 教 導 自 己 的 鄉 鄰 和 自 己 的 弟 兄 , 說 : 你 該 認 識 主 ; 因 為 他 們 從 最 小 的 到 至 大 的 , 都 必 認 識 我 。

希 伯 來 書 8:11 Chinese Bible: Union (Simplified)
他 们 不 用 各 人 教 导 自 己 的 乡 邻 和 自 己 的 弟 兄 , 说 : 你 该 认 识 主 ; 因 为 他 们 从 最 小 的 到 至 大 的 , 都 必 认 识 我 。

Poslanica Hebrejima 8:11 Croatian Bible
I neće više nitko učiti sugrađanina i nitko brata svoga govoreći: Spoznaj Gospodina, ta svi će me poznavati, malo i veliko,

Židům 8:11 Czech BKR
A nebudouť učiti jeden každý bližního svého, a jeden každý bratra svého, říkajíce: Poznej Pána, protože mne všickni znáti budou, od nejmenšího z nich až do největšího z nich.

Hebræerne 8:11 Danish
Og de skulle ikke lære hver sin Medborger og hver sin Broder og sige: Kend Herren; thi de skulle alle kende mig, fra den mindste indtil den største iblandt dem.

Hebreeën 8:11 Dutch Staten Vertaling
En zij zullen niet leren, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, zeggende: Ken de Heere; want zij zullen Mij allen kennen van den kleine onder hen tot den grote onder hen.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, λέγων Γνῶθι τὸν Κύριον, ὅτι πάντες εἰδήσουσίν με ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου αὐτῶν.

Westcott and Hort 1881
καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, λέγων Γνῶθι τὸν κύριον, ὅτι πάντες εἰδήσουσίν με ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου αὐτῶν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, λέγων Γνῶθι τὸν κύριον, ὅτι πάντες εἰδήσουσίν με ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου αὐτῶν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην αὐτοῦ, καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, λέγων, Γνῶθι τὸν κύριον· ὅτι πάντες εἰδήσουσίν με, ἀπὸ μικροῦ αὐτῶν ἕως μεγάλου αὐτῶν.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, λέγων· γνῶθι τὸν Κύριον· ὅτι πάντες εἰδήσουσί με ἀπὸ μικροῦ αὐτῶν ἕως μεγάλου αὐτῶν·

Tischendorf 8th Edition
καί οὐ μή διδάσκω ἕκαστος ὁ πολίτης αὐτός καί ἕκαστος ὁ ἀδελφός αὐτός λέγω γινώσκω ὁ κύριος ὅτι πᾶς εἴδω ἐγώ ἀπό μικρός ἕως μέγας αὐτός

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πλησίον αὐτοῦ, καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, λέγων, Γνῶθι τὸν Κύριον· ὅτι πάντες εἰδήσουσί με, ἀπὸ μικροῦ αὐτῶν ἕως μεγάλου αὐτῶν.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πλησίον αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ λέγων, Γνῶθι τὸν κύριον ὅτι πάντες εἰδήσουσίν με ἀπὸ μικροῦ αὐτῶν ἕως μεγάλου αὐτῶν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ου μη διδαξωσιν εκαστος τον πολιτην αυτου και εκαστος τον αδελφον αυτου λεγων γνωθι τον κυριον οτι παντες ειδησουσιν με απο μικρου εως μεγαλου αυτων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ου μη διδαξωσιν εκαστος τον πολιτην αυτου και εκαστος τον αδελφον αυτου λεγων γνωθι τον κυριον οτι παντες ειδησουσιν με απο μικρου εως μεγαλου αυτων

Stephanus Textus Receptus 1550
και ου μη διδαξωσιν εκαστος τον πλησιον αυτου και εκαστος τον αδελφον αυτου λεγων γνωθι τον κυριον οτι παντες ειδησουσιν με απο μικρου αυτων εως μεγαλου αυτων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και ου μη διδαξωσιν εκαστος τον πλησιον αυτου, και εκαστος τον αδελφον αυτου, λεγων, Γνωθι τον Κυριον· οτι παντες ειδησουσι με, απο μικρου αυτων εως μεγαλου αυτων.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ου μη διδαξωσιν εκαστος τον πολιτην αυτου και εκαστος τον αδελφον αυτου λεγων γνωθι τον κυριον οτι παντες ειδησουσιν με απο μικρου αυτων εως μεγαλου αυτων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ου μη διδαξωσιν εκαστος τον πολιτην αυτου και εκαστος τον αδελφον αυτου λεγων γνωθι τον κυριον οτι παντες ειδησουσιν με απο μικρου εως μεγαλου αυτων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai ou mē didaxōsin hekastos ton politēn autou kai hekastos ton adelphon autou, legōn Gnōthi ton Kyrion, hoti pantes eidēsousin me apo mikrou heōs megalou autōn.

