Romans 11:23
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2548 [e]κἀκεῖνοι
kakeinoi
Even theyDPro-NMP
1161 [e]δέ,
de
nowConj
1437 [e]ἐὰν
ean
ifConj
3361 [e]μὴ
notAdv
1961 [e]ἐπιμένωσιν
epimenōsin
they continueV-PSA-3P
3588 [e]τῇ
- Art-DFS
570 [e]ἀπιστίᾳ,
apistia
in unbelief,N-DFS
1461 [e]ἐνκεντρισθήσονται·
enkentristhēsontai
will be grafted in;V-FIP-3P
1415 [e]δυνατὸς
dynatos
ableAdj-NMS
1063 [e]γάρ
gar
forConj
1510 [e]ἐστιν
estin
isV-PIA-3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2316 [e]Θεὸς
Theos
GodN-NMS
3825 [e]πάλιν
palin
againAdv
1461 [e]ἐνκεντρίσαι
enkentrisai
to graft inV-ANA
846 [e]αὐτούς.
autous
them.PPro-AM3P

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:23 Greek NT: Nestle 1904
κἀκεῖνοι δέ, ἐὰν μὴ ἐπιμένωσιν τῇ ἀπιστίᾳ, ἐνκεντρισθήσονται· δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς πάλιν ἐνκεντρίσαι αὐτούς.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:23 Greek NT: Westcott and Hort 1881
κἀκεῖνοι δέ, ἐὰν μὴ ἐπιμένωσι τῇ ἀπιστίᾳ, ἐνκεντρισθήσονται· δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ θεὸς πάλιν ἐνκεντρίσαι αὐτούς.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:23 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
κἀκεῖνοι δέ, ἐὰν μὴ ἐπιμένωσι / ἐπιμένωσιν τῇ ἀπιστίᾳ, ἐνκεντρισθήσονται· δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ θεὸς πάλιν ἐνκεντρίσαι αὐτούς.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:23 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐκεῖνοι δέ, ἐὰν μὴ ἐπιμείνωσιν τῇ ἀπιστίᾳ, ἐγκεντρισθήσονται· δυνατὸς γὰρ ὁ θεός ἐστιν πάλιν ἐγκεντρίσαι αὐτούς.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:23 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἐκεῖνοι δέ, ἐὰν μὴ ἐπιμένωσι τῇ ἀπιστίᾳ, ἐγκεντρισθήσονται· δυνατὸς γὰρ ὁ Θεός ἐστι πάλιν ἐγκεντρίσαι αὐτούς.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:23 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
κἀκεῖνοι δέ, ἐὰν μὴ ἐπιμένωσιν τῇ ἀπιστίᾳ, ἐνκεντρισθήσονται· δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ θεὸς πάλιν ἐνκεντρίσαι αὐτούς.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:23 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐκεῖνοι δέ, ἐὰν μὴ ἐπιμείνωσι τῇ ἀπιστίᾳ, ἐγκεντρισθήσονται· δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς πάλιν ἐγκεντρίσαι αὐτούς.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:23 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐκεῖνοι δέ ἐὰν μὴ ἐπιμείνωσιν τῇ ἀπιστίᾳ ἐγκεντρισθήσονται· δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ θεὸς πάλιν ἐγκεντρίσαι αὐτούς

Romans 11:23 Hebrew Bible
וגם המה אם לא יעמדו במרים ירכבו כי יכל האלהים לשוב להרכיבם׃

Romans 11:23 Aramaic NT: Peshitta
ܘܗܢܘܢ ܐܢ ܠܐ ܢܩܘܘܢ ܒܚܤܝܪܘܬ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܐܦ ܗܢܘܢ ܢܬܛܥܡܘܢ ܡܫܟܚ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܕܬܘܒ ܢܛܥܡ ܐܢܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And they also, if they do not continue in their unbelief, will be grafted in, for God is able to graft them in again.

King James Bible
And they also, if they abide not still in unbelief, shall be graffed in: for God is able to graff them in again.

Holman Christian Standard Bible
And even they, if they do not remain in unbelief, will be grafted in, because God has the power to graft them in again.
Treasury of Scripture Knowledge

Zechariah 12:10 And I will pour on the house of David, and on the inhabitants of …

Matthew 23:39 For I say to you, You shall not see me from now on, till you shall …

2 Corinthians 3:16 Nevertheless when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away.

Links
Romans 11:23Romans 11:23 NIVRomans 11:23 NLTRomans 11:23 ESVRomans 11:23 NASBRomans 11:23 KJVRomans 11:23 Bible AppsRomans 11:23 Biblia ParalelaRomans 11:23 Chinese BibleRomans 11:23 French BibleRomans 11:23 German BibleBible Hub
Romans 11:22
Top of Page
Top of Page