Yoel 2
Turkish
1Siyonda boru çalın,
Kutsal dağımda boru sesiyle halkı uyarın. Ülkede yaşayan herkes korkudan titresin.
Çünkü RABbin günü çok yaklaştı, geliyor.

2Zifiri karanlık bir gün olacak,
Bulutlu, koyu karanlık bir gün. Dağların üzerine çöken karanlık gibi
Kalabalık ve güçlü bir çekirge ordusu geliyor. Böylesi hiçbir zaman görülmedi,
Kuşaklar boyu da görülmeyecek. geçiyor.

3Önlerini ateş kavuruyor,
Artları alev alev. Önlerinde Aden bahçesi gibi uzanan topraklar
Artlarında ıssız çöllere dönüyor. Hiçbir şey onlardan kurtulamıyor.

4Atlara benziyorlar,
Savaş atları gibi koşuyorlar.

5Savaş arabalarının, anızı yiyip bitiren alevlerin
Çıkardığı gürültüye benzer bir sesle, Savaşa hazırlanmış güçlü bir ordu gibi
Sıçraya sıçraya dağları aşıyorlar.

6Uluslar onların karşısında dehşete düşüyor;
Herkesin beti benzi soluyor.

7Yiğitler gibi saldırıyorlar,
Askerler gibi surları aşıyorlar. Dosdoğru ilerliyorlar,
Yollarından sapmadan.

8İtişip kakışmadan,
Her biri kendi yolundan yürüyor. Savunma hatlarını yarıp geçiyorlar,
Sırayı bozmadan.

9Kente doğru koşuşuyor,
Surların üzerinden aşıyorlar. Evlere tırmanıyor ve hırsız gibi
Pencerelerden içeri süzülüyorlar.

10Yeryüzü önlerinde sarsılıyor,
Gökyüzü titriyor; Güneş ve ay kararıyor,
Yıldızların parıltısı görünmez oluyor.

11RAB ordusunun başında gürlüyor.
Sayısızdır Onun orduları Ve buyruğuna uyan güçlüdür.
RABbin o büyük günü ne korkunçtur! O güne kim dayanabilir?

12RAB diyor ki,
‹‹Şimdi oruç tutarak, ağlayıp yas tutarak Bütün yüreğinizle bana dönün.

13Giysilerinizi değil,
Yüreklerinizi paralayın Ve Tanrınız RABbe dönün.
Çünkü RAB lütfeder, acır, Tez öfkelenmez, sevgisi engindir,
Cezalandırmaktan vazgeçer.

14Kim bilir, belki size acır da kararından döner.
Ardında bereket bırakır. O zaman Ona tahıl ve şarap sunuları sunarsınız.

15‹‹Siyonda boru çalın,
Oruç için gün belirleyin, özel bir toplantı yapın.

16Halkı toplayın, topluluğu kutsal kılın,
Yaşlıları bir araya getirin. Çocukları, hatta emzikte olanları toplayın.
Güvey odasından, gelin gerdeğinden çıkıp gelsin.

17Kâhinler, RABbin hizmetkârları,
Tapınağın girişiyle sunak arasında ağlaşıp, ‹Ya RAB, halkını esirge› diye yalvarsınlar.
‹Mirasın olan halkının aşağılanmasına izin verme, Uluslar onunla alay etmesin.
Halklar arasında neden, Onların Tanrısı nerede? densin?› ››

18O zaman RAB halkına acıyıp ülkesini esirgeyecek.

19Halkına şöyle yanıt verecek:
‹‹Bakın, size tahıl, yeni şarap Ve zeytinyağı vereceğim,
Bunlara doyacaksınız. Artık ulusların sizi aşağılamasına izin vermeyeceğim.

20Kuzeyden gelen çekirge ordusunu sizden uzaklaştıracağım,
Kurak ve ıssız bir ülkeye süreceğim. Önden gidenleri Lut Gölüne,
Arkadan gelenleri Akdenize süreceğim. Leşleri kokacak,
Kokuları göklere yükselecek. Çünkü korkunç şeyler yaptılar.

21‹‹Ey toprak, korkma, sevinçle coş!
Çünkü RAB büyük işler yaptı.

22Ey kır hayvanları, korkmayın!
Çünkü otlaklar yeşeriyor. Ağaçlar meyvelerini yükleniyor,
İncir ağaçları, asmalar ürünlerini veriyor.

23Ey Siyon halkı,
Tanrınız RABde sevinç bulun, coşun. İlk yağmuru size tam ölçüsüyle veriyor;
Daha önce olduğu gibi, İlk ve son yağmurları yağdırıyor. geçiyor. doğruluğu öğretecek olan öğretmeni veriyor››.

24Harman yeri tahılla dolacak.
Şarap ve zeytinyağı tekneleri taşacak.

25Üzerinize gönderdiğim büyük çekirge ordusunun,
Olgunlaşmış ve yumurtadan yeni çıkmış çekirgenin, Yavrunun ve genç çekirgenin
Size kaybettirdiği yılları geri vereceğim.

26Bol bol yiyip doyacak
Ve sizin için harikalar yaratan Tanrınız RABbin adını öveceksiniz.
Halkım bir daha utandırılmayacak.

27Bileceksiniz ki, İsrail halkının arasındayım,
Tanrınız RAB benim, başka biri yok. Halkım bir daha utandırılmayacak.››

28‹‹Ondan sonra bütün insanların üzerine
Ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar.
Yaşlılarınız düşler, Gençleriniz görümler görecek.

29O günler kadın, erkek kullarınızın üzerine de Ruhumu dökeceğim.

30Göklerde ve yeryüzünde,
Kan, ateş ve duman sütunlarından belirtiler göstereceğim.

31RABbin büyük ve korkunç günü gelmeden önce
Güneş kararacak, ay kan rengine dönecek.

32O zaman RAB'bi adıyla çağıran herkes kurtulacak.
RAB'bin dediği gibi, Siyon Dağı'nda ve Yeruşalim'de kurtulup
Sağ kalanlar arasında RAB'bin çağıracağı kimseler olacak.››Turkish

Bible Hub

Joel 1
Top of Page
Top of Page