kai ou me didaxosin hekastos ton politen autou kai hekastos ton adelphon autou, legon Gnothi ton Kyrion, hoti pantes eidesousin me apo mikrou heos megalou auton.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai ou mē didaxōsin hekastos ton politēn autou kai hekastos ton adelphon autou, legōn Gnōthi ton kyrion, hoti pantes eidēsousin me apo mikrou heōs megalou autōn.

kai ou me didaxosin hekastos ton politen autou kai hekastos ton adelphon autou, legon Gnothi ton kyrion, hoti pantes eidesousin me apo mikrou heos megalou auton.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:11 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai ou mē didaxōsin ekastos ton politēn autou kai ekastos ton adelphon autou legōn gnōthi ton kurion oti pantes eidēsousin me apo mikrou eōs megalou autōn

kai ou mE didaxOsin ekastos ton politEn autou kai ekastos ton adelphon autou legOn gnOthi ton kurion oti pantes eidEsousin me apo mikrou eOs megalou autOn

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:11 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai ou mē didaxōsin ekastos ton politēn autou kai ekastos ton adelphon autou legōn gnōthi ton kurion oti pantes eidēsousin me apo mikrou autōn eōs megalou autōn

kai ou mE didaxOsin ekastos ton politEn autou kai ekastos ton adelphon autou legOn gnOthi ton kurion oti pantes eidEsousin me apo mikrou autOn eOs megalou autOn

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:11 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai ou mē didaxōsin ekastos ton plēsion autou kai ekastos ton adelphon autou legōn gnōthi ton kurion oti pantes eidēsousin me apo mikrou autōn eōs megalou autōn

kai ou mE didaxOsin ekastos ton plEsion autou kai ekastos ton adelphon autou legOn gnOthi ton kurion oti pantes eidEsousin me apo mikrou autOn eOs megalou autOn

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:11 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai ou mē didaxōsin ekastos ton plēsion autou kai ekastos ton adelphon autou legōn gnōthi ton kurion oti pantes eidēsousin me apo mikrou autōn eōs megalou autōn

kai ou mE didaxOsin ekastos ton plEsion autou kai ekastos ton adelphon autou legOn gnOthi ton kurion oti pantes eidEsousin me apo mikrou autOn eOs megalou autOn

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:11 Westcott/Hort - Transliterated
kai ou mē didaxōsin ekastos ton politēn autou kai ekastos ton adelphon autou legōn gnōthi ton kurion oti pantes eidēsousin me apo mikrou eōs megalou autōn

kai ou mE didaxOsin ekastos ton politEn autou kai ekastos ton adelphon autou legOn gnOthi ton kurion oti pantes eidEsousin me apo mikrou eOs megalou autOn

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:11 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai ou mē didaxōsin ekastos ton politēn autou kai ekastos ton adelphon autou legōn gnōthi ton kurion oti pantes eidēsousin me apo mikrou eōs megalou autōn

kai ou mE didaxOsin ekastos ton politEn autou kai ekastos ton adelphon autou legOn gnOthi ton kurion oti pantes eidEsousin me apo mikrou eOs megalou autOn

Zsidókhoz 8:11 Hungarian: Karoli
És nem tanítja kiki az õ felebarátját és kiki az õ atyafiát, mondván: Ismerd meg az Urat; mert mindnyájan megismernek engem a kicsinytõl nagyig.

Al la hebreoj 8:11 Esperanto
Kaj ne plu instruos cxiu sian proksimulon, Kaj cxiu sian fraton, dirante:Ekkonu la Eternulon; CXar cxiuj Min konos, De iliaj malgranduloj gxis iliaj granduloj;

Kirje heprealaisille 8:11 Finnish: Bible (1776)
Ja ei yhdenkään pidä lähimmäistänsä opettaman eikä veljeänsä, ja sanoman: tunne Herra! sillä kaikki pitää minun tunteman, hamasta pienestä heidän seassansa niin suurimpaan asti.

