Job 39
Indonesian Terjemahan Lama

1Dapatkah akan singa tua engkau memburu mangsanya? atau mengenyangkan perut anak-anaknya?

2Apabila ia menjungkang dalam lobangnya dan mengintai di dalam belukar seperti di dalam tempat pengadang.

3Siapa menyediakan bangkai bagi burung gagak apabila anak-anaknya berteriak kepada Allah dan terbang ke sana ke mari dari sebab laparnya?

4Tahukah engkau ketika beranak kijang? sudahkah engkau camkan waktu rusa betina sakit beranak?

5Sudahkah engkau membilang akan segala bulan yang digenapi olehnya, dan tahukah engkau ketika yang patut ia beranak?

6Apabila ia berlingkar dirinya, dikeluarkannya anak-anaknya seperti terbelah-belah rasanya dan dibuangnya urinya.

7Maka anak-anaknya makin besar makin kuat di hutan, lalu tiada kembali kepadanya.

8Siapa sudah menyuruhkan keledai hutan berjalan dengan bebasnya? siapakah sudah menguraikan segala tali tambatan keledai yang liar?

9Yang sudah Kukaruniakan gurun akan rumahnya dan hutan rimba akan tempat kediamannya.

10Ditertawakannya keramaian negeri dan tiada didengarnya akan ingar orang penghalau.

11Barang yang didapati di atas bukit-bukit itulah makanannya, dicahari-caharinya barang di mana belum tumbuh rumput sehelai.

12Bolehkah badak memperhambakan dirinya kepadamu? bolehkah ia bermalam di dalam kandangmu?

13Dapatkah engkau mengenakan kuk kepada badak, supaya ditariknya tenggala? bolehkah disikatnya segala lembah yang di belakang engkau?

14Beranikah engkau mempergunakan kuatnya yang amat besar itu dan menyerahkan kepadanya pekerjaanmu?

15Bolehkah engkau harap, bahwa ia akan membawa biji-bijianmu masuk ke dalam rumahmu dan mengumpulkan dia ke dalam peluburmu?

16Maka sayap apakah yang berkepak-kepak demikian dengan kesukaannya? Sayap bangaukah atau sayap burung untakah?

17Bahwa ditinggalkannya telurnya di dalam tanah, dibiarkannya akan dipanaskan dalam pasir.

18Tiada diingatnya akan hal kaki dapat memecahkan dia dan binatang di padang dapat memijak dia.

19Bahwa lakunya bengis akan anak-anaknya seolah-olah bukan dia punya, tiada diindahkannya kalau susahnya dengan cuma-cuma.

20Karena sudah dihampakan Allah akan dia dari pada budi dan tiada dikaruniakan-Nya akal kepadanya.

21Tetapi apabila burung itu berkepak-kepak hendak bangkit, maka ditertawakannya baik kuda baik orang yang mengendarainya.

22Engkaukah yang sudah memberi kuat akan kuda, dan yang sudah mengenakan keelokan pada lehernya?

23Bolehkah engkau mengejutkan dia seperti seekor belalang? Bahwa caritnya yang hebat itu mengejutkan orang.

24Dengan kukunya dikoreknya tanah, disukainya akan kuatnya, maka keluarlah ia menampil kepada segala alat senjata musuh;

25ditertawakannya segala takut, tiada tahu ia gemetar dan tiada undur ia dari pada pedang.

26Kelilingnya gemerencanglah tarkasy, mata tumbak dan pendahan.

27Dengan getar dan gertak ia mengentak-entakkan kakinya kepada tanah dan tiada ia mau berhenti apabila didengarnya bunyi nafiri.

28Di tengah bahana nafiri berbunyilah ia: hela! diciumnya bau perang dari jauh, demikianpun tempik bunyi suara segala panglima dan sorak segala rakyat!

29Adapun akan burung elang adakah dengan perintah akalmu ia terbang dan dikembangkannya sayapnya arah ke selatan?

30Adakah dengan perintahmu burung nasar terbang lalu ke atas dan diperbuatkannya sarangnya di tempat yang tinggi-tinggi? 31

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

Job 38
Top of Page
Top of Page