Hébreux 8:11 French: Darby
et ils n'enseigneront point chacun son concitoyen et chacun son frere, disant: Connais le *Seigneur; car ils me connaitront tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux;

Hébreux 8:11 French: Louis Segond (1910)
Aucun n'enseignera plus son concitoyen, Ni aucun son frère, en disant: Connais le Seigneur! Car tous me connaîtront, Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux;

Hébreux 8:11 French: Martin (1744)
Et chacun n'enseignera point son prochain, ni chacun son frère, en disant : connais le Seigneur; parce qu'ils me connaîtront tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux.

Hebraeer 8:11 German: Modernized
Und soll nicht lehren jemand seinen Nächsten noch jemand seinen Bruder und sagen: Erkenne den HERRN! Denn sie sollen mich alle kennen, von dem Kleinsten an bis zu dem Größten.

Hebraeer 8:11 German: Luther (1912)
Und soll nicht lehren jemand seinen Nächsten noch jemand seinen Bruder und sagen: Erkenne den HERRN! denn sie sollen mich alle kennen von dem Kleinsten an bis zu dem Größten.

Hebraeer 8:11 German: Textbibel (1899)
Und es soll nimmermehr lehren einer seinen Mitbürger und einer seinen Bruder und sagen: lerne den Herrn kennen; denn sie werden mich alle kennen klein und groß.

Ebrei 8:11 Italian: Riveduta Bible (1927)
E non istruiranno più ciascuno il proprio concittadino e ciascuno il proprio fratello, dicendo: Conosci il Signore! Perché tutti mi conosceranno, dal minore al maggiore di loro,

Ebrei 8:11 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E non insegneranno ciascuno il suo prossimo, e ciascuno il suo fratello, dicendo: Conosci il Signore; perciocchè tutti mi conosceranno, dal minore al maggior di loro.

IBRANI 8:11 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Dan tiada lagi masing-masingnya akan mengajar orang senegerinya, dan masing-masing akan saudara-saudaranya, mengatakan: Kenallah Tuhan! Karena sekaliannya akan mengenal Aku, kecil dan besar;

Hebrews 8:11 Kabyle: NT
Deg ussan-nni, yiwen ur yeqqaṛ i wayeḍ neɣ i gma-s « issin Sidi Ṛebbi » axaṭer ad iyi-issinen meṛṛa seg umeẓyan ar umeqqran.

히브리서 8:11 Korean
또 각각 자기 나라 사람과 각각 자기 형제를 가르쳐 이르기를 주를 알라 하지 아니할 것은 저희가 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 앎이니라

Hebraeos 8:11 Latin: Vulgata Clementina
et non docebit unusquisque proximum suum, et unusquisque fratrem suum, dicens : Cognosce Dominum : quoniam omnes scient me a minore usque ad majorem eorum :

Ebrejiem 8:11 Latvian New Testament
Un neviens nemācīs savu tuvāko un neviens savu brāli sacīdams: Pazīsti Kungu, jo visi viņi no mazākā līdz lielākajam pazīs mani,

Laiðkas þydams 8:11 Lithuanian
Ir nė vienas nebemokys savo artimo nei savo brolio, sakydamas: ‘Pažink Viešpatį!’, nes visi mane pažins nuo mažiausio iki didžiausio.

Hebrews 8:11 Maori
E kore ano hoki ratou e whakaako i tona hoa, i tona hoa, i tona teina, i tona tuakana, e mea, Kia matau koe ki te Ariki: e matau katoa hoki ratou ki ahau, te nohinohi o ratou, te nui ano hoki o ratou.

Hebreerne 8:11 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
og de skal ikke lære hver sin landsmann og hver sin bror og si: Kjenn Herren! for de skal alle kjenne mig, fra den minste til den største iblandt dem;

Hebreos 8:11 Spanish: La Biblia de las Américas
Y NINGUNO DE ELLOS ENSEÑARA A SU CONCIUDADANO NI NINGUNO A SU HERMANO, DICIENDO: ``CONOCE AL SEÑOR, PORQUE TODOS ME CONOCERAN, DESDE EL MENOR HASTA EL MAYOR DE ELLOS.

Hebreos 8:11 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y NINGUNO DE ELLOS ENSEÑARA A SU CONCIUDADANO NI NINGUNO A SU HERMANO, DICIENDO: 'CONOCE AL SEÑOR,' PORQUE TODOS ME CONOCERAN, DESDE EL MENOR HASTA EL MAYOR DE ELLOS.

Hebreos 8:11 Spanish: Reina Valera Gómez
Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor: Porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor.

Hebreos 8:11 Spanish: Reina Valera 1909
Y ninguno eneseñará á su prójimo, Ni ninguno á su hermano, diciendo: Conoce al Señor: Porque todos me conocerán, Desde el menor de ellos hasta el mayor.

Hebreos 8:11 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: Conoce al Señor; Porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor.

Hebreus 8:11 Bíblia King James Atualizada Português
ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: ‘Conhece o Senhor’, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior.

Hebreus 8:11 Portugese Bible
e não ensinará cada um ao seu concidadão, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor; porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior.   

Evrei 8:11 Romanian: Cornilescu
Şi nu vor mai învăţa fiecare pe vecinul sau pe fratele său, zicînd: ,Cunoaşte pe Domnul!` Căci toţi Mă vor cunoaşte, dela cel mai mic pînă la cel mai mare dintre ei.

К Евреям 8:11 Russian: Synodal Translation (1876)
И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа; потому что все, от малого до большого, будут знать Меня,

К Евреям 8:11 Russian koi8r
И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа; потому что все, от малого до большого, будут знать Меня,

Hebrews 8:11 Shuar New Testament
Nuisha Y·san nekaat tusa jintinnaiyachartatui. Kame ni aisha ni yachisha kame Ashφ shuar, uchisha uuntcha, Ashφ nekarawartatui.

Hebreerbrevet 8:11 Swedish (1917)
Då skall den ene medborgaren aldrig behöva undervisa den andre, icke den ene brodern den andre och säga: 'Lär känna Herren'; ty de skola alla känna mig, från den minste bland dem till den störste.

Waebrania 8:11 Swahili NT
Hakuna mtu atakayemfundisha mwananchi mwenzake, wala atakayemwambia ndugu yake: Mjue Bwana. Maana watu wote, wadogo na wakubwa, watanijua mimi.

Hebreo 8:11 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At hindi magtuturo ang bawa't isa sa kaniyang kababayan, At ang bawa't isa sa kaniyang kapatid, na sasabihing, Kilalanin mo ang Panginoon: Sapagka't ako'y makikilala ng lahat, Mula sa kaliitliitan hanggang sa kadakidakilaan sa kanila.

Širawt ta tǝtawaktab i Kǝl-Ɣibri 8:11 Tawallamat Tamajaq NT
Wǝr tan-iha i zʼilǝsan ǝsǝssǝɣri n ǝmidi-net, wala amadray-net ann-as: Iwâr-kay ad tǝssǝna Mǝššina fǝlas ketnasan a di-ǝssǝnan a d-ibazan ɣur wa ǝddarran-nasan, har wa waššaran-nasan.

ฮีบรู 8:11 Thai: from KJV
และทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านของตนและพี่น้องของตนแต่ละคนอีกว่า `จงรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้า' เพราะเขาทั้งหลายจะรู้จักเราหมด ตั้งแต่คนต่ำต้อยที่สุดถึงคนใหญ่โตที่สุด

İbraniler 8:11 Turkish
Hiç kimse yurttaşını, kardeşini, Rabbi tanı diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak beni.

Евреи 8:11 Ukrainian: NT
І не вчити ме кожен ближнього свого, і кожен брата свого, говорячи: Познай Господа; бо всї знати муть мене від малого та й до великого між ними.

Hebrews 8:11 Uma New Testament
Nto'u toe mpai', uma-rapa mingki' mometudui' himpau ompi' -ra pai' doo-ra bona ra'inca-a. Apa' hawe'ea-ra mpo'inca-ama, lompe' batua lompe' maradika.

Heâ-bô-rô 8:11 Vietnamese (1934)
Trong vòng họ sẽ chẳng có ai dạy bảo công dân mình Và anh em mình, rằng: Hãy nhìn biết Chúa; Vì hết thảy trong vòng họ, Từ kẻ rất nhỏ cho đến kẻ rất lớn đều sẽ biết ta,

Hebrews 8:10
Top of Page
Top of Page